vrijdag 21 oktober 2016

Pas gestart als zelfstandige... moet ik nu al aan mijn pensioen denken? | De Tijd

Als zelfstandige weet u meestal wel van aanpakken. En ook voor uw pensioen moet u het heft in eigen handen nemen. Daarvoor bestaan al twee fiscaal aangemoedigde formules. En volgend jaar komt er nog een derde bij.

Pas gestart als zelfstandige... moet ik nu al aan mijn pensioen denken? | De Tijd

'Nieuwe knip in aanvullend pensioen nodig' | De Morgen

De gewaarborgde rente op groepsverzekeringen, die pas vorig jaar werd verlaagd tot 1,75 procent, moet nóg lager. Zoniet komt de financiering van de aanvullende pensioenen in gevaar, zeggen de verzekeraars. Pensioenminister Bacquelaine startte al een overleg op.

'Nieuwe knip in aanvullend pensioen nodig' | archief | De Morgen

donderdag 20 oktober 2016

Pensioenfondsen: 'Rente groepsverzekeringen verlagen is een slecht idee' - Pensioen - Moneytalk.be

Er wordt best niet geraakt aan het gewaarborgde rendement voor het bedrijfspensioen, de zogenaamde tweede pijler. Daar waarschuwt Philip Neyt, voorzitter van de Belgische pensioenfondsen, voor.

Neyt wijst erop dat als de spelregels constant gewijzigd worden, mensen uiteindelijk zullen afhaken. "Men moet vertrouwen creëren, dat is essentieel", klinkt het. Bovendien is de tweede pijler meer nodig dan ooit, nu de eerste pijler -het wettelijk pensioen- steeds meer onder druk staat en al lang niet meer volstaat om een verblijf in een rusthuis te betalen.

Een verdere verlaging ziet Neyt niet zitten. "We spreken over beleggingstermijnen van 35 à 40 jaar. Men gaat steeds later op pensioen. Bovendien is er geen mogelijkheid om het geld vervroegd op te vragen". Allemaal zaken die volgens hem in het voordeel spelen van de pensioenfondsen en verzekeraars, op voorwaarde dat men een buffer aanlegt voor de minder goede tijden. Neyt wijst er ook op dat het bedrijfspensioen een vorm is van uitgesteld loon, dat fiscaal erg interessant is. "Dat loon staat voor tientallen jaren vast. Daar mag toch iets tegenover staan! Het minste dat de werknemer kan verwachten is dat deze centjes minstens hun koopkracht behouden.

Pensioenfondsen: 'Rente groepsverzekeringen verlagen is een slecht idee' - Pensioen - Moneytalk.be

Afkopen studiejaren voor pensioen kost 1.500 euro - HLN.be

De ministerraad heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd dat de regularisatie van studiejaren gelijkstelt voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Het afkopen van een studiejaar kost 1.500 euro, aldus minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine, die weldra sociaal overleg opstart. Ambtenaren kunnen hun studiejaren vandaag nog kosteloos laten meetellen voor de berekening van het pensioen, terwijl werknemers en zelfstandigen een regularisatie moeten betalen. Dat wordt gelijkgesteld. Het afkopen van een studiejaar zal in de toekomst 1.500 euro kosten voor iedereen, een bedrag dat onderhevig is aan indexering.

Afkopen studiejaren voor pensioen kost 1.500 euro - HLN.be

Regering sluit lagere rente bedrijfspensioen niet uit | De Tijd

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) gaat daarmee in op de noodkreet van de verzekeraars, die door de lage marktrente het wettelijke minimum van 1,75 procent niet kunnen volhouden. LEES VERDER Rentepijn 'Gezien de evolutie zal ik contact opnemen met de verschillende actoren om een evaluatie te maken van de situatie', zegt Bacquelaine in een reactie. 'Zo nodig zal ik nieuwe maatregelen nemen', aldus de minister.

Regering sluit lagere rente bedrijfspensioen niet uit | De Tijd

Rentepijn | De Tijd

Op de eerste verjaardag van het compromis over het gewaarborgde rendement op bedrijfspensioenverzekeringen staat dat compromis al op de helling. Door de extreem lage rente. Het beleid van de ECB om de rente extreem laag te houden en zelfs onder nul te sturen dreigt een nieuw slachtoffer te maken: het in oktober vorig jaar moeizaam bereikte compromis over het gewaarborgde rendement op bedrijfspensioenverzekeringen.

Werkgevers, vakbonden en verzekeraars raakten het toen eens over een minimumrendement van 1,75 procent, terwijl dat voordien 3,25 en zelfs 3,75 procent was.
De evidente oplossing bestaat erin het wettelijk gewaarborgde rendement op de groepsverzekeringen te koppelen aan de ontwikkeling van de langetermijnrente in ons land, zonder ondergrens. Dat is de logica zelve.

Het betekent wel dat de werknemers een minder groot extralegaal pensioen kunnen opbouwen. Dat is geen prettige boodschap. Maar ze moeten begrijpen dat noch de verzekeraars noch de werkgevers kunnen toveren. Als de werknemers hun onvrede daarover willen uiten, moeten ze zich wenden tot het volgende adres: ECB, Sonnemannstrasse 20, Frankfurt am Main, Duitsland.

  Rentepijn | De Tijd

‘Rente bedrijfspensioen moet nog meer omlaag' | De Tijd

De wettelijk gegarandeerde rente bij groepsverzekeringen moet nog verder naar omlaag. Anders dreigt de financiering van die aanvullende pensioenen in gevaar te komen.
Dat laat Hans De Cuyper, de nieuwe voorzitter van de verzekeraarsunie Assuralia en tevens de topman van marktleider AG Insurance, verstaan.
De groepsverzekering is de belangrijkste vorm van het aanvullend pensioen op het werk. De werkgever doet veruit de grootste stortingen, naast de werknemer. De wettelijk verankerde rendementsgarantie werd eind vorig jaar grondig bijgesteld na moeizaam sociaal overleg.

‘Rente bedrijfspensioen moet nog meer omlaag' | De Tijd
woensdag 19 oktober 2016

Jongsocialisten doen Van Overtveldt telramen cadeau, maar krijgen lege doos in de plaats | Johan Van Overtveldt | De Morgen

De Jongsocialisten (JS), de jongerenafdeling van sp.a, heeft een symbolische actie gevoerd tegen het beleid van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Ze zakten af naar zijn kabinet en deden hem een aantal telramen cadeau. De minister deed de Jongsocialisten op zijn beurt een lege doos met het opschrift 'Zilverfonds' cadeau.

De minister had zich voorbereid op hun komst en gaf de delegatie van de Jongsocialisten een lege kartonnen doos met het opschrift 'Zilverfonds' cadeau. Hij zei dat hij de put moet vullen die er gekomen is omdat het Zilverfonds een lege doos was.

Jongsocialisten doen Van Overtveldt telramen cadeau, maar krijgen lege doos in de plaats | Johan Van Overtveldt | De Morgen

Lees nu Trends, gedurende 4 weken gratis

Met Trends weet je voortaan nog beter.

Nu met nog meer beleggingstips en extra nieuws over start-ups.

Iedere week in Trends:

Actua: een scherpe a
nalyse van de economische zaken en financiële actualiteit
Bizz: een praktische en frisse how-to benadering van succesvol ondernemerschap
Stijl: de boeiende wereld van cultuur, vrije tijd en lifestyle
MoneyTalk: tips en aandacht voor uw persoonlijke financiën
NIEUW Inside Beleggen: tips en advies voor de actieve belegger

Bestel nu Trends, 4 weken gratis

Plus vele specials:

Beleggersspecial, alles over optimaal beleggen
Trends Vastgoedgids, alle prijzen van vastgoed in België
Trends Top 5000, doorlichting van de 5.000 grootste bedrijven in België
De wereld in 2017, eindejaarsnummer met toekomstvisie voor 2017
+zone op Trends.be: exclusieve duiding bij het nieuws van de dag

U heeft bovendien toegang tot het online archief en het digitale magazine via PC, tablet of smartphone.

dinsdag 18 oktober 2016

Nieuwe renteverlagingen AXA treffen de pensioenspaarders - Bankshopper.be

Verschillende pensioenspaarplannen van AXA brengen vanaf 1 november minder op. De rentedalingen blijven elkaar opvolgen. Ook de pensioenspaarders zien hun appeltje voor de dorst stevig krimpen. Onder meer AXA ziet zich genoodzaakt de gegarandeerde rendementen van haar pensioenspaarplannen naar beneden bij te stellen. De nieuwe tarieven zijn van toepassing op stortingen vanaf 1 november. Voor bedragen die u voor die datum stort verandert er niets.

Nieuwe renteverlagingen AXA treffen de pensioenspaarders - Bankshopper.be

"Verhoging pensioenleeftijd kost Defensie 100 miljoen" | Update | De Morgen

De verhoging van de pensioenleeftijd van de militairen tot 63, een van de maatregelen in de begroting voor 2017, kan Defensie een honderdtal miljoen euro kosten. Dat werd maandag uit goede bron vernomen. De vier militaire vakbonden zullen actie voeren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat zeggen ze vandaag na een overleg met de minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Hoe de acties er precies zullen uitzien en wanneer ze zullen plaatsvinden, is nog niet geweten.

"Verhoging pensioenleeftijd kost Defensie 100 miljoen" | Update | De Morgen

Spoorbond plant 'actieplan' tegen pensioenhervorming | De Tijd

ACOD Spoor roept het spoorwegpersoneel op tot een 'actieplan' tegen de beslissing van de regering Michel om de pensioenleeftijd van het rijdend personeel te verhogen.

Spoorbond plant 'actieplan' tegen pensioenhervorming | De Tijd

Na kritiek rond pensioenleeftijd Defensie: "Militairen zullen erkend worden als werknemers met zwaar beroep" - HLN.be

Minister van Defensie Steven Vandeput is ervan overtuigd dat militairen zullen erkend worden als werknemers met een zwaar beroep. Dat verklaarde hij dinsdag in De Ochtend in een reactie op de kritiek van de legervakbonden op de te bruuske verhoging van de pensioenleeftijd voor de militairen. Volgens de minister vallen de militairen zeker onder de vier criteria om in aanmerking te komen voor een zware taak of een zwaar beroep, wat de pensioenregeling kan beïnvloeden. Maar in welke mate dat zal zijn, komt toe aan de pensioencommissie, zei Vandeput.

Na kritiek rond pensioenleeftijd Defensie: "Militairen zullen erkend worden als werknemers met zwaar beroep" - HLN.be

maandag 17 oktober 2016

Negatief rendement voor bedrijfspensioenfondsen | De Tijd

De Belgische tweedepijlerfondsen hebben in de eerste helft van het jaar een gemiddeld beleggingsrendement van 1,45 procent gehaald. Dat meldt de vereniging van de pensioeninstellingen PensioPlus. De tussentijdse enquête van PensioPlus geeft de situatie weer op 30 juni, exact een week nadat de Britten in een referendum kozen voor een exit uit de Europese Unie. De stemming had een negatieve impact op de beurzen en dus ook op het rendement gemeten op 30 juni. Wordt de inflatie van 1,69 procent in rekening gebracht, komt het reële rendement met -0,23 procent negatief uit. De brexit-perikelen wogen op het rendement, maar ondertussen is er beterschap.

Negatief rendement voor bedrijfspensioenfondsen | De Tijd


Belgische pensioenfondsen presteren ondermaats - De Standaard

De Belgische pensioenfondsen hebben in de eerste helft van het jaar een gemiddeld beleggingsrendement van 1,45 procent gehaald. Dat meldt de vereniging van de pensioeninstellingen PensioPlus. De brexit-perikelen wogen op het rendement, maar ondertussen is er beterschap. De tussentijdse enquête van PensioPlus geeft de situatie weer op 30 juni, exact een week nadat de Britten in een referendum kozen voor een exit uit de Europese Unie. De stemming had een negatieve impact op de beurzen en dus ook op het rendement gemeten op 30 juni. Wordt de inflatie van 1,69 procent in rekening gebracht, komt het reële rendement met -0,23 procent negatief uit.

Belgische pensioenfondsen presteren ondermaats - De Standaard

U bent misschien rijker dan u denkt. Lees de fiche van uw groepsverzekering | De Tijd

De jaarlijkse pensioenfiche of ‘benefits statement’ geeft een overzicht van de betaalde premies, waarborgen en kapitalen van uw groepsverzekering. Veel werknemers fronsen de wenkbrauwen als ze het document onder ogen krijgen en klasseren het achteloos. Nochtans loont het de moeite om er even bij stil te staan: misschien bent u wel rijker dan u denkt

U bent misschien rijker dan u denkt. Lees de fiche van uw groepsverzekering | De Tijd

Vanaf 2018 kan elke werknemer tweedepijlerpensioen opbouwen - HLN.be

Vanaf 2018 zal elke werknemer een aanvullend pensioen kunnen opbouwen, ook als zijn werkgever dat niet aanbiedt. Die maatregel zat er al langer aan te komen, maar nu heeft de regering het tijdens de begrotingsonderhandelingen concreet gemaakt. De veralgemening van de aanvullende pensioenen is een stokpaardje van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Vanaf 2018 kan elke werknemer tweedepijlerpensioen opbouwen - HLN.be


'Pensioenbom' van 10 miljard brengt ziekenhuizen en gemeenten in de problemen - HLN.be

Het uitbetalen van de pensioenen van het vastbenoemde personeel bij openbare ziekenhuizen zal de komende 20 tot 25 jaar allicht 10 miljard euro kosten en dat dreigt een bom te leggen onder de financiën van zowel de ziekenhuizen zelf als van heel wat steden en gemeenten waar ze gelegen zijn. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag. Zorgnet-Icuro, de grootse ziekenhuiskoepel in Vlaanderen, bevestigt de omvang van het probleem en kijkt onder meer naar de federale overheid voor een hogere bijdrage. "We hebben als koepel al heel wat inspanningen geleverd om de bezorgdheden op de federale agenda te plaatsen en er zijn al stappen gezet, maar de weg is nog lang", zegt Dominique Vandijck, algemeen directeur van Icuro. "Gezien de begrotingstoestand en de vraag om nog meer besparingen in de gezondheidszorg is dit geen eenvoudig verhaal."'

Pensioenbom' van 10 miljard brengt ziekenhuizen en gemeenten in de problemen - HLN.be


Treinpersoneel en militairen moeten langer werken: “Dit komt zeer hard aan” - Het Nieuwsblad

Uit de begrotingsgeprekken, die vrijdagavond tot een akkoord geleid hebben, zijn ook pensioenmaatregelen gekomen. De regering wil onder meer dat de militairen en het rijdend personeel van de NMBS langer aan de slag blijven, zodat hun pensioenleeftijd dichter aanleunt bij de algemeen geldende pensioenleeftijd. Dat kan bij de vakbonden op weinig begrip rekenen. “Dit komt zeer hard aan”, zegt legervakbond VSOA Defensie.

Treinpersoneel en militairen moeten langer werken: “Dit komt... - Het Nieuwsblad

Michel verrast met nieuwe pensioenhervormingen | De Tijd

De regering-Michel heeft opnieuw enkele opvallende pensioenhervormingen goedgekeurd. Daarbij gaan enkele gunstregimes op de schop.

Zo stijgt de wettelijke pensioenleeftijd van militairen en het rijdend personeel van de NMBS, dat zijn de treinbestuurders en de treinbegeleiders, in 2018 tot 57 jaar. Per kalenderjaar komt er vervolgens een half jaar bij. Vooralsnog kunnen zij op 55 jaar met pensioen. Wel kunnen de sociale partners tijdens de onderhandelingen over de zware beroepen die regeling nog bijsturen.

Daarboven heeft de regering ook nog eens herbevestigd dat ze de gunstige pensioenberekening van enkele uitzonderingscategorieën van ambtenaren zal laten uitdoven. Zo hoeven het rijdend personeel van de NMBS en politieagenten dankzij hun preferentieel tantième vandaag nog geen 38 jaar te werken voor een volledig pensioen. Op termijn wordt dat verhoogd tot 45 jaar, wat nu al zo is voor werknemers. Ook hierover is sociaal overleg mogelijk.

Daarnaast verdwijnt ook het ziektepensioen voor ambtenaren. Langdurig zieke ambtenaren zullen dus niet langer automatisch met pensioen worden gestuurd maar zullen een ziekte-uitkering krijgen. Er wordt uitgezocht op welke manier zieke ambtenaren die aangepast werk aankunnen, naar werk kunnen worden begeleid.

Het pensioen van wie langdurig werkloos of met brugpensioen is, zal dan weer dalen. Vanaf het tweede jaar dat iemand werkloos is of bij bruggepensioneerden zal het latere pensioenbedrag voor die jaren worden berekend op basis van het minimumrecht en niet langer op basis van een hoger bedrag.

Tot slot maakt de regering het ook interessanter om nog langer te blijven werken. Wie momenteel meer dan 14.040 dagen - dat is 45 jaar - heeft gewerkt, kan geen extra pensioenrechten meer opbouwen. Die grens verdwijnt, waardoor wie een loopbaan van meer dan 45 jaar heeft daar ook voordeel uit haalt voor zijn pensioen.

Michel verrast met nieuwe pensioenhervormingen | De Tijd


Treinpersoneel en militairen moeten langer werken en zijn daar niet blij om - deredactie.be

De meeste militairen gaan momenteel ambtshalve op pensioen op 56 jaar. Dat wordt vanaf 1 januari 2018 afgeschaft. Als ze langer willen werken, zullen ze dat kunnen als hun werkgever akkoord gaat. De minimumpensioenleeftijd wordt in dat jaar ook op 57 jaar gebracht en vervolgens jaarlijks met 6 maanden opgetrokken om de leeftijd van 63 te bereiken in 2030. Tegen dat jaar zal de minimumloopbaan ook 42 jaar bedragen. Voor het rijdend personeel van de NMBS geldt een gelijkaardige regeling. Hun minimumpensioenleeftijd bedraagt nu nog 55 jaar, maar dat wordt 57 jaar in 2018 en vervolgens zal ook die leeftijd geleidelijk de hoogte ingaan tot 63 jaar in 2030. Ook voor die werknemers zal de minimumloopbaan tegen 2030 42 jaar worden.

begroting

Betaling van bijdragen aan een duits pensioenplan met behoud van fiscale voordelen voor de belgische werkgever nu mogelijk ? – CommYounity

Voor de opbouw van aanvullend pensioen kent de Duitse wetgeving een systeem van interne financiering waarbij door de werkgever balansprovisies worden aangelegd. De Belgische wetgeving laat dit niet toe: ter bescherming van de aangeslotenen en de begunstigden tegen een eventuele insolvabiliteit van de werkgever moet de uitvoering van de (individuele en collectieve) pensioentoezegging aan een verzekeringsonderneming of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening worden toevertrouwd.

Betaling van bijdragen aan een duits pensioenplan met behoud van fiscale voordelen voor de belgische werkgever nu mogelijk ? – CommYounity


vrijdag 14 oktober 2016

'Een liberaal pensioenbeleid leidt tot meer risico, duurdere pensioenen, en grotere ongelijkheid' - België - Knack.be

In hun boek 'Het grote pensioenbedrog' zeggen Jef Vuchelen en Mark Scholliers dat het wettelijk pensioen op instorten staat. We zouden dat pensioen best verder inperken en iedereen verplichten om te sparen voor een eigen privaat pensioen. Boude uitspraken. Vergrijzingsangst in het kwadraat. Twee jaar geleden schreven dezelfde auteurs een gelijkaardig boek 'Uw pensioen onder vuur? Vecht terug!'. Nuttig om weten is dat de schrijvers ook managers zijn van Precisis, een kantoor dat advies geeft over beleggingsfondsen. Het besluit van hun boeken - beleg in een privaat pensioen - dient toevallig ook de eigen zaak.

'Een liberaal pensioenbeleid leidt tot meer risico, duurdere pensioenen, en grotere ongelijkheid' - België - Knack.bewoensdag 12 oktober 2016

Coalitiepartners verbaasd na demarche N-VA: "Er zijn al afspraken gemaakt over pensioen parlementsleden" | Politiek | De Morgen

N-VA wil bekijken hoe het Vlaams parlement zelf de pensioenleeftijd van de leden kan verhogen tot 67, omdat de discussie tussen de parlementsvoorzitters te lang aansleept. Dat zegt fractieleider Matthias Diependaele. In de Kamer komt er een gelijkaardig initiatief. Maar CD&V en Open Vld reageren verbaasd op de aankondiging. Daarover was onder de meerderheidspartijen immers impliciet al afgesproken dat er een gelijkschakeling komt, klinkt het bij beide coalitiepartners.

Coalitiepartners verbaasd na demarche N-VA: "Er zijn al afspraken gemaakt over pensioen parlementsleden" | Politiek | De Morgen

Pensioenleeftijd parlementsleden - deredactie.be

In de Kamer dient de N-VA een voorstel in om de verhoging van de pensioenleeftijd voor de Kamerleden op eigen houtje door te voeren. Dat vertelt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover aan deredactie.be. Hij reageert daarmee op het uitblijven van een globaal akkoord voor alle parlementen in ons land. Ook Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zegt dat het Vlaams Parlement die verhoging desnoods zelf zal doorvoeren. Alle parlementsleden die na 2019 een plek in een van de parlementen in ons land bemachtigen, moeten op termijn tot 67 werken. Dat principiële akkoord hebben de voorzitters van al deze parlementen vorige maand bereikt. Echter: over de precieze modaliteiten zijn ze het nog steeds niet eens. Een zoveelste vergadering hierover deze ochtend heeft geen witte rook opgeleverd.

Pensioenleeftijd parlementsleden
'Tot hoeveel ouderenarmoede zijn we bereid in de ijver om de pensioenfactuur te verminderen?' - België - Knack.be

'Met een 'lager pensioen'-beleid krijgt de overheid de pensioenfactuur dan wel onder controle, maar de factuur van de ouderenarmoede loopt flink op', schrijven Jan Cornillie en Karin Temmerman van SP.A. 'Want in tegenstelling tot wat onze ministers dus denken, is ouderenarmoede ook niet gratis.

Het is een gewoonte van rechtse opiniemakers om de geloofwaardigheid van het wettelijk pensioen in twijfel te trekken. Hun alternatief is onveranderlijk: spaar zelf je pensioen bij elkaar of doe het via je werkgever. Maar financier het vooral zelf. Ook de huidige, liberale minister van pensioenen Daniel Bacquelaine gaat mee in die retoriek. Zijn boodschap is dat het wettelijk pensioen niet toereikend zal zijn en dat het aanvullend pensioen voor de versterking moet zorgen.

''Tot hoeveel ouderenarmoede zijn we bereid in de ijver om de pensioenfactuur te verminderen?' - België - Knack.be

Peumans: "Vlaams Parlement kan op eigen houtje eigen pensioenleeftijd verhogen"

Als de voorzitters van de verschillende parlementen in ons land geen consensus vinden over de modaliteiten van de verhoogde pensioenleeftijd tot 67 voor parlementsleden, dan kan het Vlaams Parlement die verhoging op eigen houtje voor zichzelf doorvoeren. Dat heeft Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) gezegd in "Villa politica".

Peumans: "Vlaams Parlement kan op eigen houtje eigen pensioenleeftijd verhogen"

Boekenbeursnocturne 2016 !

De Groep Wetenschappelijke en Educatieve Uitgevers (GEWU) nodigt u van harte uit voor een speciale nocturne voor professionals tijdens de Antwerpse Boekenbeurs, op donderdag 3 november 2016 van 18u tot 22u. Er zijn slechts 7000 tickets beschikbaar.

U wordt toegelaten op vertoon van een GEWU-uitnodiging met persoonlijke barcode die u verkrijgt door onderstaande registratieprocedure te doorlopen.

GEWU nodigt u uit voor de Boekenbeursnocturne 2016!

Gepensioneerd en trouwplannen. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen? | De Tijd

Liefde is voor alle leeftijden. Ook als u gepensioneerd bent. Maar hoe beïnvloeden trouwplannen uw pensioen? En wat als u zou scheiden?

Ik ben met pensioen en ga scheiden... Beïnvloedt dat mijn pensioen? Als uw pensioen als loontrekker of zelfstandige berekend werd op basis van het alleenstaandenstatuut, heeft een echtscheiding geen enkele invloed op uw pensioen.

Ik ben met pensioen en ga trouwen… Beïnvloedt dat mijn pensioen? Alles hangt af van de situatie van uw toekomstige partner. Uw individueel rustpensioen kan immers herberekend worden op basis van een gezinsbedrag als uw partner aan de volgende voorwaarden voldoet:

Gepensioneerd en trouwplannen. Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen? | De Tijd

zondag 9 oktober 2016

Paniek over onze pensioenen is niet nodig, een debat wel - De Standaard

Alarmkreten en oude dogma’s die gemakkelijk weerlegd kunnen worden, leiden alleen maar verder van de pensioenhervorming, schrijft Frank Vandenbroucke


Het grote pensioenbedrog van Jef Vuchelen en Mark Scholliers (DS 5 oktober) is een merkwaardig boek. Ons pensioenstelsel zou ‘aan de rand van de financiële afgrond’ staan’. Het rapport van de Commissie Pensioenhervorming (CPH) was niet meer dan ‘prutsen in de marge’. Het drama is dat het huidige pensioenstelsel gebaseerd is op repartitie: lopende inkomsten worden meteen omgeslagen in pensioenuitgaven. Een omslagstelsel wordt bedreigd door faillissement wanneer de bevolking veroudert. En als het niet failliet gaat, dan leidt het alleszins tot grote onzekerheid omdat het afhankelijk is van de economische groei. Omdat de CPH deze financieringstechniek niet in vraag stelt, kiest ze dus ‘bewust voor fragiliteit en onzekerheid’. Alleen kapitalisatie, waarbij fondsen worden aangelegd, kan ons volgens Vuchelen en Scholliers redden.

Paniek over onze pensioenen is niet nodig, een debat wel - De Standaard

Nu 1.50 eur korting . Het grote pensioenbedrog, Hoe uw pensioen op drijfzand is gebouwd , Mark Scholliers - Jef Vuchelen, 23,45 EUR, Wordt verstuurd binnen: Ca. 8 werkdagen

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :