maandag 29 mei 2017

Ouderen moéten geen werk zoeken - Gazet van Antwerpen

Ondernemersorganisatie Voka heeft forse kritiek op VDAB. In een halfjaar tijd is slechts één op de 1.171 nieuwe bruggepensioneerden en zestigplussers verplicht om te solliciteren. Voka helpt met het WELT-project werkzoekenden uit moeilijke doelgroepen aan een job. Maar de organisatie heeft kritiek op de manier waarop VDAB ouderen activeert. Uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Emmily Talpe (Open Vld) aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) blijkt dat van de 1171 mensen die sinds 1 oktober 2016 met brugpensioen (SWT) of zestigplusser zijn, er na een halfjaar welgeteld één werd verplicht om te solliciteren. Sinds 1 oktober moeten SWT’ers en 60-plussers ‘aangepast beschikbaar’ zijn voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat ze niet verplicht zijn om te solliciteren, tenzij VDAB hen die verplichting oplegt. Maar dat gebeurt bijna nooit. “Wij hebben 180 van die 1.171 mensen wel een vacature toegestuurd”, zegt Philippe Muyters. “14% van de mensen die sinds 1 oktober ‘aangepast beschikbaar’ moeten zijn, heeft in de eerste drie maanden werk gevonden. Wij zetten liever in op begeleiding van die mensen, dan ze een verplichting op te leggen.”

Ouderen moéten geen werk zoeken - Gazet van Antwerpen Mobile

Straks ook zicht op aanvullend pensioen van (ex)-echtgenoot | De Tijd

Via mypension.be kunt u binnenkort te weten komen of uw echtgenoot een aanvullend pensioen heeft en welk kapitaal daar al mee opgebouwd is. Vooral voor scheidende koppels is dat van belang want zij moeten deze aanvullende pensioenspaarpot in tweeën delen. Aangezien 7 op de 10 werknemers en zowat de helft van de zelfstandigen een aanvullend pensioen opbouwen, is de kans groot dat een koppel dat gaat scheiden ook zal moeten bekijken of en hoe het aanvullend pensioen onderling verdeeld moet worden.

Sigedis, de overheidsorganisatie die de databank voor aanvullende pensioenen beheert, kreeg al meermaals vragen van scheidende partners over het aanvullend pensioen van hun partner. Daarom vroeg Steven Janssen, de directeur van Sigedis, aan de privacy-commissie of die er bezwaar tegen heeft dat echtgenoten inzage krijgen in elkaars tweede pijler pensioen.

Straks ook zicht op aanvullend pensioen van (ex)-echtgenoot | De Tijd

Ook aanvullend bedrijfspensioen moet verdeeld bij scheiding | De Tijd

U gaat scheiden. Het huis, de inboedel, zelfs de kinderen worden netjes verdeeld. Maar wist u dat ook het aanvullend bedrijfspensioen in twee helften moet worden gesplit? En dat is vaak bijzonder complex. Na tien jaar huwelijk besluiten onderwijzeres Annemie en accountant David in alle rust dat het beter is elk hun eigen weg te gaan. Bij de notaris verloopt het opstellen van de echtscheidingsovereenkomst vlot. Tot die hun vertelt dat Annemie recht heeft op de helft van het aanvullend pensioen van David. En David begint nog meer te tandenknarsen als de notaris eraan toevoegt dat het omgekeerde niet het geval is. Als ambtenaar heeft Annemie geen aanvullend pensioen. ‘Maar Annemie zal later al een royaal wettelijk ambtenarenpensioen van 2.300 euro krijgen’, sputtert David tegen. ‘Ik zal het met veel minder moeten doen. Het gemiddelde zelfstandigenpensioen bedraagt amper 850 euro!’

Ook aanvullend bedrijfspensioen moet verdeeld bij scheiding | De Tijd

woensdag 24 mei 2017

Lezersvraag: Hoeveel pensioen zal ik straks krijgen? - Moneytalk

Tien jaar geleden ben ik afgestudeerd. Ik ben bij drie werkgevers in loondienst geweest. Hoe kan ik te weten komen welk pensioen ik later mag verwachten? Uw pensioen hangt in de eerste plaats af van uw loon. Op de website mypension.be kunt u nakijken hoeveel loon u hebt ontvangen in elk jaar dat u hebt gewerkt. Op de website kunt u ook zien op welke datum u ten vroegste met pensioen kunt gaan.

Lezersvraag: Hoeveel pensioen zal ik straks krijgen? - Pensioen - Moneytalk Mobile

Afkopen studiejaren voor pensioen opnieuw uitgesteld | De Tijd

De nieuwe procedure om studiejaren af te kopen start pas in september of oktober, afhankelijk van hoe snel het belangenconflict dat de Franse gemeenschapscommissie Cocof vorige week inriep opgelost geraakt. Met dit belangenconflict loopt de nieuwe procedure opnieuw vertraging op. Aanvankelijk was de startdatum voorzien op 1 maart, maar dat werd al uitgesteld tot 1 juni omdat er vragen rezen over de kostprijs en de concrete uitwerking van de regeling.

  Afkopen studiejaren voor pensioen opnieuw uitgesteld | De Tijd

dinsdag 23 mei 2017

Ik werk nog en mijn partner overlijdt: heb ik recht op een pensioen? | Delta Lloyd - Kapitale Vragen

Wij hebben nu de meeste gevallen in verband met het pensioen onderzocht. Er blijven wel toch nog enkele andere situaties, zoals het overlijden van de partner. Wat gebeurt er in zulk geval? Heb ik dan recht op een pensioen? Heeft de weduwe/weduwnaar recht op een pensioen van de overleden partner? De langstlevende partner kan inderdaad aanspraak maken op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering. Het overlevingspensioen

Ik werk nog en mijn partner overlijdt: heb ik recht op een pensioen? | Delta Lloyd - Kapitale Vragen

maandag 22 mei 2017

Kan een werkgever eenzijdig de groepsverzekering wijzigen? - StappersStappers

Het arbeidshof van Brussel diende zich o.m. over deze vraag te buigen. Een werkgever had gedurende een langere periode geen werkgeversbijdragen betaald in de groepsverzekering voor haar werknemers. De werkgever deed dit op grond van een bepaling in de polis, waarin stond dat de betaling van de bijdragen in de groepsverzekering kon worden geschorst wegens de marktdruk. De werknemer dagvaardde zijn werkgever in betaling van een schadevergoeding overeenstemmend met de niet-betaalde bijdragen.

Kan een werkgever eenzijdig de groepsverzekering wijzigen? - StappersStappers

Zelfstandige vijf jaar later met pensioen - Het Nieuwsblad

Zelfstandigen gaan in ons land gemiddeld vijf jaar later met pensioen dan loontrekkenden, zo blijkt uit officiële cijfers. Bovendien blijven ze ook massaler aan de slag na hun 65ste. “Sommigen uit pure goesting, anderen uit financiële noodzaak”, klinkt het bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Gemiddeld gaat een zelfstandige met pensioen op zijn 64ste, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Dat betekent dat zelfstandigen vijf jaar later met pensioen gaan dan loontrekkenden, die er volgens de OESO – de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – gemiddeld op hun 59ste de brui aan geven.

Zelfstandige vijf jaar later met pensioen - Het Nieuwsblad Mobile

zondag 21 mei 2017

Verzekeraars trekken aan de alarmbel over de transactietaks - deredactie.be

De Belgische verzekeraars trekken aan de alarmbel over de invoering van een transactietekst van 0,1 procent op beleggingen en financiële contracten. Daardoor zouden beleggingen van verzekerden in gevaar kunnen komen, betoogt de sectororganisatie Assuralia.

Ook kan de transactietaks ertoe leiden dat verzekeraars voor bepaalde activiteite
n gaan uitwijken naar buurlanden als Nederland en Luxemburg.

Volgens Colle komt de transactietaks ook nog eens bovenop tal van nieuwe administratieve plichten en lasten, zoals de nieuwe internationale Solvency III-regelgeving en de invoering van een premietaks van 2 procent in 2012. Daarnaast verdwenen de afgelopen jaren bij de verzekeraars ook al bijna 2.000 banen door de digitalisering en de lage rente, die de rendementen fors onder druk zet.

Een bijkomend probleem voor België is ook dat pensioenfondsen wel vrijgesteld zullen zijn van de transactietaks. Bijvoorbeeld in Nederland zijn de meeste aanvullende pensioenen belegd in dit soort aparte fondsen.
Verzekeraars trekken aan de alarmbel over de transactietaks

17 zaken die u moet weten over de belastingaangifte van 2017 - Brugpensioen - De Tijd

Helaas wordt het bijna een jaarlijkse traditie: u krijgt een belastingaangifte met een recordaantal codes voorgeschoteld. Dit jaar moet u uw weg zien te vinden tussen 885 invulvelden. Wat moet u zeker weten voor u aan de slag gaat?

Nieuwe initiatieven vertalen zich onverbiddelijk in extra codes. In het vak IV, waar de wedden, lonen enzovoort moeten worden aangegeven, zijn er nieuwe codes voor wie overuren presteert in de horeca en voor wie met brugpensioen is - officieel werkloosheid met bedrijfstoeslag - en opnieuw aan de slag gaat.

17 zaken die u moet weten over de belastingaangifte van 2017 | De Tijd

Oplossing voor de fiscale pensioenval: Daniel Bacquelaine verheugt zich over deze eerste stap naar een eerlijkere fiscaliteit voor de pensioenen | Daniel Bacquelaine

De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, verheugt zich dat zijn collega, de Minister van Financiën, gevolg heeft gegeven aan de notificatie van de Ministerraad van 24 februari 2017 die hem had belast met het zoeken naar een oplossing voor het probleem van de “fiscale pensioenval”.


De oplossing van de Regering laat toe te garanderen aan de gepensioneerde dat de verhoging van het brutopensioen nooit kan worden vertaald in een vermindering van het nettopensioen. Men moet nu de hervorming van de fiscaliteit van de pensioenen verderzetten. Elke verhoging van het brutopensioen moet worden vertaald in een verhoging van het nettopensioen.

Oplossing voor de fiscale pensioenval: Daniel Bacquelaine verheugt zich over deze eerste stap naar een eerlijkere fiscaliteit voor de pensioenen | Daniel Bacquelaine

Een pluim voor econoom Ivan Van de Cloot: "Hij heeft een heel gevoelige snaar geraakt" - De Zondag

De Zondag trekt ten strijde tegen de verzuring en reikt daarom elke week een pluim uit. Niet zagen, maar liefde vragen. Of toch zoiets. De pluim van deze week is voor econoom Ivan Van de Cloot.

Zijn boodschap was tweeledig. Eén: de federale regering lijdt aan hervormingsfobie. Net als haar voorgangers. Hervormingen beperken zich tot speldenprikken. Van de Cloot haalt de tax shift aan als voorbeeld. En de pensioenhervorming. De regering gelooft dat ze de vergrijzingskost halveert dankzij het optrekken van de pensioenleeftijd en andere maatregelen, maar dat is fout, aldus Van de Cloot die de cijfers goed bestudeerde. Ze rekent ook migratie massaal mee, maar dat veronderstelt dat migranten werken. En laat dat een groot pijnpunt zijn in dit land.

Een pluim voor econoom Ivan Van de Cloot: "Hij heeft een heel gevoelige snaar geraakt" - De Zondag

Schadeherstel in natura is ook mogelijk m.b.t. socialezekerheidsbijdragen - SoCompact

Men pleegt te zeggen dat een werknemer geen aanspraken kan laten gelden m.b.t. de socialezekerheidsbijdragen: alleen de werkgever heeft dienaangaande verplichtingen ten aanzien van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, de RSZ. Maar die zienswijze steunt op een te eenzijdige kijk op de problematiek. Een werknemer kan inderdaad van de werkgever die nalatig is op het vlak van de bijdragen schadeherstel eisen.


In de zaak waarin het Hof uitspraak deed, had een werkgever verzuimd socialezekerheidsbijdragen te betalen op een opzeggingsvergoeding. Dat had nadelige gevolgen voor het pensioen van de werknemer, aangezien voor de berekening daarvan als loon maar in aanmerking wordt genomen, het loon waarop socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden en betaald. Als de werkgever dat verzuimt, kan de werknemer weliswaar van de werkgever schadevergoeding vorderen voor het tekort aan pensioen dat hij ontvangt. Maar hij kan, zo blijkt uit het cassatiearrest waarvan hier sprake is, ook herstel in natura vragen door te eisen dat de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de bijdragen aan de RSZ.

SoCompact

vrijdag 19 mei 2017

Onderzoek naar gesjoemel met Pensioenkas Kamer: 500 euro extra voor onbestaande jobs - Het Nieuwsblad

Kamervoorzitter Siegfried Bracke heeft gisterenavond een brief gestuurd naar het Brusselse parket. Twee medewerkers van de Kamer zouden zichzelf al sinds 2000 in het zwart maandelijks 500 euro extra uitbetalen. Zogezegd omdat ze lid van zijn van de raad van bestuur van de Pensioenkas. Maar die raad komt al jarenlang niet meer samen. Bovendien is één van de twee al jarenlang met pensioen. “Onthutsend dat zoiets onwettigs kan gebeuren in het huis waar de wetgeving wordt gemaakt.” N-VA-Kamerlid Inez De Coninck is lid van het Bestuurscomité van de Kamer, het orgaan dat de rekeningen van de Kamer controleert. Dat bestuurscomité heeft gisteravond een brief gestuurd naar de procureur van het Brusselse parket om “mogelijke misdrijven” te melden. Meer bepaald gesjoemel bij het beheer van de Pensioenkas van de Kamer, het fonds dat de pensioenen van de Kamerleden betaalt.
Onderzoek naar gesjoemel met Pensioenkas Kamer: 500 euro ext... - Het Nieuwsblad

Ik heb (bijna) nooit gewerkt, maar nu gaan we scheiden… Welke invloed op mijn pensioen? Delta Lloyd - Kapitale Vragen

We zagen reeds welke invloed een scheiding heeft op het pensioen van iemand die gewerkt heeft. Nu gaan we het probleem bekijken vanuit het oogpunt van de partner van de werkende persoon. Hoe zit het met het pensioen van deze partner, in veel gevallen de thuisblijvende echtgenote die geen beroepscarrière heeft? Laten we de volgende situatie onderzoeken: het huwelijk heeft 20 jaar standgehouden, maar is dan op de klippen gelopen. Tijdens die 20 jaar is de vrouw thuis gebleven om de kinderen groot te brengen. Waar heeft zij recht op?

Ik heb (bijna) nooit gewerkt, maar nu gaan we scheiden… Welke invloed op mijn pensioen? | Delta Lloyd - Kapitale Vragen

donderdag 18 mei 2017

AG Insurance verlaagt gegarandeerde rente - Spaargids.be

AG Insurance verlaagt vanaf 1 augustus 2017 de gewaarborgde rente op zijn contracten voor het langetermijnsparen. Wie nog wil profiteren van de huidige tarieven doet er dan ook goed aan om voor die datum een storting uit te voeren.
Voor de meeste contracten zakt de gewaarborgde basisrente voor nieuwe stortingen van 1,00% naar 0,75%. De stortingen die in het verleden gebeurden, blijven tot hun einddatum wel genieten van de rente die op het moment van storting werd toegekend.

AG Insurance verlaagt gegarandeerde rente - Spaargids.be

dinsdag 16 mei 2017

Pensioenhervorming: je studiejaren afkopen is niet altijd rendabel - Het Nieuwsblad

Wie een jaarlijks brutopensioen tussen de 15.600 en de 16.500 euro krijgt (of zal krijgen), koopt zijn studiejaren beter niet af om die te laten meetellen in de pensioenberekening. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Die “pensioenval” voor werknemers is volgens Ombudsman Pensioenen Tony Van Der Steen een algemeen gevolg van de fiscaliteit, waarbij de groep mensen in een bepaalde inkomensschijf een iets hoger brutopensioen niet vertaald ziet in het nettobedrag, door hogere progressieve belastingen.

Pensioenhervorming: je studiejaren afkopen is niet altijd re... - Het Nieuwsblad

Afkopen studiejaren niet rendabel bij brutojaarpensioen tussen 15.600 en 16.500 euro | De Tijd

Wie een jaarlijks brutopensioen tussen 15.600 en 16.500 euro krijgt (of zal krijgen), koopt zijn studiejaren beter niet af om die te laten meetellen in de pensioenberekening. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. LEES VERDER Pensioenen werknemers en zelfstandigen omhoog Carrièrekeuze kraakt of maakt uw pensioen Welk pensioen na de laatste stap in uw carrière? Afkopen studiejaren betaalt zich na 4 of 5 jaar terug De venijnige angels van de pensioenhervorming Studiejaren afkopen: bereken het zelf met deze tool Die 'pensioenval' voor werknemers is volgens Ombudsman Pensioenen Tony Van Der Steen een algemeen gevolg van de fiscaliteit, waarbij de groep mensen in een bepaalde inkomensschijf een iets hoger brutopensioen niet vertaald ziet in het nettobedrag, door hogere progressieve belastingen. De situatie werd eerder al aangekaart door de Gezinsbond, en wordt nu dus bevestigd in de berekeningen van het Planbureau. Volgens de Gezinsbond gaat het om ruim 322.000 mensen, vooral vrouwen en deeltijds werkenden, maar die informatie kan het Planbureau niet bevestigen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) verzekerde al dat er aan oplossing wordt gewerkt.

Afkopen studiejaren niet rendabel bij brutojaarpensioen tussen 15.600 en 16.500 euro | De Tijd

Rendement van de Belgische pensioenfondsen lag in 2016 aan de lage kant - tijd.be

Het rendement van de Belgische pensioenfondsen lag in 2016 aan de lage kant. Peter Praet, directielid van de ECB, verdedigde het 'verfoeide' rentebeleid in het hol van de leeuw. PAGINA 24 'Ik ga door, desnoods tot na uw overlijden' Mario Draghi koopt in bulk schuldpapier van Carlos Brito De Belgische pensioenfederatie Pensioplus stelde gisteren op haar financieel seminarie de resultaten voor van haar jaarlijkse sector- enquête. Dat onderzoek peilt naar de financiële gezondheid van de pensioenfondsen in ons land. De Belgische pensioenfondsen realiseerden in 2016 een gemiddeld rendement van 5,1 procent, een lichte klim tegenover het jaar voordien, toen de pensioenfondsen gemiddeld een rendement van 4,5 procent hadden neergezet. Toch is dat nog steeds ver verwijderd van het jaarrendement van 11,1 procent dat de pensioenfondsen in 2014 presteerden.

  Home

Econoom Ivan Van de Cloot keihard voor regering-Michel: “Ik kan een revolutie ontketenen” - De Zondag

It’s the economy, stupid. Dat het sociaaleconomisch beleid ons land weer op de rails zet, is zowat het enige waarover de regeringspartijen het eens zijn. Maar klopt dat wel? Wij gaan te rade bij econoom Ivan Van de Cloot. En die is vlijmscherp. “Het verhaal van deze regering: veel te weinig ambitie. En symboolpolitiek.”
Ivan Van de Cloot (40) is al negen jaar hoofdeconoom van denktank Itinera. Geert Noels noemde hem ooit zelfs “technisch de meest onderlegde econoom van België.” In zijn jongste boek Tax Shift schetst Van de Cloot de nood aan een échte belastinghervorming. In eerdere boeken zoals Roekeloos legde hij meedogenloos bloot hoe lichtzinnig machtshebbers omspringen met financieel beleid. Ook in dit gesprek zal hij zich niet inhouden.

Wat vindt u van de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar?
Deze regering heeft de verdienste als eerste dat dossier ernstig te nemen. Maar die verhoging is een alleenstaande maatregel. En dreigt dus gewoon een symbool te zijn. De regering zegt dat ze de vergrijzingskosten halveert. Dat klopt niet. Ik heb die cijfers in detail bestudeerd. Men rekent bijvoorbeeld migratie mee. Maar dat vereist dan wel dat migranten werken. Net daarin behoren wij tot de zwakste landen van Europa. Men moet die verhoging koppelen aan andere maatregelen. Voer bijvoorbeeld een puntensysteem in zodat mensen gestimuleerd worden om langer te werken.

Econoom Ivan Van de Cloot keihard voor regering-Michel: “Ik kan een revolutie ontketenen” - De Zondag

Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse - Federaal planbureau

In deze Working Paper wordt onderzocht voor welke personen het voordelig is te regulariseren en hoeveel studieperioden zouden worden geregulariseerd in de werknemersregeling. Deze typegevallenstudie houdt rekening met verschillende inkomensniveaus, perioden van betaling van de regularisatiebijdrage, aantal effectieve loopbaanjaren en het aantal geregulariseerde studieperioden. Binnen dezelfde regularisatieperiode duurt het langer voordat het individu een financieel voordeel heeft bij de regularisatie naarmate de inkomens en de loopbaanduur stijgen. Wie in de eerste tien jaar na het behalen van het diploma niet meer kan regulariseren, zou een financieel voordeel kunnen halen bij een regularisatie tijdens de periode van de overgangsmaatregel.

Federaal Planbureau - Publicatie - Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse 


Econoom Ivan Van de Cloot: 'Regering vergist zich in kost vergrijzing' - Knack.be

Volgens hoofdeconoom van denktank Itinera Ivan Van de Cloot misrekent de regering zich in de kost van de vergrijzing. De rekening van de taxshift wordt dan weer doorgeschoven naar de toekomst. Dat zegt hij in een interview met De Zondag. 'Dit is het zwaard van Damocles voor onze kinderen en kleinkinderen.

'Econoom Ivan Van de Cloot: 'Regering vergist zich in kost vergrijzing' - België - Knack.be

De Wever wil "ingrijpen op zeer riante hoogste ambtenarenpensioenen" - HLN.be

"De hoogste ambtenarenpensioenen zijn in dit land zeer riant en daar zouden we op moeten ingrijpen." Dat zegt Bart De Wever in een interview in De Tijd vandaag. De N-VA-voorzitter gaf dit als voorbeeld van "sommige stelsels die heel gul zijn en die we eens grondig moeten bekijken". De Tijd kaart in het interview met Bart De Wever het uitstel van het begrotingsevenwicht tot 2019 aan. De partijvoorziiter neemt geen blad voor de mond en verkondigt dat "de sociale zekerheid in het vizier komt". Om een begrotingsevenwicht te halen zullen er volgens hem "taboes moeten sneuvelen".
De Wever wil "ingrijpen op zeer riante hoogste ambtenarenpensioenen" - HLN.be

maandag 15 mei 2017

Oost-Vlaanderen niet in zee met Ogeo Fund - tijd.be

De Oost-Vlaamse deputatie treedt in de nasleep van de Publifin-affaire voor het beheer van haar pensioenreserves niet toe tot het omstreden Luikse fonds.

Na anderhalf jaar onderhandelen heeft de Oost-Vlaamse deputatie beslist om voor het beheer van haar pensioenreserves niet toe te treden tot het Luikse fonds OGEO Fund. Er was te weinig 'helderheid' en 'zekerheid' op een aantal cruciale punten, zo blijkt uit een deputatiebesluit.
De provincieraad besliste eind 2015 om voor het verdere beheer van zijn pensioenreserves gesprekken aan te gaan met het pensioenfonds OGEO Fund. De raad gaf een machtiging aan de deputatie om de toetredingsmodaliteiten voor te bereiden, maar na anderhalf jaar is er nog steeds geen akkoord. Zo kreeg de deputatie geen afdoende helderheid en zekerheid over de vrijwaring van het vermogen van de provincie, de governance-aspecten, de aansprakelijkheid van OGEO en zijn bestuurder, de uittredingsmodaliteiten en inzage in verschillende documenten.
De deputatie stelt nu voor om het beheer van haar pensioenfonds dan toch zelf voort te zetten, en huurt daarvoor de nodige expertise in. De kostprijs daarvoor wordt overigens lager ingeschat dan de gevraagde beheersvergoeding van OGEO.

Vervolg

Pensioenhervorming – Daniel Bacquelaine veroordeelt het misbruik van het belangenconflict | Daniel Bacquelaine

De vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft deze vrijdag namiddag een belangenconflict opgestart tegen het Federaal Parlement over het wetsontwerp dat de harmonisering beoogt van de valorisering van de studiejaren in de pensioenberekening. Na goedkeuring in de Commissie Sociale Zaken, moest het ontwerp in de komende dagen worden voorgelegd aan de plenaire vergadering. Daniel Bacquelaine acht eerst en vooral dat deze procedure een probleem inhoudt op constitutioneel vlak. zij wordt inderdaad niet gebruikt door de Franse Gemeenschapscommissie voor bevoegdheden die haar werden overgedragen overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, nochtans een voorwaarde vereist door artikel 32 van de wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Hij betwist bovendien dat het wetsontwerp dat de valorisering beoogt van de herwaardering van de studiejaren in de pensioenberekening de belangen zou schaden van de Franse Gemeenschapscommissie.
Pensioenhervorming – Daniel Bacquelaine veroordeelt het misbruik van het belangenconflict | Daniel Bacquelaine

Welvaartsenveloppe: Een nieuwe verhoging van de pensioenen | Daniel Bacquelaine

Op voorstel van de Minister van Pensioenen, Daniel BACQUELAINE, heeft de Ministerraad van 12 mei 2017 zonet verschillende teksten goedgekeurd die de herwaardering beogen van de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen in het kader van de welvaartsenveloppe 2017-2018. Deze tekst voert integraal en nauwgezet de voorstellen uit die werden gemaakt door de sociale partners in het kader van het laatste interprofessioneel akkoord. Het globale bedrag van de enveloppe bedraagt 676,7 miljoen euro voor de periode 2017-2018. Het gedeelte van dit budget dat wordt besteed aan het herwaarderen van de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen bedraagt 348,7 miljoen euro.Welvaartsenveloppe: Een nieuwe verhoging van de pensioenen | Daniel Bacquelaine

donderdag 11 mei 2017

Bij uittreding van de werknemer draait de werkgever altijd op voor de tekorten in de aanvullende pensioenregeling (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

De werkgever die voorzien heeft in een aanvullend pensioen voor zijn werknemers, is bij “uittreding” van de werknemer uit die pensioenregeling, bv. bij het einde van diens arbeidsovereenkomst, gehouden de tekorten van de verworven reserves en die van de garanties aan te zuiveren. Dat bepaalt de Wet Aanvullende Pensioenen. Aan het Hof van Cassatie werd de vraag gesteld of dat ook het geval is wanneer het tekort een gevolg is van de vereffening of het faillissement van de pensioeninstelling.

Vervolg

Ziekteverzuim ambtenaren stijgt jaar na jaar, net als in de privésector - HLN.be

Het stijgend ziekteverzuim is een gevolg van het ouder wordend ambtenarenkorps. Hoe ouder men is, hoe langer ziek men is. Stress hakt er ook meer en meer in bij de ambtenaren. Uit de cijfers van 2016 blijkt dat één op drie ziektedagen het gevolg is van stress-gerelateerde aandoeningen. Een bijkomende reden voor het hoge cijfer vorig jaar is het sociaal conflict bij de Franstalige cipiers: heel wat ambtenaren meldden zich toen ziek.Hoe ouder de ambtenaren hoe langer ziek ze zijn. Met één uitzondering: er zijn ruim 500 federale ambtenaren ouder dan 65 jaar. "Hun ziekteverzuim is zo goed als onbestaand", aldus De Decker. Om op die leeftijd nog aan de slag te zijn, moeten ze én supergemotiveerd zijn én een sterke gezondheid hebben, met amper ziektedagen tot gevolg.

Ziekteverzuim ambtenaren stijgt jaar na jaar, net als in de privésector - HLN.be

woensdag 10 mei 2017

Hol pensioenhervormingen niet uit via regeling rond zware beroepen - vbo

De sociale partners zijn op 8 mei in het Nationaal Pensioencomité samengekomen om het dossier van de zware beroepen te bespreken. De basisfilosofie van het VBO in dit dossier is niet veranderd: om de financiering van onze sociale zekerheid te garanderen, moeten we als algemene regel een loopbaan van 45 jaar hanteren via de uitwerking van het puntensysteem. Vervolgens kunnen we aan de hand van criteria bepalen welke uitzonderingen er kunnen bestaan. Als we niet in die volgorde werken, spannen we de kar voor het paard.Hol pensioenhervormingen niet uit via regeling rond zware beroepen

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer keurt het wetsontwerp goed ter hervorming van het afkopen van studiejaren | Daniel Bacquelaine

Deze dinsdag 9 mei 2017, heeft de Commissie Sociale Zaken het wetsontwerp goedgekeurd met betrekking tot de regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening van de ambtenaren, werknemers en zelfstandigen. Met deze goedkeuring wordt een nieuwe stap gezet in het doorvoeren van deze hervorming die het afkopen van de studiejaren harmoniseert in de drie werkstelsels. De tekst zal op 18 mei worden voorgelegd ter goedkeuring door de Kamer, in plenaire vergadering, om de inwerkingtreding te garanderen op 1 juni 2017.De Commissie Sociale Zaken van de Kamer keurt het wetsontwerp goed ter hervorming van het afkopen van studiejaren | Daniel Bacquelaine
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij : Familus - 149 euro korting
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij : Familus - 149 euro korting

Ouderen moéten geen werk zoeken - Gazet van Antwerpen

Ondernemersorganisatie Voka heeft forse kritiek op VDAB. In een halfjaar tijd is slechts één op de 1.171 nieuwe bruggepensioneerden en zesti...