zaterdag 24 september 2016

Pensioengids 2016 , vandaag bij de Tijd

Om het wet­te­lijk pen­si­oen­stel­sel te ga­ran­de­ren, voer­de de re­ge­ring-Mi­chel een aan­tal her­vor­min­gen door. Die moe­ten toe­la­ten dat ook wie in de toe­komst met pen­si­oen gaat, nog een de­ge­lijk wet­te­lijk pen­si­oen krijgt. Al zal dat lang niet vol­staan om zon­der fi­nan­ciële zor­gen van uw oude dag te ge­nie­ten. Wat weet u over die her­vor­min­gen? En hoe pa­raat is uw ken­nis over het aan­vul­lend pen­si­oen?
  • Uw pensioen in 100 vragen
  • Op welke leeftijd zal ik nu met pensioen mogen?
  • Hoeveel brengt mijn groepsverzekering op?
  • Ik ben zelfstandige. Hoe kan ik mijn wettelijk pensioen aanvullen?
  • enz.

U vindt de Pensioengids vandaag, zaterdag,  bij de Tijd.

vrijdag 23 september 2016

Regering wil opslag ruilen voor hoger bedrijfspensioen | De Tijd

‘Het wettelijk pensioen volstaat niet’, zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) eist dat een deel van de loonsverhogingen naar het aanvullend pensioen gaat. ‘De sociale partners zouden de loonmarge deels moeten besteden aan hogere bijdragen voor het aanvullend pensioen in plaats van aan onmiddellijke loonsverhogingen’, zegt hij in een interview in de Pensioengids, die zaterdag samen met De Tijd verschijnt. Het aanvullend pensioen, de zogenaamde tweede pensioenpijler, is het pensioenspaarpotje dat de bedrijven aanleggen voor hun werknemers.

Regering wil opslag ruilen voor hoger bedrijfspensioen | De Tijd

Gemiddelde Belg bezit 85.030 euro - De Standaard

Het gemiddeld nettovermogen van de Belg bedraagt 85.030 euro, zo blijkt uit de Global Wealth Report van verzekeraar Allianz. Daarmee zakt ons land van de vierde naar de vijfde plaats op de ranglijst. De eerste plaats is nu opnieuw voor Zwitserland, gevolgd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Vorig jaar was Bel
gië nog goed voor de vierde plaats op vijftig onderzochte landen.

Gemiddelde Belg bezit 85.030 euro - De Standaard

donderdag 22 september 2016

Het grote werknemersonderzoek - Doe mee en win een Iphone 7 - Een onderzoek van De Standaard, Vlerick en AG Insurance

Er beweegt heel wat in de wereld van de extralegale voordelen. De vergrijzing komt als een sneltrein op ons af en de sociale zekerheid zoals we ze vandaag kennen, staat onder druk. Hierdoor wordt de rol van de werkgever om aanvullingen op de wettelijke voorzieningen aan te bie
den dan ook steeds belangrijker. Hebt u recht op een aanvullend pensioen of een hospitalisatieverzekering? Wat gebeurt er wanneer u plots werkonbekwaam bent? En wordt u wel voldoende duidelijk geïnformeerd over wat dit allemaal inhoudt?

Het grote werknemersonderzoek - De Standaard

Nieuwsbrief - 1 Leergang Pensioenrecht KU Leuven 2016-2017 - Nemo censetur ignorare legem.

In bijlage kunt u de eerste nieuwsbrief van het academiejaar 2016-2017 vinden. De nieuwsbrief behandelt de periode van 24 juni 2016 tot en met 19 september 2016. U zal zien dat de nieuwsbrief na 10 jaar in een nieuw jasje is gestoken.

“Van de burger kan worden verwacht dat hij zich verantwoordelijk en zorgvuldig gedraagt. De rechtspraak aanvaardt de lijdelijkheid en onverantwoordelijkheid van de burger geenszins. Een sociaal verzekerde kan zich niet volledig verlaten op de verzekeringsinstelling zonder zelf actie mee te werken aan de goede diensten waarop hij rekent.” Deze opmerkelijke paragraaf komt uit een vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent. Een werknemer geniet een pensioen aan gezinstarief (75%). Omdat de echtgenote van de werknemer de grenzen van de toegelaten arbeid overschrijdt, verlaagt de pensioendienst dit naar het alleenstaandentarief (60%). De werknemer stelt dat hij de grenzen niet kende en dat het eigenlijk de pensioendienst is die de grenzen jaarlijks maar moet melden. De werknemer meent eigenlijk dat hij niet verondersteld kan worden de pensioenbedragen te kennen en alles op te volgen. De arbeidsrechtbank stuurt hem wandelen in niet mis te verstane bewoordingen...
De arbeidsrechtbank past eigenlijk het aloude gezegde “nemo censetur ignorare legem" toe: éénieder wordt geacht de wet te kennen! Deze juridisch fictie is absoluut nodig in ons rechtsbestel. Anders zou onwetendheid als excuus kunnen gelden voor de niet-toepassing van de wetgeving. Het gezegde gaat uit van een bepaalde passiviteit: onwetendheid is geen excuus. De arbeidsrechtbank gaat in haar exacte verwoording evenwel verder. De arbeidsrechtbank zegt net nog niet tegen de werknemer “Luiheid is des duivels oorkussen”. De burger moet de pensioenwetgeving opvolgen! Ik vraag me eerlijkheidshalve toch af of er in deze tijden van verregaande digitalisering en “My Pension” geen andere oplossingen aan de burgers moeten worden aangeboden. Is pensioenrecht vaak niet net iets te complex geworden voor de burger?

woensdag 21 september 2016

Ik neem mijn pensioen op en zet mijn zelfstandige activiteit stop. Dien ik nog sociale bijdragen te betalen?

Sinds 1 januari 2015 betalen zelfstandigen voorlopige bijdragen, die zullen geregulariseerd worden op basis van de werkelijke beroepsinkomsten van het jaar zelf. Ook na pensionering en stopzetting zal deze regularisatie gebeuren. Onder bepaalde voorwaarden kan de zelfstandige ervoor kiezen om te verzaken aan de regularisatie van de sociale bijdragen nadat hij zijn pensioen heeft opgenomen. Wat zijn de voorwaarden om van deze verzaking te kunnen genieten?

Ik neem mijn pensioen op en zet mijn zelfstandige activiteit stop. Dien ik nog sociale bijdragen te betalen?

dinsdag 20 september 2016

Brugpensioen niet langer vrijgeleide voor luilekkerleven | De Tijd

Eindelijk genieten van het brugpensioen? Vergeet het maar! Het brugpensioen is steeds minder een vrijgeleide voor zorgeloze en onbekommerde vrije dagen. Integendeel, de vrijheid van 55-plussers die door de werkgever de deur zijn gewezen, wordt stevig beknot. Zelfs de eigen badkamer eens grondig renoveren, hoort er niet meer bij.

Brugpensioen niet langer vrijgeleide voor luilekkerleven | De Tijd

Ambtenaar van 37 al met pensioen gestuurd - HLN.be

n tijden waarin iedereen langer moet werken op je 37ste al verplicht met pensioen worden gestuurd: het kan. Een cipier uit Landen is door de pensioencommissie ongeschikt verklaard voor élke functie. Dat lijkt bijzonder onwaarschijnlijk - zeker omdat de ambtenaar aangeeft dat hij écht wil werken.

Ambtenaar van 37 al met pensioen gestuurd - HLN.be

vrijdag 16 september 2016

Iedereen kan pensioen bijkopen - De Standaard

Vanaf Nieuwjaar kan iedereen zijn pensioen opkrikken door studiejaren bij te kopen. Werknemers konden dat vroeger al, maar enkel de eerste tien jaar na het afstuderen. Minister van Pensioenen Bacquelaine (MR) stelt nu voor dat ze dat tot het einde van hun loopbaan kunnen doen, zo schrijft Het Nieuwsblad donderdag.

Iedereen kan pensioen bijkopen - De Standaard

Gelijke regels om studiejaren te laten meetellen voor pensioen

Vanaf volgend jaar zal iedereen zijn studiejaren kunnen laten meetellen voor de berekening van zijn pensioen. Per studiejaar moet daarvoor 1.500 euro betaald worden. Het gaat om een voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) dat in de komende weken zal worden goedgekeurd. Tot nu waren de regels erg verschillend voor ambtenaren en werknemers.

Gelijke regels om studiejaren te laten meetellen voor pensioen

Krijg jij dezelfde pensioenrechten als Siegfried Bracke? - Kim De Witte

We geven de parlementsleden een pensioen zoals alle werknemers." Met die logica pocht volgens de auteur Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) over de nieuwe pensioenregeling voor parlementsleden. "Bracke heeft blijkbaar niet veel begrepen van de forse besparingen die de regering werknemers oplegt. Een vergelijking tussen de twee."

Krijg jij dezelfde pensioenrechten als Siegfried Bracke? - Kim De Witte

Peeters: 'Niet de bedoeling om uitzonderingen te gaan maken op brugpensioen' - De Standaard

Peeters: 'Niet de bedoeling om uitzonderingen te gaan maken op brugpensioen' Tijdens de maand september kondigden opvallend veel bedrijven jobverlies aan: Caterpillar, P&V, Axa, MS Mode, Douwe Egberts. Meer dan 4.200 personen kregen te horen dat ze hun job verliezen. 'De vraag die moet worden gesteld, is of de directies bereid zijn om alternatieven uit te werken', klinkt het bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Peeters: 'Niet de bedoeling om uitzonderingen te gaan maken ... - De Standaard Mobile

donderdag 15 september 2016

Steeds meer gepensioneerde leerkrachten weer voor de klas

Het afgelopen schooljaar waren er in Vlaanderen 652 leerkrachten aan het werk die al op pensioen waren gesteld. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Het aantal leerkrachten dat na hun pensionering weer voor de klas gaat staan, is de afgelopen jaren steeds toegenomen. Scholen kunnen gepensioneerde leerkrachten opnieuw inzetten op voorwaarde dat ze geen vervanging vinden voor afwezige leerkrachten. In de periode van januari 2014 tot februari 2016 schommelde hun aantal tussen 189 (september 2014) en 358 (februari 2016). Het gaat doorgaans om eerder beperkte lesopdrachten.

Steeds meer gepensioneerde leerkrachten weer voor de klas

Vooral platteland vergrijst - De Standaard

Het Nederlandse platteland loopt leeg, de grote steden verjongen. Vooral Amsterdam blijft een jongerenmagneet, schreef De Volkskrant op basis van een recente bevolkingsprognose door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In Vlaanderen doet zich een gelijkaardig fenomeen voor, al gaat het bij ons niet zo ver dat de ‘buitengebieden’ helemaal ontvolken. ‘Wij kennen nog geen enkele regio die leegloopt. In Nederland is dat wel het geval, onder meer met bepaalde delen van Zeeland, waar ze al scholen hebben moeten sluiten. Zo’n vaart loopt het bij ons dus niet’, zegt Ingrid Schockaert van de studiedienst van de Vlaamse regering.

Vooral platteland vergrijst - De Standaard

Foto van 89-jarige ijsjesverkoper raakt gevoelige snaar

"Of ik nu stop met werken? Dat weet ik nog niet." Zo reageert de 89-jarige ijsjesverkoper Fidencio Sanchez uit Chicago op de inzamelingsactie die 320.000 dollar (285.000 euro) heeft opgeleverd. De giften stroomden binnen nadat een foto van de ijsjesverkoper viraal was gegaan op het internet. De fotograaf én initiatiefnemer van de crowdfundingsactie is Joel Cervantes Macias, een man uit Chicago. Nadat hij de man aan het werk had gezien, was hij zo onder de indruk dat hij wel actie moest ondernemen. "Ik zag deze oudere man moeite hebben om zijn kar met paleta's (waterijsjes) voort te duwen. Het brak mijn hart om deze man, die eigenlijk van een welverdiend pensioen zou moeten genieten, te zien werken. Ik moest stoppen en nam deze foto", schreef hij op de crowdfundingspagina.

Foto van 89-jarige ijsjesverkoper raakt gevoelige snaar

woensdag 14 september 2016

Nieuwe pensioenregeling voor parlementsleden beklonken - De Standaard

De pensioenleeftijd stijgt tegen 2030 naar 67 jaar. De verschillende parlementen van het land zijn het definitief eens geraakt over het pensioen van de parlementsleden. Hun statuut wordt geleidelijk gelijkgeschakeld met dat van werknemers. Wie na 2019 verkozen wordt, moet tot zijn 65ste werken. In 2025 wordt de pensioenleeftijd opgetrokken naar 66 en in 2030 naar 67. Voor een volledig pensioen is een carrière van 45 jaar nodig.

Nieuwe pensioenregeling voor parlementsleden beklonken - De Standaard

Parlementsleden moeten nu ook werken tot hun 67e

Het heeft lang geduurd, maar er is een akkoord tussen de politieke partijen over het pensioen van de parlementsleden. Die moeten doen wat anderen ook doen: werken tot hun 67e. Op dit ogenblik hoeven parlementsleden niet langer dan twintig jaar te werken voor ze recht hebben op een pensioen. Dat gaat dus veranderen. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA), die de onderhandelingen leidde: "We doen wat andere mensen ook doen. Dat betekent dat de parlementsleden die na 2019 verkozen worden, tot hun 65e moeten werken. In 2025 wordt de pensioenleeftijd dan 66 en in 2030 67. Ook moeten ze er een carrière van 45 jaar hebben opzitten.

Parlementsleden moeten nu ook werken tot hun 67e

Verzekeraar P&V schrapt 300 banen - De Standaard

Verzekeraar P&V wil tegen 2020 300 voltijdse jobs schrappen. Dat deelde het bedrijf dinsdag mee op een bijzondere ondernemingsraad. In een persbericht verwijst P&V naar de lage rente, nieuwe markttrends en de toenemende digitalisering. 'Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat de klant andere verwachtingen heeft. De klanten vragen een meer persoonlijke en mobiele aanpak voor een betere prijs', aldus het bedrijf. Om dat te doen, is het volgens P&V noodzakelijk 'om de kostenstructuur op een concurrentieel niveau te brengen en te houden'. Daarom wil de groep haar personeelsbestand tegen 2020 met 300 voltijdse jobs verminderen. Ze wil het banenverlies niet via een collectief ontslag organiseren, maar via natuurlijk verloop, interne mobiliteit en eindeloopbaanregelingen.

Verzekeraar P&V schrapt 300 banen - De Standaard

maandag 12 september 2016

Criteria "zware beroepen" officieel aanvaard

Het Nationaal Pensioencomité heeft de vier criteria aanvaard die als basis moeten dienen voor het definiëren van "zware beroepen". Dat heeft minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) bekendgemaakt.

Criteria "zware beroepen" officieel aanvaard

Moet ik minder belasting betalen als ik mijn groepsverzekering opvraag op 65 jaar? - De Standaard

In december word ik 62 jaar en vanaf 1 januari ga ik met vervroegd pensioen. Als ik begin 2017 meteen ook mijn groepsverzekering opneem, zal het belastingtarief van 16,5 procent van toepassing zijn. Kan ik de opname van het kapitaal niet beter uitstellen tot ik 65 ben, zodat ik onder het tarief van 10 procent val?

Moet ik minder belasting betalen als ik mijn groepsverzekeri... - De Standaard

vrijdag 9 september 2016

Belgische pensioenroute krijgt concurrentie | De Tijd

De Nederlandse verzekeringsreus Aon gaat zijn pensioenfonds mogelijk niet naar ons land verhuizen. Nogal ironisch, aangezien de groep de Belgische pensioenroute zelf promoot.

De voorbije jaren verhuisden steeds meer multinationals hun pensioenfondsen van Nederland naar België. Onder andere oliereuzen als Chevron, financiële instellingen als Euroclear en farmabedrijven als Abbvie of Johnson & Johnson kozen ervoor hun pensioenfondsen onder te brengen in ons land.

De stabiele wetgeving en de minder rigide houding van de toezichthouder maken de België-route aantrekkelijker voor veel multinationals. Ook de Nederlandse verzekeringsreus Aon overweegt al enkele jaren zijn pensioenfonds naar ons land te verhuizen. Logisch, want de groep promoot sinds 2014 een breed pensioenfonds in België waar Nederlandse klanten hun geld kunnen onderbrengen. Maar de verhuisplannen van Aon stootten op verzet van de ondernemingsraad. Die heeft bedenkingen bij het Belgische toezicht en het indexatiesysteem dat in ons land wordt gehanteerd.

Belgische pensioenroute krijgt concurrentie | De Tijd

Pensioenen: wat is er de laatste tijd veranderd? | Delta Lloyd - Kapitale Vragen

We zagen dat de laatste maanden grote inspanningen geleverd werden om de pensioenrechten van de zelfstandigen gelijk te stellen met die van de andere leden van de actieve bevolking. Maar zijn hiermee alle discriminaties van de baan? En zijn er de laatste maanden nog andere veranderingen geweest op het vlak van pensioenen? Dit gaan we nu bekijken. Toch nog onrechtvaardigheden…

Pensioenen: wat is er de laatste tijd veranderd? | Delta Lloyd - Kapitale Vragen

donderdag 8 september 2016

Gereedschapskist ECB nog niet leeg | De Tijd

Koopt de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort ook aandelen op de beurs omdat uitputting dreigt van de voorraad staatsobligaties?

De ECB en de nationale centrale banken van de eurozone hebben het jongste anderhalf jaar voor meer dan 1.000 miljard euro staatsobligaties aangekocht om de te lage inflatie en groei op te krikken. Toch blijft de inflatie met 0,2 procent veel lager dan de doelstelling van 'minder dan maar dicht bij 2 procent'. ECB-voorzitter Mario Draghi signaleerde dat hij bereid is de stimulus nog te versterken.

Kan de ECB ook aandelen kopen?

Ja. Maar de kans is klein dat de ECB dat ook effectief doet, hoewel de Japanse en Zwitserse centrale banken al jaren aandelen kopen. Economen zeggen dat er slechts 10 procent kans is dat de ECB beslist om ook aandelen te kopen, blijkt uit een peiling van het persbureau Bloomberg. Heeft de ECB nog munitie? Ja. De ECB kan na maart 2017 staatsobligaties en ander schuldpapier blijven kopen. Economen verwachten een verlenging van het aankoopprogramma. Maar een beslissing daarover valt wellicht pas later dit jaar. Voorts kan de ECB de rente nog meer verlagen. Maar zij aarzelt, want een nog lagere rente ondermijnt de rendabiliteit van de banken en dreigt verzekeraars en pensioenfondsen te verstikken. Het ultieme wapen is helikoptergeld: geld drukken en uitdelen aan de bevolking. Draghi zal dat wapen pas inzetten bij dramatische groei- en inflatievooruitzichten. Dat is dus nog niet voor morgen.

Gereedschapskist ECB nog niet leeg | De Tijd

woensdag 7 september 2016

Overname Ethias door Belfius ligt op tekentafel | De Tijd

Het stormt in de verzekeringssector. Eergisteren kondigde de verzekeraar AXA aan dat hij 650 jobs schrapt in België. Maar blijkbaar zijn er ook elders in de sector problemen. Zelfs in die mate dat de Nationale Bank scenario’s onderzoekt om Ethias te helpen, vernam De Tijd. Eind dit jaar staat voor de verzekeraars een Europese stresstest op het programma. Er wordt gevreesd dat Ethias daarin niet te best zal scoren. Daarom worden verschillende scenario’s bekeken door de Nationale Bank, de toezichthouder voor de financiële sector. Een mogelijkheid is dat een externe investeerder Ethias te hulp schiet. Ageas, Allianz en Baloise vertonen alvast interesse. Een tweede scenario is dat de aandeelhouders opnieuw met kapitaal over de brug komen. In 2008 pompten de federale, de Vlaamse en de Waalse overheid 1,5 miljard euro in Ethias. Maar een nieuw rondje kapitaalverhoging ligt niet alleen politiek moeilijk, maar Europa zou dat ook niet zomaar aanvaarden omdat het om staatssteun gaat. Het scenario dat de meeste aandacht krijgt is echter dat Ethias overgenomen wordt door Belfius.

Overname Ethias door Belfius ligt op tekentafel | De Tijd

Peeters: "Voorbarig" om AXA-medewerkers met brugpensioen te sturen

Minister van werk Peeters vindt het voorbarig dat veel werknemers bij verzekeraar AXA met brugpensioen worden gestuurd. Peeters heeft dat gezegd in het programma Hautekiet. De minister reageert op de aankondiging van AXA om 650 banen te schrappen. "Ik wil niet in de plaats van het sociale overleg treden, maar AXA moet niet te snel naar het middel van brugpensioen grijpen. We hebben de leeftijd daarvoor terecht opgetrokken. We moeten zorgen dat die mensen nog op de arbeidsmarkt kunnen blijven." Hij verwacht meer heil van natuurlijke afvloeiingen. Bij AXA is door de aangekondigde herstructurering nog tot eind dit jaar brugpensioen mogelijk vanaf 55 jaar. Volgens de liberale vakbond komen meer dan 800 werknemers daarvoor in aanmerking.

Peeters: "Voorbarig" om AXA-medewerkers met brugpensioen te sturen

dinsdag 6 september 2016

Waarom er nog meer jobs in gevaar zijn bij verzekeraars | De Morgen

De kans is groot dat er nog jobs zullen sneuvelen in de verzekeringssector. Dat zegt econoom Koen Schoors naar aanleiding van het banenverlies bij verzekeraar AXA. "De lage rente begint serieus pijn te doen." Charles Michel (MR) had zich de start van het politieke jaar anders voorgesteld. De premier kon tijdens de zomer uitpakken met het nieuws dat er nooit meer mensen aan de slag waren dan nu, maar in een week tijd is dat rooskleurige beeld aan diggelen geslagen. Daar gaan de jobs, jobs, jobs. Na de 2.200 banen bij Caterpillar in Gosselies schrapt nu ook verzekeraar AXA 650 functies.

Toch is er meer aan de hand, want AXA staat al langer onder druk. Het bedrijf biedt (levens)verzekeringen aan die op lange termijn een gegarandeerde minimumrente opleveren, maar kan die beloftes niet langer waarmaken omdat de huidige rente op de financiële markt veel lager ligt. Vandaar dat de spaarverzekering Crest20, met een oorspronkelijke rente van 4,75 procent, al werd herzien. "Het probleem is simpel: verzekeraars halen zelf minder opbrengst uit hun activa, waardoor ze hun verplichtingen op lange termijn niet meer kunnen nakomen", zegt Koen Schoors, econoom aan de Universiteit Gent. "We zien nu de collateral damage van het monetair beleid in Europa. Om deflatie tegen te gaan werd de rente verlaagd, waardoor de banken op korte termijn zuurstof kregen. Maar na vijf jaar begint die lage rente serieus pijn te doen." Volgens Schoors zullen er vermoedelijk nog meer banen sneuvelen. "Alle verzekeringsbedrijven staan onder zware druk. Als de rente niet stijgt, dan moeten zij hun premies verhogen of kosten besparen. Vermoedelijk zullen daarbij nog meer mensen hun baan verliezen."

Waarom er nog meer jobs in gevaar zijn bij verzekeraars | Ontslagen bij AXA | De Morgen

maandag 5 september 2016

Pensioenen : eindelijk dezelfde rechten voor de zelfstandigen? | Delta Lloyd - Kapitale Vragen

Het is de laatste tijd wat stil geworden rond pensioenen. Meer dan een jaar geleden was dit een “hot topic”, maar op het ogenblik hebben wel andere onderwerpen de voorpagina’s gehaald. Een reden te meer om eens te bekijken of er iets nieuws is.

Pensioenen : eindelijk dezelfde rechten voor de zelfstandigen? | Delta Lloyd - Kapitale Vragen

vrijdag 2 september 2016

Onze levensverwachting is gedaald - HLN.be

De levensverwachting bij geboorte is vorig jaar licht gedaald tot 80,9 jaar. De daling doet zich vooral voor bij vrouwen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. De levensverwachting bij geboorte daalde vorig jaar met 64 dagen. Panikeren hoeft echter niet. De laatste twee decennia ging de levensverwachting jaarlijks met gemiddeld met twee maanden omhoog. Enkel in 2012 was er ook een daling. De AD Statistiek wijst op de impact van de vergrijzing en de stijging van het aantal geregistreerde overlijdens, maar de langetermijnevolutie blijft volgens de statistici duidelijk positief. Onze levensverwachting is gedaald - HLN.be

Solvency II valt Europese verzekeraars zwaar|Nieuws| Telegraaf.nl

Het nieuwe solvabiliteitsregime voor verzekeraars belemmert hen bij hun rol als grootste langetermijninvesteerder van Europa, aldus koepel Insurance Europe. De belangenorganisatie laat zich in een jaarbericht over de Europese verzekeringssector kritisch uit over de methode waarmee de solvabiliteit van verzekeraars sinds 2016 wordt beoordeeld, Solvency II. Insurance Europe presenteert eerst voor 2015 een bedrag van bijna €9.800 miljard (ofwel bijna €10 biljoen en 1,4% meer dan een jaar eerder) aan geïnvesteerde gelden in de Europese economie. Die investeringen zorgen volgens de koepel voor stabiliteit. Vervolgens stelt de Insurance Europe dat Solvency II de hoogte van die investeringen in Europa in gevaar kan brengen.Solvency II valt Europese verzekeraars zwaar|Nieuws| Telegraaf.nl

'Hoelang kun je een loopbaan rekken?' | archief | De Morgen

Ik vraag me daarom echt af waarom de regering het brugpensioen zoveel strenger heeft gemaakt en nu de criteria voor de zware beroepen wil aanpassen. Hoelang willen ze een loopbaan rekken? Het gaat hier wel om mensen die vaak 40 jaar zware inspanningen hebben geleverd. 'Hoelang kun je een loopbaan rekken?' | archief | De Morgen

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :