donderdag 17 juli 2014

Agenten met pensioen in zicht kunnen toch vertrekken - De Standaard

Het Grondwettelijk Hof gaat het arrest dat komaf maakt met alle gunstregelingen voor het pensioen van politiemensen verduidelijken. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof verdwijnen de gunstregimes voor het vervroegd pensioen bij de politie. Het Hof is van oordeel dat er sprake is van discriminatie, omdat gewezen rijkswachtofficieren vroeger mogen vertrekken dan andere agenten. In 2011 is dat verankerd in de pensioenhervorming van toenmalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD), maar het Hof legt de leeftijd voor iedereen nu op 60 of 62 jaar.

Agenten met pensioen in zicht kunnen toch vertrekken - De Standaard

zondag 13 juli 2014

Politiemensen moeten langer werken voor pensioen

Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof vervallen alle gunstregimes bij de politie. Daardoor zullen sommige politiemensen tot acht jaar langer moeten werken voor ze met pensioen kunnen gaan. De politievakbonden zijn woest.

Politiemensen moeten langer werken voor pensioen

"Grondwettelijk Hof heeft groot probleem gecreëerd"

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) reageert verbaasd op het arrest van het Grondwettelijk Hof waarin de gunstigere pensioenregeling voor politiemensen wordt geschrapt. De minister wil alles in het werk stellen om de impact van de gevolgen van het arrest zo veel mogelijk te beperken, onder meer via een verzoek tot verbetering van de tekst.

"Grondwettelijk Hof heeft groot probleem gecreëerd"

vrijdag 11 juli 2014

Kosten vergrijzing stijgen sneller dan gedacht - De Standaard

De kosten van de vergrijzing zullen al in 2040 hun hoogtepunt bereiken, dat is sneller dan totnogtoe gedacht. Dat blijkt uit het jongste rapport van de Vergrijzingscommissie. De bevolking wordt ouder. In 2060 zal België 12,5 miljoen inwoners tellen en 1,25 miljoen van hen, een op de tien, zullen tachtig of ouder zijn. Vandaag zijn we nog met 11,1 miljoen en tellen we maar 0,6 miljoen tachtigplussers, minder dan de helft.

Kosten vergrijzing stijgen sneller dan gedacht - De Standaard

De krachtlijnen van het dertiende Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing - Federaal Planbureau - Publicatie

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stelt haar dertiende Jaarverslag voor over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. Deze nieuwe projecties houden rekening met de nieuwe demografische vooruitzichten 2013-2060, een nieuwe projectiemethode van de uitgaven voor gezondheidszorg en het geheel van genomen regeringsmaatregelen tot juni 2014. Daarnaast toont de projectie de verdeling van de budgettaire kosten van de vergrijzing tussen Entiteit I en Entiteit II die voortvloeien uit de zesde Staatshervorming.


Federaal Planbureau - Publicatie

vrijdag 27 juni 2014

Vakantie

Naar jaarlijkse gewoonte doen we het wat rustiger aan tijdens de zomermaanden juli en augustus. Wij wensen u hierbij dan ook meteen een ontspannende vakantie toe!

U mag onze elektronische nieuwsbrief opnieuw verwachten vanaf september.

dinsdag 24 juni 2014

Weinig pensioen? Dan begin je toch een moestuin? - DeWereldMorgen.be

De Nederlandse staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jette Klijnsma, stelde dit weekend dat mensen maar een moestuin moeten nemen als aanvulling op hun pensioen.

Het Nederlandse kabinet stemde vrijdag 20 juni in met de nieuwe pensioenregels. De regels komen erop neer dat pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden. Op die manier wordt het moeilijker om de pensioenen jaarlijks te verhogen.

Weinig pensioen? Dan begin je toch een moestuin? - DeWereldMorgen.be

Nederlands Staatssecretaris Klijnsma: 'Vul je pensioen aan met een moestuin' - AD.nl

Staatssecretaris Klijnsma adviseert Nederlanders een moestuin te nemen als aanvullend pensioen. Dat zegt ze vandaag in een interview met het AD. Volgens Klijnsma behouden we in de toekomst een fatsoenlijk pensioen, maar moeten we ons ook niet rijk rekenen. 'Ik raad mensen wel aan om ook naar andere vormen van oudedagsvoorziening te kijken,' zegt de bewindsvrouw.


Klijnsma: 'Vul je pensioen aan met een moestuin' - AD.nl

Pensioen werknemers: wijzigingen vanaf 2015 - Ik ben zelfstandige - Acerta

Op 1 januari 2015 treden 3 belangrijke wijzigingen in werking in het pensioenstelsel voor werknemers :


  • het jaar van de ingangsdatum telt mee in de berekening 
  • de eenheid van loopbaan wordt versoepeld
  • het overlevingspensioen wordt hervormd 

Deze maatregelen treden in werking op 1 januari 2015. Zij zijn van toepassing op de pensioenen, die ten vroegste ingaan op 1 januari 2015. Wat de overgangsuitkering betreft: deze regeling is van toepassing op de langstlevende echtgenoten, waarvan de echtgeno(o)t(e) ten vroegste op 1 januari 2015 overlijdt.

Pensioen werknemers: wijzigingen vanaf 2015 - Ik ben zelfstandige - Acerta

maandag 23 juni 2014

Red uw pensioen: De Tijd

De Commissie Pensioenhervorming ontvouwde deze week haar langverwachte hervormingsvoorstellen. Hoewel die voorstellen verre van concreet zijn, tonen ze wel al de richting die uw pensioen wellicht verder zal uitgaan. En dus is het zaak zo veel mogelijk te anticiperen om uw pensioen te redden.

Red uw pensioen: De Tijd

Vandenbroucke: "Pensioenen ambtenaren kunnen naar boven" - HLN.be

"De pensioenen van de ambtenaren moeten niet naar beneden, want er zijn redenen om hun iets meer te geven." In gesprek met De Tijd pareert de kritiek dat er een onjuiste kloof bestaat tussen het gemiddelde maandelijkse ambtenaren- en werknemerspensioen. "Ambtenaren krijgen bijvoorbeeld geen aanvullend pensioen." Dat het gemiddelde maandelijkse ambtenarenpensioen met 2.230 euro bruto haast 1.000 euro hoger ligt dan het gemiddelde werknemerspensioen en dat onrechtvaardig zou zijn, wuift Vandenbroucke dan ook weg.

Vandenbroucke: "Pensioenen ambtenaren kunnen naar boven" - HLN.be

'We zullen langer moeten werken voor hetzelfde pensioen': De Tijd

'We zullen langer moeten werken, maar reken er niet op dat u daarom een hoger pensioen zult krijgen', zegt Frank Vandenbroucke, de voorzitter van de Pensioencommissie.

'We zullen langer moeten werken voor hetzelfde pensioen': De Tijd

donderdag 19 juni 2014

Experts raken niet aan hoge ambtenarenpensioenen: De Tijd

De Pensioencommissie pleit ervoor enkele gunstregimes voor ambtenaren te schrappen. Aan het hoge ambtenarenpensioen wil ze evenwel niet tornen.

Experts raken niet aan hoge ambtenarenpensioenen: De Tijd

62% Nederlanders optimistisch over pensioen (18-06-2014)

Uit onderzoek in opdracht van FitVermogen.nl (online beleggingsplatform van ING IM) blijkt dat 62 procent van de Nederlanders er vertrouwen in heeft dat zijn toekomstige pensioenvoorziening goed geregeld is. Toch gaat de helft van de respondenten er vanuit dat van alle politieke en sociale veranderingen, de verschuivingen in de pensioensector hen het hardst zal raken op financieel vlak.

62% Nederlanders optimistisch over pensioen 

woensdag 18 juni 2014

Arbeidsmarktbeleid cruciaal voor pensioensysteem: De Tijd

Het langverwachte rapport van de Commissie Pensioenhervorming is een huzarenstukje. Maar de crux van het pensioenprobleem ligt bij de arbeidsmarkt, en daarover lezen we weinig of niets.

Door Philip Neyt, voorzitter van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen. Schrijft in eigen naam.

Het werkstuk van de pensioencommissie met haar voorstel voor een een structurele hervorming van de pensioenstelsels is het meest complete en concrete rapport dat we de afgelopen 20 jaar gezien hebben. Maar alhoewel de Commissie praktische remedies voorstelt, kunnen we ze niet echt nieuw noemen.

Arbeidsmarktbeleid cruciaal voor pensioensysteem: De Tijd

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :