zondag 19 oktober 2014

Boek 2014 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid | Rekenhof

Het Rekenhof heeft zijn Boek 2014 over de Sociale Zekerheid voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het onderzoekt daarin de ontvangsten en uitgaven van de stelsels van sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging alsook de verrichtingen van de zeventien Openbare Instellingen van So
ciale Zekerheid (OISZ) in 2013.

RSZPPO: nieuwe pensioenfinanciering van de provinciale en plaatselijke besturen
Onder invloed van de toenemende pensioenlast van de provinciale en plaatselijke besturen, de tekorten en de invloed daarvan op de reserves van het pensioenstelsel, trad in 2012 een nieuw financieringsmechanisme in werking, dat gesteund is op een ruimere solidariteit en een bijkomende responsabilisering van de besturen.

De responsabiliseringsfactuur voor 2012 bedroeg 154,44 miljoen euro en trof 33% van de aangesloten besturen. Het Rekenhof beveelt de RSZPPO aan zijn internecontroleprocedures te verbeteren. Door een onvoldoende toepassing van de wettelijke bepalingen werd immers 6,33 miljoen euro te weinig gefactureerd.

Verwacht wordt dat de basisbijdragen en de responsabiliseringsfactuur de komende jaren zullen blijven toenemen. Om de besturen bij te staan in hun meerjarenplanning, wordt de basisbijdragevoet steeds voor de volgende drie jaren vastgelegd. Opdat de besturen hun meerjarenplanning en hun financieel beleid op een adequate wijze zouden kunnen afstemmen op de te verwachten pensioenlasten, moet de RSZPPO zijn ramingen zo getrouw mogelijk opmaken.


Fiche | Rekenhof

donderdag 16 oktober 2014

Langer werken om lonen te verlagen - Kim De Witte, docent pensioenrecht (Leuven) en medewerker op de studiedienst van de PVDA- De Redactie.be

De nieuwe regering poneert dat we langer moeten werken - hogere pensioenleeftijd - om werkgelegenheid te creëren voor jongeren. Maar klopt die redenering of heeft de regering een andere reden voor deze politieke keuze? Onze arbeidsmarkt kampt al meerdere decennia met een overschot aan werkkrachten. Volgens de RVA telt ons land momenteel bijna 650.000 werklozen. Dat is historisch veel. Maar wat gaat er gebeuren wanneer we nu allemaal nog wat langer gaan werken? Zullen er dan nog meer werklozen bij komen? Volgens de nieuwe regering alvast niet. Andere landen zouden aantonen dat langer doen werken zorgt voor minder jeugdwerkloosheid. De vraag rijst of dat wel klopt.

Langer werken om lonen te verlagen - Kim De Witte

woensdag 15 oktober 2014

Slechts 10 procent gaat op 65 jaar op pensioen: Villa Politica

Bacquelaine (MR): "Slechts 10 procent gaat op 65 jaar op pensioen"

deredactie.be video: Villa Politica - 15/10/14 - Deel 1

Opinie: Een hogere pensioenleeftijd heeft symboolwaarde, maar het verbloemt de echte doelstelling | Opinie | De Morgen Marc De Vos

De uittredende federale regering beviel van "de grootste pensioenhervorming in 40 jaar"; de nieuwe regering zal er nog een grotere bovenop doen. En nog is het niet genoeg. Leg wat bekend is over het pensioenakkoord naast de consensus van de officiële pensioencommissie "voor een sterk en betrouwbaar sociaal contract" en je mist meer dan je herkent.

Opinie: Een hogere pensioenleeftijd heeft symboolwaarde, maar het verbloemt de echte doelstelling | Opinie | De Morgen

Pensioensparen 2014: strategie en beste fondsen (2) | MijnKapitaal

Welke zijn de beste pensioenspaarfondsen ? Of kies ik beter voor een pensioenspaarverzekering en vanaf welke leeftijd? In deel 1 van dit artikel gaven we reeds antwoord op een aantal van deze vragen en als je dat nog niet gelezen hebt, kan je dit best eerst doen. In deel 2 van dit artikel gaan we verder in onze vergelijking van pensioenspaarfondsen, vanaf de leeftijd van 55. En helemaal onderaan vind je onze strategie om aan pensioensparen te doen en kijken we hoe we pensioenspaarverzekeringen in het totale plaatje laten passen.

 Deel 2: Je bent 55 jaar of ouder

Pensioensparen 2014: strategie en beste fondsen (2) | MijnKapitaal

Waarom deze regering onterecht hard bespaart op de overheidspensioenen - DeWereldMorgen.be

Tot nu toe blijft het wat onderbelicht, maar de ambtenarenpensioenen zitten duidelijk in het vizier van de nieuwe federale regering. Vooraleer de pensioenstelsels geïntegreerd worden in een nieuw systeem van ‘pensioen op punten’, worden de ‘privileges’ van het ambtenarenpensioenen teruggeschroefd. Logisch toch? Niet alles is zoals het lijkt.

Waarom deze regering onterecht hard bespaart op de overheidspensioenen - DeWereldMorgen.be

Pensioenen betaalbaar als 't God belieft - Paul Huybrechts VFB - Trends.be

Het leven is wat je gelooft dat het is. Eindelijk een dorpsfilosoof aan het woord! Maar als de filosoof nu eens gelijk had? Hoe is het gesteld met het geloof? Veel traditioneel geloof is teloorgegaan, maar hét geloof daarom niet. We geloven in meer dan we willen weten. We geloven gretig, omdat het ons helpt te overleven. Hersenwetenschappers brengen almaar beter de fysieke processen in kaart die de 'narratieve 98 procent' van onze hersenen vormen, ons goedgelovig, reflexief overlevingssysteem. Voor de reflectie, voor wat psycholoog Daniël Kahneman 'System2' noemt, blijft 2 procent over. Ik neem aan, ik geloof zelfs, dat dit bij de lezers van Trends iets meer is.

Pensioenen betaalbaar als 't God belieft - Finance - Trends.be

'Jongeren hebben geen belang bij een hogere pensioenleeftijd' - Vrije Tribune - Olivier Pintelon - Knack.be

De dertigers van nu zullen langer moeten bijdragen aan het pensioenstelsel om de huidige pensioenen te betalen. Daartegenover staat evenwel niet de garantie van een een even genereus pensioen, vreest Olivier Pintelon. Verschillende commentatoren stelden gisteren dat een 'verhoging van de pensioenleeftijd onverwacht komt'. Als prille dertige klinkt de boodschap mij nochtans bekend in de oren. Al jaren word ik overspoeld door allerlei rampscenario's over de vergrijzing. De beslissing komt voor mij dan ook totaal niet onverwacht. Maar ik denk niet dat mijn generatie daar baat bij heeft.

'Jongeren hebben geen belang bij een hogere pensioenleeftijd' - België - Knack.be

Leergang Pensioenrecht 2014-2015 - Nieuwsbrief 1 - KULeuven

In bijlage kan u de eerste nieuwsbrief van het academiejaar 2014-2015 vinden. De nieuwsbrief behandelt de periode van 14 juli 2014 tot en met 13 oktober 2014.

In de pensioenopinies wordt ingegaan op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de pensioenleeftijd voor de politie verhoogt.
dinsdag 14 oktober 2014

Wat verandert voor uw aanvullend pensioen?: De Tijd

Het nieuwe regeerakkoord bevat heel wat maatregelen voor uw aanvullend pensioen. We zetten de belangrijkste punten op een rij.

Wie hoopt zijn aanvullend pensioen op te nemen vóór de wettelijke pensioenleeftijd om zo vroeger te kunnen stoppen met werken, zal van een kale reis thuiskomen. Want de regering zal maatregelen uitwerken om de opname van aanvullende pensioenen voor de pensioenleeftijd te ontmoedigen, waarschijnlijk door opnames vóór het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd zwaarder te belasten.

De vraag is dan wat er moet gebeuren met contracten die op einddatum komen vooraleer iemand de wettelijke pensioenleeftijd van 66 of 67 jaar bereikt. Nogal wat groepsverzekeringen lopen af op het ogenblik dat iemand 65 jaar wordt. Dat is de reden waarom de onderhandelaars benadrukken dat er overgangsmaatregelen komen.

Wat verandert voor uw aanvullend pensioen?: De Tijd

Pensioensparen 2014: strategie en beste fondsen | MijnKapitaal

Welke zijn de beste Belgische pensioenspaarfondsen en welke zijn de minder goede fondsen? Is het aangeraden om van pensioenspaarfonds te veranderen? Of kies je beter voor een pensioenspaarverzekering en vanaf welke leeftijd? Hoe kan je pensioenspaarfondsen vergelijken ? We proberen een antwoord te geven op al deze vragen. En voor wie dit artikel vorig jaar al las: dit jaar is onze aanpak toch wel anders en we hebben enkele verrassende resultaten. Lees dus vooral verder.

Pensioensparen 2014: strategie en beste fondsen (1) | MijnKapitaal

maandag 13 oktober 2014

Waarom ouderen langer laten werken als jongeren werkloos zijn? - Deredactie.be

“Ik wil één ding toch eens tegenspreken”, sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever afgelopen dinsdagavond in "Terzake", “ik weet dat dit heel populair is: waarom ouderen laten werken als jongeren werkloos zijn? Wel, de landen waar men tot 67 werkt, zijn de landen waar de ouderen het meest actief zijn én de jongeren het meest actief zijn.” De Fact Check-redactie vroeg zich af: klopt dit?

Waarom ouderen langer laten werken als jongeren werkloos zijn?

‘Alleen uitzonderingen zullen tot 67 moeten werken’ - Het Nieuwsblad

De meest omstreden maatregel in het regeerakkoord van de nieuwe regering Michel I is na één weekend al stevig uitgehold. De nieuwe ministers haastten zich van tv-studio naar tv-studio om te nuanceren dat plots iedereen tot zijn 67 zou moeten werken. ‘Dat zullen slechts uitzonderingen zijn’ , zei vicepremier De Croo (Open VLD) in 'De Zevende Dag'. Tegelijkertijd bracht de nieuwe minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) eenzelfde geruststellende boodschap op de RTBF. ‘Het is niet de bedoeling dat we allemaal tot 67 jaar werken, we moeten alleen de loopbanen wat kunnen verlengen. Vandaag is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, maar de Belgen gaan gemiddeld al op 59,3 jaar met pensioen.’

‘Alleen uitzonderingen zullen tot 67 moeten werken’ - Het Nieuwsblad

zondag 12 oktober 2014

‘Iedereen weet dat optrekken pensioenleeftijd nodig was’ - De Standaard Mobile

De regering-Michel gaat dan wel de pensioenleeftijd optrekken, uitzonderingen hierop zullen blijven bestaan. Dat zei Open Vld-vicepremier Alexander De Croo - twee dagen geleden nog minister van Pensioenen - zondag in De Zevende Dag. '67 jaar zal voor een zeer beperkte groep zijn', zei De Croo. 'De uitzonderingen voor zware beroepen en een lange loopbaan blijven bestaan'. 'Men kijkt nog altijd meer naar de loopbaan dan naar de leeftijd. Iemand die op 18 jaar is beginnen werken, kan ook na deze hervorming op 61 met pensioen', zei De Croo.

‘Iedereen weet dat optrekken pensioenleeftijd nodig was’ - De Standaard Mobile

"Pensioenleeftijd parlementsleden gelijktrekken met werknemers" - De redactie.be

Als het van vicepremiers Jan Jambon (N-VA) en Alexander De Croo (Open VLD) afhangt, zal de pensioenleeftijd van parlementsleden in de komende legislatuur worden gelijkgetrokken met die van werknemers. Dat hebben ze gezegd in "De zevende dag". "Deze generatie politici is rijp voor een debat daarover", klinkt het. De verhoging van de pensioenleeftijd: er is de afgelopen week heel wat over te doen geweest. De nieuwe federale regering heeft namelijk beslist dat werknemers in 2025 pas op hun 66e op pensioen kunnen gaan. In 2030 wordt dat nog een jaartje langer. Opvallend: aangezien geen enkele partij het voor de verkiezingen had over zo'n maatregel.

Regering-Michel I

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :