donderdag 18 september 2014

Grote politiebetoging: 8.000 agenten tegen 250 agenten - HLN.be

Rond het Bolivarplein aan het Brusselse Noordstation staan al enkele duizenden manifestanten klaar voor de grote politiebetoging richting Jubelpark. De sfeer verschilt niet van die bij andere vakbondsacties. Er zijn de gebruikelijke vlaggen en ballonnen, er loeien sirenes en er worden opvallend veel bommetjes afgevuurd. De slogan vooraan in de betoging luidt 'Flikken zullen het niet meer pikken'. 8.000 politiemensen betogen tegen een arrest van het Grondwettelijk Hof dat bepaalt dat duizenden agenten tot zes jaar langer moeten werken.

Grote politiebetoging: 8.000 agenten tegen 250 agenten - HLN.be

Pensioenfondsen bereid te investeren in infrastructuur - De Standaard Mobile

De pensioenfondsen, die de tweede pijler uitmaken van ons pensioenstelsel, zijn bereid vele miljoenen euro’s te investeren in basisinfrastructuur. Maar vandaag zijn de meeste van die projecten veel te complex om dat mogelijk te maken. Dat zegt de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI), de koepelvereniging boven de pensioenfondsen. Pensioenfondsen hebben vandaag voornamelijk obligaties, aandelen en vastgoed in hun portefeuille. Basisinfrastructuur (scholen, wegen, bejaardenhuizen, ...) maakt maar een heel klein deel uit van de 20 miljard euro aan kapitaal van de fondsen. “Maar de interesse in infrastructuur stijgt sterk”, weet BVPI-voorzitter Philip Neyt.

Pensioenfondsen bereid te investeren in infrastructuur - De Standaard Mobile

Minder rendement voor pensioenfondsen - De Standaard

De pensioenfondsen uit de zgn. tweede pijler, die gefinancierd worden met werkgeversbijdragen, hebben in de eerste helft van dit jaar een gemiddeld beleggingsrendement behaald van 5,71 procent. In 2013 was dat 6,73 procent. Dat blijkt uit een rapport van de BVPI, de ...

Minder rendement voor pensioenfondsen - De Standaard

Wat weet u over uw pensioen? Doe de test!: De Tijd

Ook al bent u vandaag nog ver verwijderd van uw pensioenleeftijd, verschillende beslissingen die u neemt zullen toch een belangrijke impact hebben op uw latere pensioen. Doe de test en ga na in welke mate u voldoende voorbereid bent.

Wat weet u over uw pensioen? Doe de test!: De Tijd

woensdag 17 september 2014

Pensioenreus zegt hedge funds vaarwel: De Tijd

Het grootste Amerikaanse pensioenfonds gaat zijn investeringen in hefboomfondsen stopzetten. 'Te complex en te duur', klinkt het.

Pensioenreus zegt hedge funds vaarwel: De Tijd

"Zweedse coalitie zet mes in ambtenarenpensioenen" - Federale formatie

De Zweedse coalitie gaat fors snijden in de pensioenen. Daardoor moeten ambtenaren op termijn gevoelig langer werken en het brugpensioen wordt bijna helemaal afgebouwd. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van bronnen bij de partijen die onderhandelen over een nieuwe federale regering.

Federale formatie

Zweedse coalitie zet mes in pensioen ambtenaren - HLN.be

De Zweedse coalitie gaat fors ingrijpen in de pensioenen, waardoor weer langer moet worden gewerkt. Dat vernam De Tijd bij de onderhandelende partijen. Ambtenaren moeten op termijn gevoelig langer werken en het brugpensioen wordt bijna helemaal afgebouwd. De studiejaren van de ambtenaren tellen binnenkort niet langer mee bij de berekening van het pensioen. Het pensioen zal worden berekend op basis van de laatste 15 of zelfs 20 dienstjaren. Nu is dat op basis van de laatste 10 jaar, doorgaans de best betaalde jaren. De partijen willen ook enkele uitzonderingsregimes afbouwen, waarmee politieagenten en het NMBS-personeel nog voor hun 60ste verjaardag met pensioen kunnen. Daarenboven worden de voorwaarden voor het vervroegd pensioen weer strenger.

Zweedse coalitie zet mes in pensioen ambtenaren - HLN.be

dinsdag 16 september 2014

N-VA wil snellere pensioenhervorming - De Standaard

Samen met de begroting komen ook de pensioenen – de komende jaren een van de grootste kosten voor de federale regering – deze week weer aan bod in het formatieberaad. Het belooft geen gemakkelijke discussie te worden. De N-VA wil namelijk komaf maken met de vele overgangsmaatregelen (tot 2016) die de ontslagnemende regering-Di Rupo in het leven riep om de hervorming van het vervroegd pensioen beter verteerbaar te maken.

N-VA wil snellere pensioenhervorming - De Standaard

maandag 15 september 2014

Alle pensioendiensten eindelijk samen in pensioentoren - De Standaard

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), die de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen uitbetaalt, gaat zes van de 37 verdiepingen van zijn pensioentoren vrijmaken om de dienst voor de ambtenarenpensioenen PDOS de kans te geven er in te trekken. Dat staat in de nota die de topambtenaren van de drie pensioeninstellingen (RVP, PDOS, en de RSVZ die de zelfstandigenpensioenen beheert) samen aan de regeringsonderhandelaars stuurden. Al wie betrokken is bij de pensioenbetalingen van de 2,2 miljoen gepensioneerden in België, zit dan samen in één gebouw. Dat staat symbool voor wat de topambtenaren van de drie instellingen nastreven en bijna bereikt hebben: nog slechts één front office, één plaats waar de burger, fysiek, telefonisch of elektronisch contact mee heeft.

Alle pensioendiensten eindelijk samen in pensioentoren - De Standaard

donderdag 11 september 2014

Ultralage rente zet groepsverzekeringen onder druk: De Tijd

De wettelijk verankerde rentes op aanvullende pensioenen zijn onhoudbaar hoog, zegt Marc Raisière, de CEO van Belfius. Het systeem van groepsverzekeringen komt onder druk te staan. De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) uit 2003, een geesteskind van de toenmalige minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke (sp.a), waarborgt een jaarlijks rendement van 3,75 procent op de stortingen van de werknemer en een rendement van 3,25 procent op de werkgeversbijdragen, veruit de belangrijkste financieringsbron.

Ultralage rente zet groepsverzekeringen onder druk: De Tijd

Topman Belfius slaat alarm over groepsverzekeringen: De Tijd

De wettelijke minimumrentes op het aanvullend pensioen via een groepsverzekering liggen onhoudbaar hoog. Dat zegt Marc Raisière, de CEO van Belfius. Hij roept de overheid op snel tussenbeide te komen.

De wet op de aanvullende pen- sioenen (WAP) uit 2003 waarborgt een jaarlijks rendement van 3,25 procent op de stortingen door de werkgever. Maar zo'n rendement kunnen de verzekeraars steeds moeilijker bij elkaar harken wegens de bodemrentes op de financiële markten. De ondernemingen dreigen de dupe te worden. De verplichting om 3,25 procent te garanderen ligt juridisch bij de werkgever.

Topman Belfius slaat alarm over groeps- verzekeringen: De Tijd

Wurgrente: De Tijd

De klacht van de verzekeraars en de ondernemingen is niet nieuw, maar ze is door de extreem lage rentestand nog acuter geworden. Hoe realistisch is de wettelijke verplichting dat op stortingen voor groepsverzekeringen een rendement van 3,25 procent gegarandeerd moet worden als de langetermijnrente amper 1,30 procent bedraagt? Dat is niet realistisch.

Wurgrente: De Tijd

Jaarverslag 2013 - Publicaties RSVZ

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Het RSVZ heeft zijn jaarverslag 2013 gepubliceerd. Dit geeft alle belangrijkste cijfers en tendensen uit 2013 weer. Zo heeft het aantal zelfstandigen voor het eerst de kaap van het miljoen overschreden. Het aantal gepensioneerden en gepensioneerden die als zelfstandige blijven werken, nam eveneens verder toe. De integrale versie van het jaarverslag kan geraadpleegd worden op www.rsvz-inasti.fgov.be (rubriek ‘Publicaties’).

Jaarverslag 2013 - Publicaties RSVZ

maandag 8 september 2014

Bijverdienen na je 65ste - De Standaard

Steeds meer gepensioneerden nemen er een zelfstandige bijverdienste bij. De pensioenconsulenten van Xerius leggen uit hoeveel u daarvan overhoudt.

Om mensen aan te moedigen langer te werken, besliste de vorige regering dat gepensioneerden van minstens 65 jaar en met een loopbaan van minimum 42 jaar onbeperkt mogen bijverdienen. Deze maatregel was een schot in de roos. ‘Exacte cijfers hebben we niet, maar sinds vorig jaar neemt het aantal gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste zienderogen toe’, zegt Sofie De Bont, pensioenadviseur bij het sociaal verzekeringsfonds Xerius. ‘Dezelfde trend zien we overigens ook bij gepensioneerden die niet aan deze voorwaarden voldoen. Ook zij nemen er steeds vaker een bijverdienste bij.’

  Krant - De Standaard

Wettelijk pensioen is zelden een vetpot - DeWereldMorgen.be

Onheilsprofeten verkondigen dat onze pensioenen niet betaalbaar zullen blijven. “Onjuist”, zegt Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de LBC-NVK. “Als de politiek de juiste keuzes wil maken, is het probleem oplosbaar." Een interview met hem wordt afgesloten met zijn commentaar op een recent OESO-rapport over pensioen.

Wettelijk pensioen is zelden een vetpot - DeWereldMorgen.be

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :