vrijdag 28 november 2014

Belfius wil nog snel een gunstige uitstapregeling voor 56-plussers

Staatsbank Belfius zou zijn werknemers ouder dan 56 jaar nog snel met vervroegd pensioen willen sturen, een maand voor voor de nieuwe, strengere regeling van kracht wordt. Dat schrijft De Tijd. De grootbank zou op deze manier regelrecht ingaan tegen de vraag van de federale regering om langer te blijven werken.

Belfius wil nog snel een gunstige uitstapregeling voor 56-plussers

donderdag 27 november 2014

Geleidelijke afstemming van de minimumpensioenen van de zelfstandigen op die van de loontrekkenden | Presscenter.org

Op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine neemt de ministerraad akte van het ontwerp van koninklijk besluit dat de geleidelijke afstemming van de minimumpensioenen van de zelfstandigen op die van de loontrekkenden wil voortzetten. Deze maatregel past in het kader van de uitvoering van het regeerakkoord.

Geleidelijke afstemming van de minimumpensioenen van de zelfstandigen op die van de loontrekkenden | Presscenter.org

Deeltijds pensioen: wat is het? Wie kan ervan genieten? - Jobat.be

Gedeeltelijk op pensioen gaan, terwijl je toch nog aan het werk bent. De nieuwe minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), nam het deeltijds pensioen op in zijn beleidsbrief. Ook de Commissie Pensioenhervorming onder leiding van ex-minister Frank Vandenbroucke (sp.a) brak een lans voor het concept. Maar wat houdt het concreet in?

Deeltijds pensioen: wat is het? Wie kan ervan genieten? - Jobat.be

woensdag 26 november 2014

PDOS - Pensioendienst voor de Overheidssector - Impact van de aangekondigde pensioenhervorming

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet een aantal wijzigingen in het pensioenstelsel van de ambtenaren die tot nu toe nog niet in wettekst zijn omgezet. Hierdoor is een gevoel van onzekerheid ontstaan bij diegenen die zich zeer kort bij hun oppensioenstelling bevinden. Vooral de onduidelijkheid over het afbouwschema van de diplomabonificatie voor het vaststellen van de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling roept vragen op. In overleg met de minister van pensioenen kan de PDOS hierover het volgende meedelen:

PDOS - Pensioendienst voor de Overheidssector - Pers - Impact van de aangekondigde pensioenhervorming

7 op 10 Belgen vinden optrekken pensioenleeftijd onvermijdelijk - HLN.be

Zowat 68 procent van de Belgen denkt dat hun pensioen niet zal volstaan om een behoorlijke levensstandaard te kunnen behouden. Dat blijkt uit de resultaten van een online-enquête bij ruim 1.100 mensen voor het pensioenfonds Ogeo. Een gelijkaardig aantal (69 procent) denkt dat het optrekken van de pensioenleeftijd in de toekomst onvermijdelijk zal zijn. Ongeveer de helft van de Belgen (49 procent) denkt nog met pensioen te gaan op een leeftijd jonger dan 64 jaar, al zijn daar grote regionale verschillen. Van de Vlamingen meent 59 procent zijn carrière te beëindigen voor de leeftijd van 64 jaar, waar dat 36 procent is bij de Walen en Brusselaars.

7 op 10 Belgen vinden optrekken pensioenleeftijd onvermijdelijk - HLN.be

dinsdag 25 november 2014

Vervroegde pensionering verkleint wettelijk pensioen | De Tijd

Achter de discussie over langer werken gaat een concrete keuze schuil: stop ik met werken wanneer ik recht heb op vervroegd pensioen of ga ik door tot 65 jaar? De financiële impact van die keuze is niet gering.

Nu de lat van de wettelijke pensioenleeftijd op 67 jaar ligt (in 2030), is de discussie over langer werken nog meer verengd tot de vraag wanneer we het best stoppen. Geen eenvoudige vraag. De keuze om vervroegd met pensioen te gaan dan wel voort te werken tot de wettelijke pensioenleeftijd heeft aanzienlijke financiële gevolgen.

Vervroegde pensionering verkleint wettelijk pensioen | De Tijd

maandag 24 november 2014

Regering maakt deeltijds pensioen mogelijk | De Tijd

Om tot een betere verdeling tussen werk- en rustperiodes te komen, wil de regering-Michel het deeltijds pensioen invoeren. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar blijkt uit de beleidsbrief van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), die De Tijd kon inzien.

Regering maakt deeltijds pensioen mogelijk | De Tijd

Politievakbonden verlaten boos onderhandelingen over pensioen

De politievakbonden hebben de onderhandelingen met de regering over de pensioenen voor de politiemensen boos verlaten. Ze vinden dat de regering niet snel genoeg werk maakt van een specifieke regeling voor de agenten. De bonden beraden zich over mogelijke acties.

Politievakbonden verlaten boos onderhandelingen over pensioen

Vlaming is gelukkig, maar vreest de toekomst - Het Nieuwsblad

De Vlaming behoort tot de meest tevreden inwoners van Europa. Dat blijkt uit de 22ste VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren. Tegelijkertijd maken we ons meer zorgen over de levensstandaard van de volgende generatie, de inkomensongelijkheid in de toekomst en het veiligstellen van ons pensioen.

Vreemd genoeg worden we wel pessimistischer over de toekomst. Op de vraag waarover we over 10 jaar vrezen wordt vooral het dalende inkomen van de volgende generatie (77,4 procent), het grotere verschil tussen verschillende inkomens (69,9 procent) en het zorgen voor het eigen pensioen (69 procent) genoemd.

Vlaming is gelukkig, maar vreest de toekomst - Het Nieuwsblad

"Leerkrachten die in 2015 met pensioen willen, kunnen dat nog"

Leerkrachten die in 2015 met pensioen willen gaan, zullen dat nog steeds kunnen. Voor hen verandert er namelijk niets aan de pensioenregeling. Dat zegt de woordvoerster van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) na de vergadering van federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) met de onderwijsministers van de gemeenschappen. De beslissing zou morgen al moeten verschijnen op de website van de pensioendienst.

"Leerkrachten die in 2015 met pensioen willen, kunnen dat nog"

Regering maakt deeltijds pensioen mogelijk - De Standaard

Om tot een betere verdeling tussen werk en rustperiodes te komen, wil de regering-Michel het deeltijds pensioen invoeren. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar blijkt uit de beleidsbrief van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), die De Tijd kon inzien.

Regering maakt deeltijds pensioen mogelijk - De Standaard

vrijdag 21 november 2014

'Pestmaatregelen' rond brugpensioen | De Tijd

De regering-Michel wil geen enkele uitzonderingen toestaan op de nieuwe regels voor het brugpensioen. De socialistische vakbond spreekt van 'pestmaatregelen'. Onder meer bruggepensioneerde zestigplussers die in het buitenland leven, zouden naar België terug moeten komen.'

Pestmaatregelen' rond brugpensioen | De Tijd

Bruggepensioneerden moeten terug naar België komen - De Standaard

De regering wil dat bruggepensioneerde zestigplussers die in het buitenland leven, terug naar België verhuizen. Ook zij moeten opnieuw beschikbaar worden voor de arbeidsmarkt. De regering-Michel voorziet dat alle werklozen tot hun 65ste beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Uit een ontwerpnota van minister van Werk Kris Peeters (CD&V), die de sociale partners gisteren ontvingen en die De Standaard kon inkijken, blijkt dat de nieuwe regeling ook geldt voor alle bruggepensioneerden die momenteel vrijgesteld zijn van de verplichting om een job te zoeken.

Bruggepensioneerden moeten terug naar België komen - De Standaard

woensdag 19 november 2014

"Rol van het Zilverfonds is uitgespeeld"- De Morgen

Voormalig sp.a-minister van pensioenen Frank Vandenbroucke ziet geen rol meer voor het Zilverfonds om de pensioenen betaalbaar te houden. "De laatste tien jaar ben ik in toenemende mate sceptisch geworden over de strategie" achter het fonds, zei hij vanmorgen in De Ochtend op Radio 1. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) liet gisteren in de Kamer verstaan dat hij het Zilverfonds wil laten uitdoven. Het gaat toch om een lege doos, argumenteert zijn partij. Het opdoeken zou jaarlijks 120.000 euro werkingskosten uitsparen.

"Rol van het Zilverfonds is uitgespeeld" | Wetstraat | De Morgen

Vandenbroucke: "Zie geen rol meer voor Zilverfonds" - Deredactie.be

Niet dat hij tegen het Zilverfonds op zich is, zegt Frank Vandenbroucke (SP.A), maar wel tegen de strategie erachter. Een Zilverfonds, dat dient om de pensioenen be
taalbaar te houden, kan maar gespekt worden met begrotingsoverschotten. Maar Vandenbroucke streeft naar een systeem dat op zichzelf staat, en dus niet afhankelijk is van overschotten.

Vandenbroucke: "Zie geen rol meer voor Zilverfonds"

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :