vrijdag 30 januari 2015

Aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen | Presscenter.org

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen. Het ontwerp heeft tot doel het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen aan te passen aan de hervorming van de sociale bijdragen. Het gaat hier om een louter technische aanpassing, waarbij de wettelijke verwijzingen worden aangepast aan de reeds goedgekeurde wetswijzigingen. De bepalingen waarop de wijzigingen betrekking hebben leggen de minimum- en maximumbijdrage voor het vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) vast en bepalen hoe de bijdrage berekend wordt als de zelfstandige zich nog in beginactiviteit bevindt. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen | Presscenter.org

De miljardenbom van de pensioenen - Stijn Decock (hoofdeconoom bij Voka) - Deredactie.be

Soms moet je een probleem eens anders proberen voorstellen. Zoals de vergrijzing. De vergrijzingscommissie publiceert elk jaar in juli haar nieuwe ramingen voor de vergrijzingskost. Dan leest u bijvoorbeeld in de pers dat de vergrijzingskost in 2050 zal oplopen met 5% van het bbp in 2050. 5% verschil dus. Velen voelen zich door de verre tijdshorizon en het ogenschijnlijk lage cijfer van 5% niet echt gealarmeerd.

Als je het probleem in miljarden euro’s en wat dichter in de tijd brengt, wordt de ernst van de zaak wel heel wat duidelijker. Zo bedraagt de huidige pensioenfactuur 40 miljard euro. Tegen het einde van de legislatuur in 2019 is dat maar liefst 48 miljard euro.

De miljardenbom van de pensioenen - Stijn Decock

Vlaanderen vergrijst. Dat kost veel geld, en die centen zijn er nauwelijks.- De Standaard

Vilvoorde barst uit zijn voegen. Van alle Vlaamse gemeenten zal het inwonersaantal daar de komende jaren het sterkst stijgen. Ook in Antwerpen en Gent gaat het vooruit. De rest van het Vlaamse land vergrijst. Meer actieve bevolking in Antwerpen en Gent In haast alle Vlaamse gemeenten zal de bevolking de komende tien jaar toenemen. Het strafste cijfer uit de nieuwste bevolkingsprognose van de studiedienst van de Vlaamse regering is dat van Vilvoorde.

 De studie maakt ook de vergrijzing in de komende jaren tastbaar. Het aantal 65-plussers neemt de volgende tien jaar overal toe. Vijftig gemeenten in Limburg, de Noorderkempen en de kuststreek vormen de kopgroep met een stijging van meer dan dertig procent. Die grijze golf bestaat voornamelijk uit alleenwonende 80-plussers. Zij komen potentieel in rusthuizen terecht, hebben meer zorg nodig, zijn kwetsbaar voor vereenzaming en hebben een hoger armoederisico. Dat kost veel geld, en die centen zijn er nauwelijks.

  Vlaanderen vergrijst, grote steden boomen - De Standaard

Laagste pensioenen omhoog - De Standaard

Vakbonden en werkgevers zijn het gisteren al eens geraakt over de verdeling van de zogenaamde ‘welvaartsenveloppe’. De regering-Michel heeft met die ‘enveloppe’ een budget toegeschoven naar de sociale partners om de sociale uitkeringen welvaartsvast te maken. Voor 2015 gaat het om 319,5 miljoen euro, voor 2016 om 627,2 miljoen euro.

Laagste pensioenen omhoog - De Standaard

Nederland: 200 miljard winst, maar geen euro naar gepensioneerden | RTL Nieuws

Het is moeilijk te begrijpen: Nederlandse pensioenfondsen hebben een fantastisch jaar gedraaid, maar toch kan bijna geen enkel pensioenfonds de pensioenen verhogen. De grootste pensioenfondsen van Nederland hebben tussen de 15 en 20% rendement gemaakt in 2014. Ze profiteerden van goede aandelenmarkten en grote winsten op hun obligatieportefeuilles, door de gedaalde rente.

200 miljard winst, maar geen euro naar gepensioneerden | RTL Nieuws

donderdag 29 januari 2015

In 12 jaar nooit zo weinig bruggepensioneerden - HLN.be

Ons land telde vorig jaar gemiddeld 107.132 bruggepensioneerden. Het is van 2002 geleden dat dat nog zo weinig was. Tegenover het recordjaar 2010, toen er gemiddeld net iets meer dan 12
0.000 bruggepensioneerden waren, gaat het om een daling met 11 procent. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In 12 jaar nooit zo weinig bruggepensioneerden - HLN.be

Wat houdt u netto over van uw extralegale voordelen? | De Tijd

Extralegale voordelen zijn een mooie aanvulling op uw loon. Zeker omdat de belastingen en de sociale zekerheid ze voordelig behandelen. Wat krijgt u netto in handen?

Met een groepsverzekering bouwt een werknemer extra pensioenkapitaal op. Hoeveel een werknemer netto van de stortingen overhoudt, hangt af van de verzekerde waarborgen.

Wat houdt u netto over van uw extralegale voordelen? | De Tijd

Privégroep bouwt sociale woningen, Veel interesse bij pensioenfondsen - De Standaard

Een kersvers privaat partnerschap met onder meer Bank Degroof wil sociale woningen verhuren via OCMW’s en sociale verhuurkantoren. ‘Dit is een win-win situatie.’

Concreet wil Inclusio 30 miljoen euro ophalen bij private investeerders tegen maart, om vervolgens de hand aan de ploeg te slaan. ‘Er is al veel interesse bij ziekenfondsen, banken en pensioenfondsen’, zegt Bearelle. Twee woningblokken die eerder al gefinancierd waren door Bank Degroof en Kois Invest in Evere en Ganshoren, worden al verhuurd.

Privégroep bouwt sociale woningen - De Standaard

Voortaan tijdelijke uitkering voor jonge weduwen of weduwnaars | De Tijd

Gehuwden die op jonge leeftijd hun partner verliezen, kunnen sinds begin dit jaar niet meer rekenen op een levenslang overlevingspensioen. Ze moeten het stellen met een overgangsuitkering van een of twee jaar. Maar die is er ook voor langstlevenden die een eigen broodwinning hebben.

Of een man die minder of niet ging werken om zijn partner voluit carrière te laten maken? De vrouw of man in kwestie heeft weinig of geen eigen inkomen en bouwt amper pensioenrechten op. Het overlijden van de werkende partner is meteen ook een financiële opdoffer. Toch blijft de langstlevende niet met lege handen achter. Al sinds jaar en dag is in een overlevingspensioen voorzien.

Voortaan tijdelijke uitkering voor jonge weduwen of weduwnaars | De Tijd

woensdag 28 januari 2015

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) publiceert betaalkalender 2015 - Plusmagazine

De betaalkalender van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) voor 2015 is nu beschikbaar. De RVP betaalt jaarlijks 24 miljard euro aan pensioenen aan 2 miljoen gepensioneerde werknemers en zelfstandigen.

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) publiceert betaalkalender 2015

De foute cijfers over uw pensioen - Kim De Witte - Deredactie.be

"Voor het eerst overschrijden de pensioenuitgaven de kaap van 40 miljard euro; tien jaar geleden was het nog 25 miljard", "de pensioenen kosten meer dan 50% van onze sociale zekerheid”, “we stoppen gemiddeld op 59 met werken, het vroegste cijfer van heel Europa". Met deze cijfers probeert Daniël Bacquelaine (MR), de minister van Pensioenen, de liberale pensioenhervorming verkocht te krijgen. Maar deze cijfers zijn misleidend en fout. Zo probeert de minister een fout beleid te verdedigen. "De kaap van 40 miljard overschreden"?

De foute cijfers over uw pensioen - Kim De Witte

Update pensioenhervormingen | ADMB

Update pensioenhervormingen Wanneer kan iemand op wettelijk pensioen? Mogen gepensioneerden onbeperkt bijverdienen? Wanneer is er recht op minimumpensioen? En wat met grensarbeiders? Een update van alle nieuwe pensioenregels.

Update pensioenhervormingen | ADMB

dinsdag 27 januari 2015

"Mooi rendement voor Belgische pensioenfondsen in 2014" - HLN.be

De Belgische pensioenfondsen hebben vorig jaar "een mooi mediaan rendement van 10,9 procent" geleverd. Dat concludeert althans consultant Mercer, op basis van een analyse van een deel van de markt. Zowel aandelen (+10,9 procent) als obligaties (+10,4 procent) h
ebben een prima prestatie neergezet, blijkt uit een steekproef van Mercer bij een 35-tal pensioenfondsen.

"Mooi rendement voor Belgische pensioenfondsen in 2014" - HLN.be

Mooi rendement voor Belgische pensioenfondsen - Mediaanrendement van +6,2% over de eerste 6 maanden van 2014 - Mercer.be

Mercer analyseert jaarlijks een honderdtal actieve fondsen, wat overeenstemt met twee derden van de actieve pensioenfondsen in België. Gebaseerd op een beperkt staal van een 30-tal onderzochte fondsen leverden de Belgische pensioenfonds
en een zeer mooi mediaan rendement van +6,2% over de eerste 6 maanden van 2014.

Dat blijkt uit de Pension Investment Performance Survey (PIPS) van Mercer.

Mooie resultaten werden behaald in de aandelenmarkten +6,8% (U.S.), +5,8% (Europa) en +5,9% (Emerging markets). De enige uitzondering was de Japanse aandelenmarkt met een toch wat pover rendement van +1,0%. Het rendement op obligaties over de eerste helft van het jaar was eveneens schitterend: een stijging met 7,1% voor staatsobligaties en 4,6% voor bedrijfsobligaties. Beleggingen in vastgoed braken alle records en leverden een meerwaarde van 15,8% op. Met cijfers gelijk aan +9,3% over 5 jaar en +4,9% over 10 jaar zien de rendementen over langere tijdsperiodes er eveneens meer dan behoorlijk uit.

Vervolg

donderdag 22 januari 2015

Leerkrachten stoppen door onzekerheid pensioenregels

Veel leerkrachten hebben de voorbije weken nog snel een aanvraag ingediend om vroegtijdig te stoppen met lesgeven. In december waren er 56 aanvragen, in vergelijking met 17 aanvragen in december 2013. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt in het Vlaams Parlement. De leraren vrezen dat de nieuwe pensioenregels wel eens ongunstig voor hen zouden kunnen uitvallen en nemen het zekere voor het onzekere.

Leerkrachten stoppen door onzekerheid pensioenregels

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :