vrijdag 3 juli 2015

‘Meeste Kamerleden kunnen nog altijd op 52 met pensioen’ - De Standaard

Zo goed als alle Kamerleden kunnen nog altijd op 55 jaar met pensioen, en meer dan de helft zelfs op 52 als ze dat willen. Dat zegt Kim De Witte, pensioenspecialist van de linkse partij PVDA en docent aan de KU Leuven. De Witte heeft het interne pensioenreglement van de Kamerleden grondig uitgeplozen. Dat reglement werd eind 2013 aangepast, waardoor de parlementsleden ook zouden inleveren. ‘Maar die aanpassingen blijken toch minder groot dan ze altijd hebben gezegd’, klinkt het vrijdag in Gazet van Antwerpen. Zo blijkt volgens De Witte dat bijna alle parlementsleden, iedereen die op 25 mei verkozen is, op hun 55ste met pensioen mogen gaan.

‘Meeste Kamerleden kunnen nog altijd op 52 met pensioen’ - De Standaard

woensdag 1 juli 2015

Vakantie

Naar jaarlijkse gewoonte doen we het wat rustiger aan tijdens de zomermaanden juli en augustus. Wij wensen u hierbij dan ook meteen een ontspannende vakantie toe!

U mag onze elektronische nieuwsbrief opnieuw verwachten vanaf september.

Pensioenhervorming goedgekeurd: werken tot 67 jaar - De Standaard

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft dinsdagavond het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd goedgekeurd. Ook vervroegd pensioen zal de komende jaren pas op latere leeftijd kunnen. Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld stemden voor, de oppositie tegen. Meerderheid en oppositie voerden vorige week een uitputtingsslag rond het optrekken van de pensioenleeftijd. Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld wilden in één trek afronden, maar na een nachtelijk debat van zeventien uur kwam het tot een compromis om de artikelsgewijze bespreking voor dinsdag te houden.

Pensioenhervorming goedgekeurd: werken tot 67 jaar - De Standaard Mobile

‘De effecten van de pensioenhervorming? Niemand die het weet’ - De Standaard

In een laatste poging om de meerderheid tot inzicht te brengen, noemen John Crombez en Elio Di Rupo de federale pensioenplannen ‘een gevaar voor de welvaart van iedere burger van dit land’. Na een marathonzitting vorige week en hoorzittingen met experts gisteren stemt de bevoegde commissie vandaag voor de eerste keer over de pensioenplannen van de federale regering. Zonder veel verrassingen gaat de meerderheid braaf op het groene knopje drukken en de oppositie kwaad op het rode. In een laatste poging om CD&V, Open VLD, N-VA en MR alsnog op een ander gedacht te

De Standaard Mobile

SP.A en PS: "Pensioenhervorming van regering is vrouwonvriendelijk"

De pensioenhervorming die de federale regering wil doorvoeren, is eenzijdig en vrouwonvriendelijk. Dat stellen de Vlaamse socialisten van de SP.A samen met hun Franstalige collega's van de PS op een gezamenlijke persconferentie. Volgens hen zullen vrouwen door de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 nog moeilijk aan een volledige loopbaan geraken.

SP.A en PS: "Pensioenhervorming van regering is vrouwonvriendelijk"

Terzake

Pensioenhervorming goedgekeurd: werken tot 67 jaar | De Morgen

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vanavond het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd goedgekeurd. Ook vervroegd pensioen zal de komende jaren pas op latere leeftijd kunnen. Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld stemden voor, de oppositie tegen.

Pensioenhervorming goedgekeurd: werken tot 67 jaar | Wetstraat | De Morgen

dinsdag 30 juni 2015

'Werken tot 67 jaar? Er is wel degelijk een alternatief' - Knack.be

'De jongere generatie zal langer moeten werken - tegen 2030 zijn de babyboomers al lang op pensioen - en daar zal waarschijnlijk een lager pensioen tegenover staan', schrijft Olivier Pintelon van Poliargus. 'De centrale vraag gaat dus niet over betaalbaarheid van de pensioenen, maar over wat 'pensioen op 65 jaar' ons collectief waard is.

''Werken tot 67 jaar? Er is wel degelijk een alternatief' - België - Knack.be

"Verhoging pensioenleeftijd tot 67 niet nodig" - deredactie.be

De beslissing om de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 is overhaast genomen. Dat stelt een groep van tien academici en deskundigen sociaal beleid in een open brief in De Morgen. Volgens de groep zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de fysieke en sociale impact ervan te weinig onderzocht. De commissie Sociale Zaken in de Kamer stemt vandaag over de verhoging van de pensioenleeftijd.

"Verhoging pensioenleeftijd tot 67 niet nodig"

Academici verzetten zich tegen hogere pensioenleeftijd - HLN.be

Een tiental professoren stelt de pensioenhervorming van de federale regering, waarbij de pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar, in vraag. In een open brief hekelen ze dat er nooit een debat is geweest, schrijven de krant De Morgen en Le Soir.

Academici verzetten zich tegen hogere pensioenleeftijd - HLN.be

'Mensen met volwaardige loopbaan hebben recht op minstens 1500 euro pensioen bruto' - Pensioen - Moneytalk Mobile

Wie een volledige loopbaan achter de rug heeft, zou een pensioen moeten hebben van minstens 1.500 euro bruto. Dat zegt Jef Maes, federaal secretaris van de socialistische vakbond, naar aanleiding van de start van het Nationaal Pensioencomité. Nu bedraagt dat minimumpensioen 1.000 euro.

'Mensen met volwaardige loopbaan hebben recht op minstens 1500 euro pensioen bruto' - Pensioen - Moneytalk Mobile

maandag 29 juni 2015

Wat met ons pensioen? - België - Knack.be

Het federaal parlement buigt zich over de nakende pensioenhervorming. Dat zal ingrijpende gevolgen hebben voor ons allemaal. Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd is de meest besproken maatregel. Dat schrijft Paul Cobbaert.

Wat met ons pensioen? - België - Knack.be

De Zondag

Slechts 1 op de 9 ambtenaren werkt tot 65 jaar - deredactie.be

Slechts één op de negen ambtenaren werkt tot 65 jaar. De grote meerderheid gaat vervroegd met pensioen. Al is de groep die stopt met werken op 60 jaar de jongste 10 jaar wel gedaald van 85 naar 74 procent. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.
Tussen juli 2013 en juli 2014 gingen 24.573 ambtenaren met pensioen, van wie slechts 12,8 procent de officiële pensioenleeftijd bereikte, zo blijkt uit het jongste jaarverslag van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Voor militairen ligt die officiële leeftijd lager dan 65 jaar. Slechts één op de negen was minstens 65 bij zijn pensioen. Bijna drie kwart (72,72 procent) was 60 jaar of jonger.
De overgrote groep (63,96 procent) is vervroegd met pensioen gegaan op eigen aanvraag. Nog eens 12,68 procent is met pensioen gestuurd na medisch ongeschikt te zijn verklaard.

Slechts 1 op de 9 ambtenaren werkt tot 65 jaar

vrijdag 26 juni 2015

Nationaal Pensioencomité van start : "We zullen snel zien of het slecht theater is - deredactie.be

"Het Nationaal Pensioencomité is in Brussel voor de eerste keer bijeengekomen. In dat overlegorgaan kunnen vakbonden en werkgevers advies geven over de pensioenhervormingen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. De grote principes van de pensioenhervorming zijn door de regering vastgelegd, maar de sociale partners krijgen inspraak, zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). "Ik denk dat het Nationaal Pensioencomité toont welke belangrijke rol de regering toebedeelt aan sociaal overleg", zegt de minister.

Het comité zal zich onder meer moeten uitspreken over de zware beroepen die nog vroeger met pensioen kunnen gaan. De werkgevers willen die categorie niet te ruim invullen, omdat de maatregelen van de regering om de leeftijd en loopbaanvoorwaarden op te trekken anders worden uitgehold.

De sociale partners moeten ook een regeling uitwerken voor wie deeltijds met pensioen wil.

De vakbonden zijn alvast sceptisch over het overleg. "We gaan snel zien of het hier meer is dan een theatervoorstelling en of we een echt debat gaan kunnen voeren", zegt Koen Meesters van het ACV. Het ABVV zegt dat er tot nu toe alleen schijnoverleg is gepleegd met de vakbonden en werkgevers.

deredactie.be video: Het journaal 1 - 26/06/15

Onze tips om zelf voor je pensioen te zorgen - Pensioen - Moneytalk.be

We zullen met zijn allen langer moeten werken. Vraag is echter of de wettelijke pensioenen betaalbaar zullen blijven. De huidige wettelijke pensioenen zullen voor zelfstandigen en werknemers sowieso te laag zijn om hun levensstandaard te behouden eenmaal ze met pensioen zijn. Hoe pas je daar een mouw aan?

Onze tips om zelf voor je pensioen te zorgen - Pensioen - Moneytalk.be

Leergang pensioenrecht nieuwsbrief 4

In bijlage vindt u alweer de laatste nieuwsbrief van academiejaar 2014-2015 van de Leergang Pensioenrecht. Deze nieuwsbrief behandelt de periode 4 april 2015 tot 25 juni 2015.

In de pensioenopinies wordt ingegaan op een steeds terugkerende problematiek, namelijk de moeilijke combinatie van het pensioenrecht en verschillende samenlevingsvormen. Dit aan de hand van een casus over de verdeling van het overlevingspensioen bij polygamie.Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :