woensdag 22 april 2015

Pensioendiensten gaan soepeler om met klachten - De Standaard

Voor het derde jaar op rij heeft de Ombudsdienst Pensioenen minder vragen moeten beantwoorden. De pensioendiensten lijken immers ‘steeds soepeler’ te zijn om zelf tot een oplossing te komen. Dat stelt de ombudsdienst bij een toelichting van het jaarverslag. Vorig jaar hebben 1.541 mensen de dienst gecontacteerd met een vraag over hun pensioen. Het is de derde daling op rij, na de piek van bijna 2.000 verzoeken in 2011.

Pensioendiensten gaan soepeler om met klachten - De Standaard

het Jaarverslag 2014 

Een staking vóór de burger - Chris Reniers

Vraag aan 10 werknemers van de openbare sector waarom ze op 22 april staken en je zal wellicht 10 verschillende antwoorden krijgen. Allen hebben hun eigen, maar daarom niet minder terechte redenen. En die 10 redenen zijn te vatten in één thema: de gevolgen van besparings- en pensioenmaatregelen voor het personeel van de openbare diensten en voor de dienstverlening aan de burger.


Het ontbreekt de federale regering aan een globale visie op de pensioenen. Via een salamipolitiek drukt ze hervormingen door zonder ook maar enige blijk van kennis over de te verwachten gevolgen. Ze speelt werknemers van de private en de openbare sector met plezier tegen elkaar uit, met uiteindelijk hetzelfde resultaat voor allen: langer werken voor een lager pensioen. De pensioenmaatregelen van de regering Michel hollen bovendien het evenwichtig pensioenstelsel van de openbare sector verder uit. Statutaire ambtenaren verliezen een pensioen dat zeker niet te hoog is, want het ligt op het niveau van het Europees gemiddelde. Tegelijk verzaakt de regering aan haar verantwoordelijkheid om alle contractuele werknemers een degelijk wettelijk pensioen te bieden, want dat ligt beduidend lager dan in onze buurlanden (zie studie Kim De Witte, KU Leuven).

Een staking vóór de burger - Chris Reniers

Langer dan 45 jaar werken leidt dikwijls tot lager pensioen. - De Standaard

Wie met pensioen gaat na een gemengde loopbaan, dreigt er bekaaid af te komen. De Ombudsdienst Pensioenen vraagt aandacht voor die scheeftrekking en pleit en passant voor modernisering.

Stel: je begint op je 18de te werken als bouwvakker, tegen een bescheiden loon. Na luttele jaren start je zelf als aannemer, en na een succesvolle carrière laat je op je 63ste je bouwbedrijf over aan je zoon en draai je zelf nog enkele jaren als loontrekkende mee. Voor de pensioenadministratie heb je op dat moment langer dan 14.040 dagen (45 jaar) gewerkt en worden er dus jaren in mindering gebracht. De wetgever gaat ervan uit dat een werknemerspensioen hoger is dan een zelfstandigenpensioen, waardoor er automatisch op het laatste geschrapt wordt. Maar is het zelfstandigenpensioen, zoals in het geval van de bouwvakker/aannemer hoger, dan hou je uiteindelijk minder over. De pensioen­bonus? Die biedt geen uitweg meer wegens afgeschaft door de regering-Michel.

Langer dan 45 jaar werken leidt dikwijls tot lager pensioen... - De Standaard

Pensioen onder de zon? - De Standaard

Het is nauwelijks te geloven, maar vandaag krijgen ambtenaren hun pensioen nog ­altijd standaard per cheque uitbetaald. In de praktijk kiezen de meesten voor het ‘uitzonderingsregime’ waardoor ze het geld op hun rekening gestort krijgen, maar daarvoor moeten ze zelf de nodige papiermolen doorworstelen. ‘Niet meer van deze tijd’, vindt de ombudsman.

Het wordt nog gekker. Ambtenaren die hun pensioen op een buitenlandse rekening willen zien verschijnen, bijvoorbeeld omdat ze verhuisd zijn naar zonniger oorden, moeten elke maand een ‘bewijs van leven’ ophalen in het gemeentehuis. Dat mogen ze ten vroegste op de dag van betaling opsturen. Van Der Steen: ‘Dat is veelal de laatste werkdag van de maand, maar soms ook de eerste. En dat leidt al eens tot problemen: in Nederland is 1 mei bijvoorbeeld geen feestdag, maar wie op 1 mei zijn bewijs van leven opstuurt, zal die maand geen pensioen krijgen omdat de eerste werkdag hier pas 2 mei is.

Pensioen onder de zon? - De Standaard

zondag 19 april 2015

Werkende 55-plusser in opmars - De Standaard

De werkzaamheid van oudere werknemers gaat met sprongen vooruit, blijkt uit nieuwe cijfers. Een reden tot euforie is er nog niet, al slinkt de kloof met het Europa.

Van de Vlamingen van 55 jaar en ouder was vorig jaar nog 44,3 procent aan de slag. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Vlaams Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) aan de KU Leuven, dat aan de slag ging met cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Vergeleken met vijf jaar geleden, toen ze een werkzaamheidsgraad van 35,8 procent lieten optekenen, hebben de 55-plussers een fikse sprong voorwaarts gedaan. Ze deden nog beter dan de ruimere categorie van de 50-plussers, van wie de werkzaamheidsgraad tussen 2009 en 2014 steeg van 50,9 naar 57,5 procent.

Werkende 55-plusser in opmars - De Standaard

'Leiden de grote hervormingen tot gespannen sociaal klimaat, krijgen we een hete lente?' - Knack.be

Grote hervormingen zoals de optrekking van de pensioenleeftijd en de tax shift kunnen de komende maanden leiden tot een wat gespannen sociaal klimaat, aldus Liesbet Sommen. De regering kan hier op in spelen door draagvlak te creëren met sociaal overleg. Vakbonden vertegenwoordigen immers een grote groep burgers; met hun mening moet rekening gehouden worden.

'Leiden de grote hervormingen tot gespannen sociaal klimaat, krijgen we een hete lente?' - België - Knack.be

vrijdag 17 april 2015

Lage rente zit nederlandse pensioenfondsen dwars - Beurs.NL

De financiële positie van de grote pensioenfondsen is in het eerste kwartaal verslechterd. De lage rente is de boosdoener. Die is er de oorzaak van dat de pensioenverplichtingen van de fondsen flink stijgen. Dat wordt onvoldoende gecompenseerd door de goede beleggingsresultaten die de afgelopen maanden werden geboekt. De vijf grote pensioenfondsen maakten vrijdag hun dekkingsgraad bekend, die aangeeft in hoeverre de fondsen kunnen voldoen aan hun verplichtingen. De indicator wordt sinds begin dit jaar op een andere manier berekend, namelijk door het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden te nemen. Het is een van de maatregelen van het kabinet om het pensioenstelsel stabieler te maken.

Beurs.NL - Lage rente zit pensioenfondsen dwars

donderdag 16 april 2015

Steeds meer vrouwen hebben aanvullend pensioen - De Standaard

Het aantal vrouwen met een aanvullend pensioen is in enkele jaren gestegen naar meer dan veertig procent. Met dank aan de socialprofitsector, die een aanvullende pensioenregeling heeft ingevoerd.

Becq vraagt om de tweede pensioenpijler te veralgemenen naar elke sector en beroepscategorie, zodat de aanvullende pensioenrechten nog evenwichtiger worden gespreid over mannen en vrouwen. ‘Het is positief dat een groeiend aantal mensen de kans krijgt om een aanvullend pensioen op te bouwen, maar er is nog heel wat marge om meer mensen van dit systeem gebruik te laten maken’, zegt ze.

Steeds meer vrouwen hebben aanvullend pensioen - De Standaard

woensdag 15 april 2015

N-VA steigert door voorstel Peeters voor hoger pensioen mantelzorgers - Het Nieuwsblad

CD&V-vicepremier Kris Peeters pleit ervoor om de pen­sioenrechten van de mantelzorgers fors op te waarderen, ‘zodat ze met een gerust hart voor hun ziek kind of familielid kunnen zorgen.’ Coalitiepartner N-VA reageert geërgerd: ‘daar is gewoon geen geld voor, behalve als CD&V eindelijk de langdurig werklozen wil aanpakken.’ CD&V-vicepremier Kris Peeters kondigde gisteren met trots aan dat de ‘ongewilde situatie’ rond de werkloze mantelzorgers volledig wordt rechtgezet. Werkloze mantelzorgers kregen een vrijstelling van de verplichting om te solliciteren als ze kunnen aantonen dat ze voor een ernstig ziek kind of familielid moeten zorgen. De regering-Michel schafte die vrijstelling ‘per ongeluk’ af, maar zette dat nu weer recht.

N-VA steigert door voorstel Peeters voor hoger pensioen mant... - Het Nieuwsblad

Hoeveel moet je sparen voor een rusthuis? - Pensioen - Moneytalk.be

Een doorsnee wettelijk pensioen volstaat meestal niet om een rusthuisverblijf te kunnen betalen. Dus begin je maar beter op tijd te sparen. Wie tien jaar in een rusthuis verblijft, moet daarvoor tot maar liefst 27 jaar lang honderd euro per maand opzijleggen.

Hoeveel moet je sparen voor een rusthuis? - Pensioen - Moneytalk.be

Heeft uw tak 21-verzekering goed gepresteerd in 2014? - Trends.be

De populariteit van tak 21-beleggingsverzekeringen heeft sterk te lijden onder de dalende rente. De gewaarborgde rente kende de laatste jaren immers een diepe terugval. Daar bovenop moet er op elke premie sedert 1 januari 2013 een premietaks van 2% worden betaald. Om dit negatief effect te beperken en om te kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing (RV) op de inkomsten, moet u een tak 21 minstens 8 jaar gaan bijhouden. Kunt u het geld niet zo lang missen, dan opteert u beter voor een andere belegging.

Heeft uw tak 21-verzekering goed gepresteerd in 2014? - Finance - Trends.be

dinsdag 14 april 2015

Nederland: Lage rente risico voor de financiële stabiliteit; verdere cultuurverandering in financiële sector nodig - De Nederlandsche Bank

De lage rente dwingt tot een herbezinning op de bedrijfsmodellen van financiële instellingen. Een lange periode van lage rente heeft impact op de weerbaarheid van de sector, met name op verzekeraars en pensioenfondsen en in mindere mate ook op banken. De impact op de levensverzekeraars kan uiteindelijk de financiële stabiliteit bedreigen omdat hun herstelmogelijkheden beperkt zijn en hun verwevenheid met andere financiële instellingen aanzienlijk is. DNB verwacht van de financiële sector dat het haar bedrijfsmodellen, mede vanwege de lage rente, toekomstbestendig maakt en doet daar ook onderzoek naar.

DNB: Lage rente risico voor de financiële stabiliteit; verdere cultuurverandering in financiële sector nodig - De Nederlandsche Bank

maandag 13 april 2015

RSZ en DIBISS stellen voor om te fusioneren - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid RSZ

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) willen in 2017 fuseren. De beheerscomités van beide instellingen hebben een concreet voorstel van het management daarover principieel goedgekeurd.

De beheerscomités van de RSZ en DIBISS hebben in hun zitting van respectievelijk vrijdag 27 maart en maandag 13 april 2015 hun principiële goedkeuring gehecht aan het voorstel van het management om te komen tot een fusie van de beide instellingen. Hierbij wordt de datum van 1 januari 2017 vooropgesteld.

Tellen geregulariseerde studiejaren mee om aan een carrière van 45 jaar te komen - De Standaard

Ik ben nu 68 jaar. Op mijn 63 jaar ben ik met pensioen gegaan, na een voltijdse carrière van 37 jaar als huisarts, van 1973 tot 2010. Voordien heb ik mijn 7 studiejaren laten regulariseren. Opgeteld bij mijn effectieve carrière geeft dat een totaal van 44 jaar. Telt dit mee om aan een volledige loopbaan te komen die recht geeft op onbeperkt bijverdienen?

Tellen geregulariseerde studiejaren mee om aan een carrière ... - De Standaard

Helft Nederlanders spaart te weinig voor pensioen | Blik op nieuws

Voor dertig procent van de huishoudens is er na pensionering nog maar een inkomen van minder dan zeventig procent van het huidige inkomen. ‘Daarmee is het pensioen ontoereikend’, meldt Netspar vrijdag. ‘Het betreft vooral zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen. Dat schrijven Netspar-onderzoekers Marike Knoef, Kees Goudswaard, Jim Been en Koen Caminada (Universiteit Leiden) in een zojuist gepubliceerde Netspar Brief als bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog.

Helft Nederlanders spaart te weinig voor pensioen | Blik op nieuws

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :