dinsdag 1 september 2015

Zal eindbelasting op mijn groepsverzekering juist worden berekend? - De Standaard

Ik heb een voorschot genomen op het kapitaal van mijn groepsverzekering voor de financiering van verbouwingswerken. Kom ik dan in aanmerking voor een gespreide belastingheffing bij de uitbetaling van het kapitaal? Zo ja, wordt dit dan automatisch toegepast of moet ik de maatschappij hierover proactief contacteren?

Zal eindbelasting op mijn groepsverzekering juist worden ber... - De Standaard

vrijdag 28 augustus 2015

Hoeveel belasting zal ik betalen op mijn aanvullend pensioen... - De Standaard

Ik heb gelezen dat de eindbelasting op het aanvullend pensioenkapitaal gekoppeld is aan de leeftijd waarop het pensioen wordt opgenomen. Vanaf de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen (62 jaar) wordt het ‘normale’ tarief van 16,5 procent toegepast. Maar voor opnames op 60 of 61 jaar geldt een boetetarief van 20 of 18 procent. Omdat ik nog onder de overgangsregeling voor lange carrières val, kan ik al op 60 jaar met vervroegd pensioen gaan. Geldt die 16,5 procent dan ook voor mij? Ik las ook dat het gunsttarief van 10 procent wordt toegepast voor wie tot zijn 65ste effectief actief is gebleven. Kom ik daar als werkzoekende van 65 jaar ook voor in aanmerking?

Hoeveel belasting zal ik betalen op mijn aanvullend pensioen... - De Standaard

Wat is de fiscale impact van de combinatie werk en pensioen?... - De Standaard

Over twee jaar ga ik met pensioen. Ik ben dan 65, met 42 jaar dienst in het klassieke onderwijs. Tijdens mijn lerarenjob ben ik ook een vijftal jaar actief geweest als zelfstandig vastgoedmakelaar in bijberoep, samen met mijn schoonzoon. Eens ik de pensioenleeftijd bereik, zou ik die activiteit opnieuw willen opnemen, maar dan in loondienst bij een bestaand vastgoedkantoor. Mijn vraag: wat betekent dat fiscaal voor mijn pensioen?

Wat is de fiscale impact van de combinatie werk en pensioen?... - De Standaard

Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage uitgesteld tot 1 januari 2017

Om de pensioeninstellingen tijd te geven om de nodige wijzigingen uit te voeren, werd de start van de eindfase van deze bijdrage met een jaar uitgesteld.

Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage uitgesteld tot 1 januari 2017

vrijdag 14 augustus 2015

Hoe de pensioenspaarpot van uw werkgever openbreken? | De Tijd

Als het van de regering-Michel afhangt, wordt het onmogelijk om het kapitaal van uw groepsverzekering op te nemen voor uw 63ste. Een streep door de rekening van werknemers die eraan dachten die honingpot open te breken voor de wettelijke pensioenleeftijd. Wat zijn nu de mogelijkheden om die aanvulling op uw wettelijk pensioen op te vragen?


Hoe de pensioenspaarpot van uw werkgever openbreken? | De Tijd

Zes op de tien ouderen willen in eigen woning blijven wonen - deredactie.be

Als ouderen kunnen kiezen, blijven ze in de toekomst het liefst in hun eigen woning wonen. Zes op de tien ouderen staat daar positief tegenover. Op heel ruime afstand staat de verhuis naar een serviceflat. De verhuis naar een woonzorgcentrum zien ouderen het minst zitten. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 70.000 60-plussers dat is uitgevoerd tussen 2004 en 2014. De resultaten staan in een artikel van VUB-onderzoekster An-Sofie Smetcoren in het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ruimte en Maatschappij.

Zes op de tien ouderen willen in eigen woning blijven wonen

vrijdag 7 augustus 2015

Opnemen aanvullend pensioen pas vanaf 63 jaar | De Tijd

De regering-Michel wil de minimumleeftijd waarop het kapitaal van een groepsverzekering/bedrijfspensioenfonds opgenomen kan worden optrekken naar 63 jaar en koppelen aan het daadwerkelijk met pensioen gaan.

Nu kan dat nog vanaf 60 jaar en zonder dat men met pensioen gaat. Dat blijkt uit de gedetailleerde teksten over het begrotingsakkoord.

Opnemen aanvullend pensioen pas vanaf 63 jaar | De Tijd

Aanvullend pensioen opnemen kan pas vanaf 63 jaar - De Standaard

Wie het kapitaal van zijn groepsverzekering of bedrijfspensioenfonds wil opnemen, moet daarvoor voortaan wachten tot hij of zij 63 jaar is. Dat is althans het voorstel van de regering-Michel, schrijft De Tijd. Op dit moment is het mogelijk om je aanvullend pensioen op te nemen vanaf je 60ste. Het is met andere woorden niet gekoppeld aan het moment waarop je effectief met pensioen gaat. Maar als het van de regering-Michel afhangt, zal dat binnenkort veranderen. In het begrotingsakkoord staat immers dat het voortaan wachten wordt tot je 63ste verjaardag.

Aanvullend pensioen opnemen kan pas vanaf 63 jaar - De Standaard

Regering pakt aanvullend pensioen aan om Belg langer te laten werken | De Tijd

De re­ge­ring wil komaf maken met de ge­woon­te van de Belg om jaren voor de of­fi­ciële pen­si­oen­leef­tijd de ar­beids­markt te ver­la­ten. Daar­bij be­perkt ze zich niet tot in­gre­pen in het wet­te­lijk pen­si­oen. Ook de re­gels van het aan­vul­len­de pen­si­oen wil ze aan­pas­sen om vroe­ger stop­pen af te rem­men.

Het is de re­ge­ring-Mi­chel me­nens met haar pen­si­oen­her­vor­ming.

Regering pakt aanvullend pensioen aan om Belg langer te laten werken | De Tijd

Langdurig zieken zijn nieuwe bruggepensioneerden | De Morgen

Uitkeringen zijn vluchtweg na verstrenging brugpensioen, maar toeloop is onbetaalbaarRuim 321.000 landurig zieke werknemers telde ons land eind vorig jaar. Dat is de helft meer dan tien jaar geleden. De regering-Michel vreest een miljardenfactuur. Het aantal toegekende uitkeringen moet daarom omlaag, meer langdurig zieken moeten opnieuw aan het werk. Maar hoe?

Langdurig zieken zijn nieuwe bruggepensioneerden | Loopbaan | De Morgen

Regering bespaart 400 miljoen op pensioenen ambtenaren | De Tijd

Nieuwe begrotingsdocumenten leggen bijkomende besparingen bij ambtenaren bloot. De regering-Michel heeft bij de onderhandelingen over de begroting en de taxshift afgesproken om tegen het einde van de regeerperiode 400 miljoen euro te besparen op de ambtenarenpensioenen. Dat blijkt uit de begrotingsnotificaties, waarin meer uitleg staat over de budgettaire plannen van de regering.


Het merendeel van de bijkomende besparingen - 400 miljoen euro - wordt gehaald bij de ambtenarenpensioenen.

Regering bespaart 400 miljoen op pensioenen ambtenaren | De Tijd

‘Regering bespaart 400 miljoen op pensioenen ambtenaren’ - De Standaard

De regering-Michel heeft bij de onderhandelingen over de begroting en de taxshift afgesproken om tegen het einde van de regeerperiode 400 miljoen euro te besparen op de ambtenarenpensioenen. Dat blijkt uit de begrotingsnotificaties, die De Tijd en L’Echo konden inkijken.

‘Regering bespaart 400 miljoen op pensioenen ambtenaren’ - De Standaard

Aanvullend pensioen: wat houdt u over? - HLN.be

Iedereen heeft recht op een door de overheid uitgekeerd wettelijk voorzien pensioen, de zogeheten 'eerste pijler'. Voor de meeste mensen volstaat deze pensioenuitkering echter absoluut niet om de verworven levensstandaard van voor de pensionering te kunnen handhaven. Ieders situatie verschilt, maar we vonden enkele voorbeelden bij AXA op http://pensioenavonturen.be/portretten die heel wat herkenbaarheid bevatten en tot nadenken aansporen. Gelukkig is er de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen. Dat kan door de werkgever (tweede pijler) georganiseerd worden voor zijn medewerker en/of door elk individu (derde pijler).

Aanvullend pensioen: wat houdt u over? - HLN.be

Wat is het aanvullend pensioen? | De Tijd

Welk aanvullend pensioen wordt geviseerd? De plannen van de federale regering betreffen de tweede pijler, het aanvullend pensioen dat via uw werk-gever wordt opgebouwd, hetzij in de vorm van een groepsverzekering, hetzij in de vorm van een pensioenfonds. Individuele pensioenspaarplannen - de derde pijler- worden niet geviseerd.

Wat is het aanvullend pensioen? | De Tijd

Opnemen aanvullend pensioen pas vanaf 63 jaar | De Tijd

Regering wil uitkering groepsverzekering koppelen aan wettelijk pensioen

De regering-Michel wil de minimumleeftijd waarop het kapitaal van een groepsverzekering/ bedrijfspensioenfonds opgenomen kan worden optrekken naar 63 jaar en koppelen aan het daadwerkelijk met pensioen gaan. Nu kan dat nog vanaf 60 jaar en zonder dat men met pensioen gaat. Dat blijkt uit de gedetailleerde teksten over het begrotingsakkoord.

Opnemen aanvullend pensioen pas vanaf 63 jaar | De Tijd

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :