woensdag 29 oktober 2014

Pensioen moet voor zestigplussers een gradueel proces zijn -Express.be

Een meerderheid van de zestigplussers voelt zich te jong om met pensioen te gaan en zou liever langer blijven werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent LV Pensions bij een groep oudere werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat vele werknemers het pensioen liefst als een gradueel proces zouden willen kunnen benaderen.

Pensioen moet voor zestigplussers een gradueel proces zijn

12/10/2014 - Debat pensioenen (ATV) - YouTube

Valerie Van Peel (N-VA), Monica De Coninck (sp.a), Caroline Deiteren (Unizo) en Ronny Matthysen (ACV) in debat over de hervorming van de pensioenen - 'Wakker op Zondag', ATV


12/10/2014 - Debat pensioenen (ATV) - YouTube

maandag 27 oktober 2014

Hoe minder werken aan het einde van uw loopbaan? | De Tijd

Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar ontketent heftige debatten. Is werken tot die leeftijd fysiek haalbaar? Is aangepast werk of deeltijds werken op die leeftijd een must? Velen willen het aan het einde van hun carrière wat rustiger aan doen. Welke mogelijkheden bestaan daarvoor?

Hoe minder werken aan het einde van uw loopbaan? | De Tijd

'De oppositie-mantra dat we allemaal tot 67 zullen moeten werken, is intellectueel niet correct' - België - Knack.be

In haar eerste bijdrage weerlegt Liesbet Sommen, de CD&V-experte achter de pensioenhervorming van de regering Michel, het blijkbaar hardnekkige idee dat iedereen zomaar tot 67 zal moeten werken. De CD&V, die ze hier 'de middenpartij' zal noemen, heeft gewaakt en zal waken over de sociale inslag van de pensioenhervorming.

'De oppositie-mantra dat we allemaal tot 67 zullen moeten werken, is intellectueel niet correct' - België - Knack.be

PVDA : ongelijke positie van de vrouw: minder pensioen, langer werken, sneller bevallen… / Persmededelingen / Politics.be - Jouw politieke portaalsite

“De concrete maatregelen van zowel de federale als de Vlaamse regering staan garant voor een hard, rechts besparingsbeleid, dat alles behalve vrouwvriendelijk is”, stelt Maartje De Vries, voorzitster van PVDA-vrouwenbeweging Marianne, vast. De regering-Michel-De Wever in haar regeerakkoord: “De regering engageert er zich toe de genderdimensie te integreren in elk beleidsdomein zodat bestaande ongelijkheden worden weggewerkt en het overheidsbeleid geen ongelijkheden tussen vrouwen en mannen creëert of versterkt (gendermainstreaming). Er zal bijzondere aandacht gaan naar de verschillende situatie van vrouwen en mannen in het kader van socio-economische hervormingen.

PVDA : ongelijke positie van de vrouw: minder pensioen, langer werken, sneller bevallen… / Persmededelingen / Politics.be - Jouw politieke portaalsite

vrijdag 24 oktober 2014

Milquet vraagt Bacquelaine soepelere pensioenregeling lerare... - De Standaard

Joëlle Milquet (CDH), de minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap, vraagt haar federale collega van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), om maatregelen voor haar leerkrachten. Ze doet dat in een brief waar Le Soir de hand op kon leggen. Woensdag en gisteren werd het werk al neergelegd uit onvrede met de federale...

Milquet vraagt Bacquelaine soepelere pensioenregeling lerare... - De Standaard

Snel ontslag voor brugpensioen hoeft niet - De Standaard

Wie vandaag in aanmerking komt voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, hoeft niet holderdebolder een aanvraag in te dienen om nog van het huidige, meer voordelige stelsel te kunnen genieten.


Snel ontslag voor brugpensioen hoeft niet - De Standaard

donderdag 23 oktober 2014

Akkoord over soepelere brugpensioenregeling - HLN.be

Werknemers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december 2014 in opzeg geplaatst zijn om nog onder de huidige regeling met brugpensioen - werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - te kunnen gaan. De ministerraad heeft daar vandaag mee ingestemd. Bovendien zullen werknemers die nu in aanmerking komen voor SWT, dat recht behouden, ook als ze langer aan de slag blijven.

Akkoord over soepelere brugpensioenregeling - HLN.be

Hoe wordt het pensioen van een zelfstandige berekend? | De Tijd

1.013 euro bruto voor een man en 669 euro voor een vrouw: dat is het gemiddelde maandelijks pensioen dat vorig jaar aan een zelfstandige werd betaald. Niet bepaald een vetpot. Hoe kunt u het maximum uit uw zelfstandigenpensioen halen?

Hoe wordt het pensioen van een zelfstandige berekend? | De Tijd

Ministerraad keurt overgangsmaatregel brugpensioen goed - Deredactie.be

De verhoging van de brugpensioenleeftijd met twee jaar wordt uitgesteld tot begin volgend jaar. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Volgens het regeerakkoord moeten werknemers tegen eind deze maand worden ontslagen willen ze onder de huidige brugpensioenregeling vallen, maar de opzeg wordt uitgesteld naar 31 december.

Ministerraad keurt overgangsmaatregel brugpensioen goed - De Redactie.be

Nieuwe datum - GroepS

NCK dringt aan op verdere uitbetaling van aanvullende pensioenen in kapitaal of rente, naargelang de keuze van de begunstigde Politics.be - Jouw politieke portaalsite

NCK dringt aan op verdere uitbetaling van aanvullende pensioenen in kapitaal of rente, naargelang de keuze van de begunstigde

Op donderdag 16 oktober werden vier leden van de NCK ontvangen door Florence Herry, assistent MR-groep in de Kamer. De ontmoeting draaide rond het wetsvoorstel tot in
voering van een nieuw wettelijk pensioenstelsel, ingediend in juli 2014 door volksvertegenwoordiger Daniel Bacquelaine, ondertussen Minister van Pensioenen. Het recente regeerakkoord sloot aan op het debat.

NCK dringt aan op verdere uitbetaling van aanvullende pensioenen in kapitaal / Persmededelingen / Politics.be - Jouw politieke portaalsite

Laat die oude Tak 21-verzekering maar staan - Beleggen - Moneytalk.be

Je verzekeraar zal je misschien al voorgesteld hebben om je oude tak21-verzekering te vervangen door een nieuw verzekeringsproduct. Je hebt er meestal geen baat bij om daarop in te gaan.

Laat die oude Tak 21-verzekering maar staan - Beleggen - Moneytalk.be

woensdag 22 oktober 2014

Kris Peeters werkt aan overgangsmaatregel voor nieuwe brugpensioenregels - Deredactie.be

Werknemers zullen iets langer kunnen genieten van de huidige - meer voordelige - brugpensioenregeling dan oorspronkelijk in het regeerakkoord wordt voorzien. Dat schrijven De Standaard en De Tijd. Volgens het regeerakkoord moeten werknemers tegen eind deze maand worden ontslagen willen ze onder de huidige regeling vallen, maar de opzeg zou worden verplaatst naar 31 december. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zou morgen in het kernkabinet die overgangsmaatregel voorstellen.Kris 

Peeters werkt aan overgangsmaatregel voor nieuwe brugpensioenregels

Bouwvakkers krijgen tot eind 2014 voor brugpensioen - De Standaard

Oudere bouwvakkers zullen dan toch langer een beroep kunnen doen op de huidige brugpensioenregeling. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil de opzegtermijn verlengen. De noodkreet die de syndicale kringen afgelopen weekend sloegen, heeft zijn effect niet gemist. Het ABVV raadde oudere bouwvakkers daarbij aan om zich nog snel te laten ontslaan, als ze nog in aanmerking wilden komen voor de bestaande brugpensioen­regeling.
Bouwvakkers krijgen tot eind 2014 voor brugpensioen - De Standaard

Aanvullende pensioenen Hervorming 2020-2040 Discussie over het experten verslag - Seminarie BePLA - IA|BE

De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 werd in de lente 2013 samengesteld op vraag van de vicepremier en minister van Pensioenen Alexander de Croo en van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle.

Deze Commissie verenigde 12 experten en had tot doel hervormingen voor te stellen om de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels op middellange en lange termijn te verzekeren.

Haar eindverslag werd kort voor de vakantieperiode voorgesteld. Het puntensysteem van het wettelijk pensioen heeft reeds veel de aandacht getrokken, maar de experten hebben tevens met betrekking tot de aanvullende pensioenen zeer interessante voorstellen geformuleerd.

De Commissie stelt terecht dat het pensioensysteem een samenlevingscontract is dat houvast moet bieden voor iedereen, jongeren en minder jongeren, actieven zowel als gepensioneerden. Daarom is het belangrijk dat op dit ogenblik een maatschappelijk debat plaatsvindt met alle stakeholders.

Wat bevat dit rapport met betrekking tot aanvullende pensioenen ? Hoe kan de expertise van actuarissen en advocaten, gespecialiseerd in pensioenen, bijdragen tot dit debat ?

Op deze en andere vragen probeerden BePLA en het IA|BE tijdens een seminarie (30.9.2014)  een antwoord te geven ...


De belangrijkste presentatie kan u hierna terugvinden .

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :