vrijdag 24 juni 2016

Klanten Ethias vragen overstap naar pensioenfonds | De Tijd

Verzekeraar Ethias heeft een pensioenfonds opgericht, omdat sommige klanten willen overschakelen van een groepsverzekering naar zo'n fonds. PAGINA 28 'Beursgenoteerd vastgoed kan in vijf jaar verdubbelen' Een Bentley Bentayga als zoethoudertje Ethias heeft een pensioenfonds opgericht omdat sommige klanten willen overstappen van een groepsverzekering naar zo'n fonds. De verzekeraar zegt dat een pensioenfonds een hoger rendement kan boeken. Maar pensioenfondsen waarborgen geen minimumrendement, de meeste groepsverzekeringen doen dat wel. Groepsverzekeringen en pensioenfondsen bieden loontrekkenden een aanvullend pensioen boven op hun wettelijk pensioen.

Klanten Ethias vragen overstap naar pensioenfonds | De Tijd

donderdag 23 juni 2016

Spaarders en beleggers rekenen zich rijk - De Standaard

Belgen denken meer dan eender wie dat ze hun wettelijk pensioen moeten aanvullen. Maar als de geschiedenis een leidraad is, hebben ze veel te hoge verwachtingen over het rendement van hun spaarvermogen.

Belgen blijken iets realistischer of voorzichtiger het rendement van hun spaarvermogen in te schatten dan andere nationaliteiten. Maar met een gemiddeld gewenst jaarlijks rendement van 6,6 procent lijkt de beleggende Belg nog niet realistisch genoeg. Jongere Belgische beleggers, tussen 18 en 35 jaar, rekenen zelfs op 8 procent. In tijden dat spaarrekeningen zo goed als niets opbrengen, staatsobligaties een negatieve rente hebben en de aandelenbeurzen haperen, zijn mensen te optimistisch over het rendement van hun beleggingen.

Spaarders en beleggers rekenen zich rijk - De Standaard

"Hervorming minimumpensioen nadelig voor wie deeltijds werkt" - HLN.be

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine werkt aan een hervorming van de mimimumpensioenen die een serieuze streep door de rekening zal betekenen voor wie tijdens zijn loopbaan deeltijds heeft gewerkt. Dat vreest de socialistische vakbond op basis van teksten die de minister zal voorleggen op het beheerscomité van de federale pensioendienst.

"Hervorming minimumpensioen nadelig voor wie deeltijds werkt" - HLN.be

'Vergrijzing is de best presterende trend' | Fondsnieuws

Beleggen in trends als robotica , cyber security of de vergrijzing is niet zonder risisco, maar op de lange termijn groeien deze strategieën sneller dan de weredwijde markten, zeggen de fondshuizen die erin geloven.

'Vergrijzing is de best presterende trend' | Fondsnieuws

dinsdag 21 juni 2016

Pas op voor de addertjes onder het gras bij extralegale voordelen - HLN.be

Uiteraard ben je blij wanneer je van je baas maaltijdcheques, een bedrijfswagen of een hospitalisatieverzekering krijgt. Elk extraatje bovenop je loon is immers mooi meegenomen. Bovendien hou je aan extralegale voordelen netto meer over dan aan een loonsverhoging. Toch zijn er een paar elementen waar je voor moet opletten.

Pas op voor de addertjes onder het gras bij extralegale voordelen - HLN.be

vrijdag 17 juni 2016

Het belang en de samenstelling van gelijkgestelde periodes in de drie pensioenstelsels - Federaal Planbureau

Het voorliggende rapport werd geschreven op vraag van de strategische cel van de Minister van Pensioenen. Het geeft een overzicht van het belang en de samenstelling van de gelijkgestelde periodes in de verschillende pensioenstelsels en dit zowel voor de recent gepensioneerden als voor de bevolking op actieve leeftijd. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat respectievelijk 30 en 37 percent van de pensioenopbouw van mannen en vrouwen, die recent met pensioen gingen in het werknemersstelsel, wordt gelijkgesteld. In het zelfstandigenstelsel bedraagt dit aandeel respectievelijk 3 en 5 percent. In het stelsel van de ambtenaren is zo’n 10 percent van de pensioenopbouw gelijkgesteld. De beschikbare cijfers laten dus belangrijke verschillen zien in het belang van de gelijkgestelde pensioenopbouw van recent gepensioneerden. Omwille van de eigenheid van de drie stelsels en de onderscheiden administratieve praktijken, zijn deze verschillen tussen de stelsels echter moeilijk interpreteerbaar.

Federaal Planbureau - Publicatie - Het belang en de samenstelling van gelijkgestelde periodes in de drie pensioenstelsels - Een stand van zaken

donderdag 16 juni 2016

Aantal tachtigplussers gaat verdubbelen - De Standaard

In 2060 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit een studie van de bank Belfius. Tien procent van de bevolking zal tegen dan ouder dan tachtig zijn. De cijfers van Belfius tonen duidelijk dat onze bevolking in sneltempo vergrijst. In 2050 telt ons land meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden, ofwel bijna dertig procent van de bevolking. In 2026 wonen er in Vlaanderen al evenveel mensen van 67 of ouder als jongeren onder de achttien.

Aantal tachtigplussers gaat verdubbelen - De Standaard

België telt ruim 3,5 miljoen gepensioneerden in 2050

In 2050 wonen in ons land meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden, goed voor 30 procent van de bevolking. Dat blijkt uit een studie van Belfius. Wat zijn de laatste prognoses voor de vergrijzing in België? En wat is de verwachte impact op maatschappelijk vlak, maar ook voor de overheidsfinanciën, de gemeenten en de OCMW's? Op die vragen heeft Belfius geprobeerd antwoorden te vinden in een zogenoemde thematische analyse.

België telt ruim 3,5 miljoen gepensioneerden in 2050

Themavoormiddag pensioen en eindeloopbaan - Randstad - Claeys & Engels

Dit voorjaar organiseerde Randstad, in samenwerking met de experten van Claeys & Engels, een reeks themavoormiddagen over eindeloopbaan en pensioen. Basisregels werden opgefrist en daarnaast werd ook stilgestaan bij de recente wijzigingen. Rode draad doorheen ons betoog was de vraag of de maatregelen er daadwerkelijk zullen toe leiden dat mensen langer werken. De presentatie die tijdens deze sessies werd gegeven kan u hieronder raadplegen.


detail - Randstad

dinsdag 14 juni 2016

60-plussers meest tevreden op de werkvloer, jongeren het minst - HRSquare- Asap

60-plussers voelen zich op het werk gelukkiger dan hun jongere collega's, zo blijkt uit een studie. 60-plussers staan vroeger op, en nemen de tijd voor een ontbijt, zodat ze relaxed aan de werkdag kunnen beginnen. Zij hebben ook stabiliteit gevonden in hun job, ze kunnen relativeren en ze ervaren hun werk vaker als zinvol. Jongeren, daarentegen, mishandelen de snooze-knop van hun wekker. Zij hebben vaker hun professionele draai nog niet gevonden.

Vervolg

maandag 13 juni 2016

Nationale Arbeidsraad RAPPORT 97 van 07.06.2016 Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4 §2 van de WAP - Evaluatie

In uitvoering van het advies nr. 1.893 van 12 februari 2014, bepaalt artikel
14/4 § 2 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel
van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
(WAP) dat de paritaire comités en/of de paritaire subcomités die bevoegd zijn voor dezelfde
beroepscategorieën of voor dezelfde ondernemingsactiviteiten respectievelijk tegen 1
januari 2016, 1 januari 2018, 1 januari 2020 en 1 januari 2022 een verslag dienen over te
maken aan de Nationale Arbeidsraad waarin ze een overzicht geven van de werkzaamheden
die ze verricht hebben om een einde te maken aan het verschil in behandeling dat berust op
het onderscheid tussen arbeiders en bedienden.
Nethys slorpt nu ook verzekeraar op | De Tijd

De Luikse, door de PS gedomineerde intercommunale Nethys zet haar expansie voort. Na uitstappen naar onder meer de krantenwereld lijft Nethys nu ook de verzekeraar Integrale in.

Nethys slorpt nu ook verzekeraar op | De Tijd

vrijdag 10 juni 2016

Pensioenfonds dokters ziet rendement zakken | De Tijd

Amonis, het pensioenfonds voor medische en andere vrije beroepen, heeft zijn rendement vorig jaar fors zien zakken, van bijna 12 procent naar 3,7 procent. Of nog iets slechter dan de markt. PAGINA 32 'We gaan verdienen aan millennials die saai worden' Toezicht op 3,5 miljard Deense windmolenparken fors hoger op eerste beursdag De Belgische pensioenfondsen zagen hun gemiddeld rendement vorig jaar afkalven van 11,1 procent naar 4,4 procent als gevolg van de zeer lage opbrengst van obligaties. Ook Amonis, het tweede grootste Belgische pensioenfonds, ontsnapte niet aan die trend. Pensioenfondsen beleggen evenwel op de lange termijn. Op 30 jaar is er een jaarlijks gemiddeld rendement van 7,33 procent.

Pensioenfonds dokters ziet rendement zakken | De Tijd

Nederland : Kamervragen over België-route beantwoord • pensioenweblog.nl

De Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over pensioenfondsen die mede om de kosten te drukken verhuizen naar België. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft hierover vragen beantwoord.

Kamervragen over België-route beantwoord • pensioenweblog.nl

donderdag 9 juni 2016

Groepsverzekering niet altijd mild belast voor bruggepensioneerde | De Tijd

Een bruggepensioneerde die wacht tot zijn 65ste om het kapitaal van een groepsverzekering op te vragen, kan dat doen tegen een gunstig tarief van 10 procent. Maar hij moet zich tot dan wel beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt.

Groepsverzekering niet altijd mild belast voor bruggepensioneerde | De Tijd

Kan je gratis switchen naar een pensioenspaarfonds dat dubbel zoveel opbrengt? - Pensioen - Moneytalk Mobile

Als we naar de prestaties van pensioenspaarfondsen kijken stellen we vast dat sommige fondsen de laatste jaren dubbel zo veel opbrengen als andere. Kan je je hele pensioenspaarpot zomaar overbrengen naar een beter fonds?

Kan je gratis switchen naar een pensioenspaarfonds dat dubbel zoveel opbrengt? - Pensioen - Moneytalk Mobile

Opnieuw Nederlandse pensioenen naar België | Economie | De Morgen

De ondernemingsraad van oliemaatschappij ExxonMobil gaat akkoord met het plan om de pensioenen van de Nederlandse medewerkers onder te brengen in België. Dat schrijft Het Financieel Dagblad vandaag. De pensioenen zijn goed voor 3,5 miljard euro.

Opnieuw Nederlandse pensioenen naar België | Economie | De Morgen

Nederlands kabinet gaat in het buitenland kijken voor oplossing pensioencrisis

Wegens de onrust over de pensioenen door de lage rente, komt er een onderzoek naar de situatie in andere landen. Op aandringen van partijen in de Tweede Kamer zegde verantwoordelijk staatssecretaris Jetta Klijnsma woensdag toe om over de grens te kijken. Het Nederlandse pensioenstelsel blijkt kwetsbaar door de dalende rente. Die lage rente maakt het steeds lastiger om pensioenpremies rendabel te beleggen in relatief veilige obligatieleningen en daarmee toekomstige uitkeringen te waarborgen. Daardoor zien pensioenfondsen zich mogelijk in 2017 al gedwongen om pensioenen te korten.

Kabinet gaat in het buitenland kijken voor oplossing pensioencrisis

maandag 6 juni 2016

'Twintigers en dertigers dreigen minder pensioen te krijgen' - Knack.be

Volgens een nota van pensioenenexpert Frank Vandenbroucke dreigen Belgen tussen 20 en 40 jaar erop achteruit te gaan door de pensioenhervorming. De pensioenhervorming heeft niet veel goeds in petto voor de twintigers en dertigers, concludeert Vandenbroucke in een nota. De Academische Raad, die wordt voorgezeten door de voormalige Vlaamse minister van Onderwijs, vreest dat de kwaliteit van de pensioenen voor werknemers op lange termijn niet gegarandeerd is. De raad baseert zich op een studie van het federaal planbureau. Het gaat om een prognose voor de periode 2040-2060. De periode waarin de huidige twintigers en dertigers met pensioen gaan.

'Twintigers en dertigers dreigen minder pensioen te krijgen' - België - Knack.be

Vanaf welke grens worden de solidariteits- en rizivbijdrage ingehouden van mijn pensioen? - De Standaard

Sinds mijn 64 jaar ben ik op pensioen als zelfstandige met een gezinspensioen van 1.519,44 euro. Op mijn 65ste verjaardag werden mijn groepsverzekeringen uitbetaald met afhouding van 16,50 % bedrijfsvoorheffing. Ook werden belangrijke bedragen aan riziv- en solidariteitsbijdrage ingehouden bij de uitbetaling. Nadien werd van mijn pensioen plots 53,94 eur rizivbijdrage afgehouden en nog een maand later kwam daar nog een solidariteitsbijdrage van 30,39 euro bovenop, waardoor mijn pensioen verminderd was tot 1.435,11 euro. Ik las ergens dat de rizivbijdrage pas wordt afgehouden vanaf een gezinspensioen van 1.675,59 euro en de solidariteitsbijdrage vanaf 2.569,13 euro, maar bij de pensioendienst zegt men dat alles correct is. Graag uw mening.

Vanaf welke grens worden de solidariteits- en rizivbijdrage ... - De Standaard

zaterdag 4 juni 2016

Opinie: Jongeren zullen langer moeten werken terwijl hun pensioen toch niet veel soeps wordt | Standpunt | De Morgen

De studie van Vandenbroucke is slecht nieuws voor de jongeren die vandaag, al met een onzekere toekomst, hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. Maar het is ook slecht nieuws voor de regering. De becijfering houdt immers al rekening met alle pensioenhervormingen die de regering-Michel doorvoert of zegt te gaan doorvoeren. Dat is inclusief een verschuiving van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Nuance is geboden. Dat de waarde van de wettelijke pensioenen er nog op achteruit dreigt te gaan, is niet te wijten aan die hervormingen. Dat zullen critici van de regering er van proberen te maken, maar dat klopt niet. Het is eerder zo dat de verlaging er komt ondanks die hervormingen.

Opinie: Jongeren zullen langer moeten werken terwijl hun pensioen toch niet veel soeps wordt | Standpunt | De Morgen

Pensioenhervorming Veel tijd ging verloren. Ook ik draag een zekere verantwoordelijkheid - De Standaard

Twintig jaar geleden beleefde Frank Vandenbroucke als voorzitter van de SP.A het protest tegen het Globaal Plan van premier Jean-Luc Dehaene (CD&V). Een algemene staking legde een dag het land plat. Maar de regering slaagde er snel in de tegenstand te neutraliseren. ‘De regering-Michel ademt onvoldoende de wil uit om een consensus te bereiken’, zegt Frank Vandenbroucke.

‘Veel tijd ging verloren. Ook ik draag een zekere verantwoordelijkheid. De snelheid waarmee de maatregelen nu worden genomen, verrast mensen. Een generatie moet haar verwachtingen bij­stellen. Zelf heb ik geen probleem met het verhogen van de wette­lijke pensioenleeftijd naar 67 jaar of het afschaffen van de pensioen­bonificatie. Maar ik mis de globale strategie.’ ‘Welke pensioenen bieden we jongeren aan? Welke flexibiliteit pakken we mee? Hoe introduceren we een gezinsdimensie? De politiek geeft geen leiding, ze investeert niet in discussie. Ook het parlement speelt geel rol van betekenis. Misschien begrijpt de regering niet hoe ze duurzaam en grondig moet hervormen.’ ‘De taxshift is in hetzelfde bedje ziek. Als de regering een dieper compromis had gemaakt, kon ze flink wat ambitieuzer uitpakken. Er waren te veel taboes. Dan oogst je een plat compromis.’

'Regering-Michel ziet polarisatie als bewijs dat er hervormd... - De Standaard

Pensioensysteem houdt het niet meer: langer werken, minder pensioen | De Morgen

Wie nu tussen de 20 en 40 jaar is, heeft ook met de pensioenhervorming van de federale regering geen garantie op een voldoende hoog pensioen. Daarvoor waarschuwt expert Frank Vandenbroucke.

Hebben de huidige generatie twintigers en dertigers nog wel voldoende pensioen over aan het eind van hun carrière? Het is een vaak terugkerende vraag, op het moment dat de regering het hele pensioensysteem herdenkt. We moeten allemaal langer werken, maar levert het ook iets op? Dat is onzeker, zo blijkt uit een nieuwe nota van de Academische Raad, de groep van experts die de pensioenhervorming begeleidt. Daarin waarschuwt de Raad, voorgezeten door Vandenbroucke, dat de kwaliteit van de pensioenen voor werknemers op lange termijn niet gegarandeerd is. Hij baseert zich op een studie van het federaal planbureau. Vooral wie nu tussen de 20 en 40 is, dreigt er met zijn pensioen op achteruit te gaan.

Pensioensysteem houdt het niet meer: langer werken, minder pensioen | Pensioenen | De Morgen
DE TOEKOMSTIGE KWALITEIT VAN ONS PENSIOENSYSTEEM: AANDACHTSPUNTEN EN EEN VOORSTEL VAN WERKWIJZE - 1 juni 20...

donderdag 2 juni 2016

Bijverdienen: dit is wat de fiscus denkt - De Standaard

U hebt een bijverdienste? De fiscus kijkt er niet altijd op dezelfde manier naar. Naargelang de omstandigheden kan de belasting die u hierop moet betalen heel sterk verschillen.

Bijverdienen: dit is wat de fiscus denkt - De Standaard

dinsdag 31 mei 2016

Pensioenen en uitkeringen in juni omhoog | De Tijd

De Belgische inflatie is in mei opnieuw gestegen, tot 2,2 procent. Daardoor is de spilindex overschreden.

Pensioenen en uitkeringen in juni omhoog | De Tijd

"Vlaamse ambtenaren kunnen verlofdagen niet langer onbeperkt opsparen" - HLN.be

Het ziet ernaar uit dat Vlaamse ambtenaren in de toekomst niet langer onbeperkt ongebruikte vakantiedagen kunnen opsparen tot aan hun pensioen. Er komt een plafond van 110 dagen. Daarnaast zullen statutairen net als hun conctractuele collega's in de toekomst ook pleegzorgverlof kunnen nemen. Dat zijn twee voorstellen in de hervormingsplannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). Die plannen worden verder besproken in overleg met de vakbonden.

"Vlaamse ambtenaren kunnen verlofdagen niet langer onbeperkt opsparen" - HLN.be

Waarom de ambtenaar (geen) reden tot staken heeft - De Standaard

Traditioneel liggen de ambtenarenpensioenen een stuk hoger dan die van de werknemers in de privé. Het gemiddelde ambtenarenpensioen bedraagt 2.341 euro bruto per maand. Vergelijk dat met het gemiddelde bij de werknemers: 1.360 euro. Heel wat werknemers genieten wel van een aanvullend bedrijfspensioen; voor ambtenaren geldt dat niet.

Waarom de ambtenaar (geen) reden tot staken heeft - De Standaard

In juni stijgen de uitkeringen, in juli de overheidslonen

De spilindex is deze maand overschreden, dat heeft het Federaal Planbureau gemeld. Dat betekent dat volgende maand de uitkeringen zullen stijgen met 2 procent. In juli volgen de overheidslonen. De laatste keer dat de spilindex overschreden werd en de uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel automatisch verhoogden, was in november 2012. Door de indexsprong van de federale regering werden de lonen en uitkeringen bij de daarop volgende overschrijding van de spilindex niet aangepast.

In juni stijgen de uitkeringen, in juli de overheidslonen

maandag 30 mei 2016

Overname PostNL door BPost ging niet door omwille van ondermeer het Pensioenfonds |Postnl| Telegraaf.nl

Afgelopen weekend ploften onderhandelingen over een overname van PostNL door Bpost.Een van de lastigste punten waren de pensioenen van PostNL. De Belgen vreesden dat PostNL ook in de toekomst nog grote verliezen zou kunnen lijden vanwege de problemen met zijn pensioenfonds.

PostNL ging akkoord met bod van €5,10 per aandeel|Postnl| Telegraaf.nl

'Begrafenis van Zilverfonds is slotakkoord van een van grootste volksverlakkerijen van laatste decennia' - België - Knack Mobile

'Ooit werd ons beloofd dat het Zilverfonds de kosten van de vergrijzing zou opvangen. Daar kwam niets van en nu wordt dat Zilverfonds afgevoerd', schrijft senior writer van Knack Ewald Pironet. 'Het is meteen ook het slotakkoord van een van de grootste volksverlakkerijen van de afgelopen decennia.

''Begrafenis van Zilverfonds is slotakkoord van een van grootste volksverlakkerijen van laatste decennia' - België - Knack Mobile

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :