vrijdag 27 februari 2015

Opinie: Een tijdelijke situatie aangrijpen om onder iets uit te komen is te doorzichtig | De Morgen

De verzekeringsmaatschappijen klagen steen en been over hun verplichting om een vast en gewaarborgd rendement te halen in de aanvullende p
ensioenen die ze beheren. Want door de lage langetermijnrente en de beslissing van de ECB om massaal overheidsobligaties in te kopen, is daar haast niets meer te verdienen, zeggen ze.

Het is een zwak argument.

Overheidsobligaties brengen vandaag inderdaad minder op dan het verplichte rendement, maar niets verplicht de verzekeraars zo goed als uitsluitend in obligaties te beleggen, zoals ze dat nu voor ongeveer 80 procent doen, 10 procent meer dan tien jaar geleden. Je hoeft geen wilde fan van het casinokapitalisme te zijn om toch een iets gespreider portefeuille samen te kunnen stellen.

Opinie: Een tijdelijke situatie aangrijpen om onder iets uit te komen is te doorzichtig | Standpunt | De Morgen

Werkgever moet groepsverzekering blijven betalen | HR Alert - KULeuven

Het reglement van een groepsverzekering kan de werkgever niet toestaan eenzijdig de betaling van de werkgeversbijdrage op te schorten indien bepaalde externe v
oorwaarden zijn vervuld, zoals een verslechterde marktsituatie. De werkgeversbijdrage is loon en vormt dus een essentiële arbeidsvoorwaarde. Dat besliste het Arbeidshof in Brussel.

Werkgever moet groepsverzekering blijven betalen | HR Alert

'De erosie van het wettelijk pensioen is al bezig' (Wouter De Vriendt) - België - Knack.be

De discussie over de tweede pensioenpijler deed deze week al heel wat stof opwaaien. Volgens verzekeringsmaatschappijen is het niet haalbaar om de rendementsgarantie van 3,25 procent vol te houden. Dat de regering de kwestie 'gaat bekijken', valt niet in goede aarde bij Groen-kamerlid Wouter De Vriendt.

Wat kan er gebeuren als er iets verandert aan de bestaande regeling? 'Het rendement is pas verschuldigd op het einde van de rit, niet na elk werkjaar. Mensen die nu nog 20 of 30 jaar voor de boeg hebben, zouden 10.000 euro verliezen. Daarnaast zouden niet enkel nieuwe, maar ook bestaande contracten aan die regeling onderworpen worden. Dus ook de mensen die al jaren een deel van hun loon afstaan. Als je ziet dat verzekeringsmaatschappijen wel degelijk in staat zijn om aandeelhouders een rendement van 7 procent te geven, dan weet je dat er op lange termijn geld genoeg is. De enige vraag is: waar blijft dat geld plakken? Zeer waarschijnlijk bij de aandeelhouders en niet bij werknemers die aan pensioenopbouw doen. Vier of vijf jaar geleden kreeg de regering al dezelfde vraag. Blijkbaar is de situatie niet zo dramatisch, want ze bestaan nog altijd en ze kunnen nog altijd grote dividenden uitkeren.'

'De erosie van het wettelijk pensioen is al bezig' (Wouter De Vriendt) - België - Knack.be

Angel uit discussie over pensioenen politie - De Standaard

Voor het eerst in maanden zaten alle politiebonden en de minister van Binnenlandse Zaken samen over de pensioenen van de politie. Eén bond stapte op tijdens de onderhandeling. De overblijvers haalden de angel uit het debat.

Angel uit discussie over pensioenen politie - De Standaard

Regering wil variabele rente op groepsverzekering - De Standaard

Minister van Pensioenen Bacquelaine wil een variabele in plaats van een vaste rente op groeps­verzekeringen voor aanvullende pensioenen. De bestaande contracten zouden wel buiten schot blijven. Alle ogen waren gisteren op Daniel Bacquelaine (MR) gericht tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Het bericht in deze krant dat de verzekeringssector de rendementsgarantie van 3,25 procent op een groepsverzekering voor een aanvullend pensioen wil verlaagd zien tot 0,4 procent – zelfs voor bestaande contracten – had immers voor veel onrust gezorgd.

Regering wil variabele rente op groepsverzekering - De Standaard

donderdag 26 februari 2015

De harde waarheid over jouw aanvullend pensioen - Pensioen - Moneytalk.be

De voorbije dagen verschenen er verschillende doemberichten in de media over het aanvullende pensioen. Dat is een aanvulling op het wettelijke pensioen dat de meeste werknemers opbouwen via hun werkgever. Het gaat om groepsverzekeringen en pensioenfondsen.

Er doet een aantal misverstanden de ronde. Hier de harde waarheid, in drie punten.

De harde waarheid over jouw aanvullend pensioen - Pensioen - Moneytalk.be

"Variabel rendement enkel voor nieuwe groepsverzekeringen" Deredactie.be

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is voorstander van een variabel rendement voor groepsverzekeringen, maar dan wel enkel voor ni
euwe contracten. Engagementen uit het verleden moeten nagekomen worden, zoniet verdwijnt het vertrouwen, zegt hij. Ons land kent drie pensioenpijlers. Naast het doorgaans erg lage wettelijke pensioen zijn dat de groepsverzekeringen die via de werkgever worden afgesloten en het pensioensparen dat u via uw bank kunt uitvoeren. Enkele dagen geleden gooiden de verzekeraars een stok in het hoenderhok toen ze vroegen dat het wettelijk gewaarborgd rendement van groepsverzekeringen -de tweede pijler dus- vervangen zou worden door een opbrengst gelinkt aan de intrestvoeten.

"Variabel rendement enkel voor nieuwe groepsverzekeringen"

Bacquelaine: ‘Variabele rentevoet voor nieuwe premies’ - De Standaard

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) he
eft begrip voor de vraag van verzekeraars om te knippen in het aanvullend pensioen. Maar de garanties die in het verleden zijn gegeven, moeten behouden blijven. Dat zei hij in Terzake. Over het voorstel van de verzekeraars om de rente op groepsverzekeringen voor een aanvullend pensioen te verlagen, ontstond de voorbije dagen commotie. De verzekeraars zeggen dat het gegarandeerd wettelijk rendement (3,25 % op werkgeversstortingen, 3,75 % op werknemersstortingen) voor het aanvullend pensioen onhoudbaar is.De sector wil die vervangen door een minimale vergoeding.


Bacquelaine: ‘Variabele rentevoet voor nieuwe premies’ - De Standaard

Bacquelaine: "Variabel rendement enkel voor nieuwe groepsverzekeringen" - HLN.be

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is voorstander van een variabel rendement voor groepsverzekeringen, maar dan wel enkel voor nieuwe contracten. Engagementen uit het verleden moeten nagekomen worden, zo niet verdwijnt het vertrouwen, zo zei hij in Terzake. De sociale partners moeten nu een hervorming uitwerken.

Bacquelaine: "Variabel rendement enkel voor nieuwe groepsverzekeringen" - HLN.be

VSOA verlaat overleg over pensioenen politie - De Standaard

De liberale bond VSOA Politie heeft de onderhandelingstafel over de politiepensioenen donderdagavond vroegtijdig verlaten. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zou geen enkele toegeving gedaan hebben op hun eisen. De drie andere vakb
onden zitten volgende week woensdag wel opnieuw rond de tafel met de minister. Volgens Gert Cockx van het neutrale NSPV zijn er stappen gezet in de goede richting

VSOA verlaat overleg over pensioenen politie - De Standaard

Kwart Nederlanders: vóór 65 met pensioen - Telegraaf.nl

Ruim een kwart van de Nederlanders denkt nog voor zijn 65e met pensioen te kunnen. Volgens onderzoek in opdracht van ING Investment Management zijn Nederlanders wel erg optimistisch. De Nederlandse overheid heeft de pensioenleeftijd juist verhoogd naar 67 jaar.

Kwart Nederlanders: vóór 65 met pensioen|Geld| Telegraaf.nl

Snijden in pensioenplannen is optie voor regering | Wetstraat | De Morgen

Eerst krijgt het sociaal overleg een kans. Maar Karel Van Eetvelt spreekt nu al dreigende taal. "Zonder oplossing rest er ons geen keuze dan het systeem af te bouwen." Als de Nationale Arbeidsraad voor 30 juni geen akkoord bereikt, zegt de regering, bij monde van minister Bacquelaine, "haar verantwoordelijkheid" nemen. In het regeerakkoord staat letterlijk "dat er een billijke verhouding moet bestaan tussen de rendementsgarantie en de reeële rendementen". Wettelijk is een aanpassing alvast mogelijk.

Snijden in pensioenplannen is optie voor regering | Wetstraat | De Morgen

Slechts een klokhuis - Het Nieuwsblad

Als we Assuralia moeten geloven, dan staat het water de verzekeraars niet aan de lippen maar aan de neus­gaten. Oorzaak: het gegarandeerde rendement van 3,25 procent op groepsverzekeringen is niet meer te ­betalen. Het moet zakken naar 0,4 procent, het huidige niveau van de rentevoet, of er dreigen grote problemen. Al jaren zeurt de belangengroepering van de verzekeraars om dat wettelijk verplichte rendement te verlagen. Tot nu ving de sector bot. Zowat alle politieke families hebben die groepsverzekering gepropageerd als aanvullend pensioen. Er is een goede reden voor: België is een van de landen waar het inkomen van wie met pensioen gaat het felste zakt. Zelfs met die tweede pensioenpijler houden we nog maar pakweg de helft van het inkomen over van toen we werkten.

Slechts een klokhuis - Het Nieuwsblad

Aanslag op het pensioenpotje - De Standaard

Dat de verzekeraars zwaar het mes willen zetten in het aanvullend pensioen, schiet bij velen in het verkeerde keelgat. Het is wat je krijgt als de overheid de pensioengarantie uitbesteedt, schrijft Wouter De Vriendt. Sander Loones wijst met een beschuldigende vinger naar Draghi’s lagerente-politiek. Karin De Ruyter ten slotte heeft een bijzondere beleggingstip voor verzekeraars

Aanslag op het pensioenpotje - De Standaard

Winstdeelname redt rente groepsverzekering 2014 | De Tijd

Vorig jaar pasten de verzekeraars via een winstdeelname bij om de minimumrente van 3,25 procent voor groepsverzekeringen te halen. Daardoor moeten de werkgevers voorlopig niet in de geldbuidel tasten.

Jarenlang boden verzekeraars een minimumrendement van 3,25 procent per jaar op stortingen in groepsverzekeringen. In 2012 kwam daar door de lage marktrente verandering in. De verzekeraars verlaagden hun gegarandeerde rentes van 3,25 naar 2 à 2,50 procent, ook voor nieuwe stortingen in bestaande contracten. Die ingreep legde een bom onder de groepsverzekeringen. Door de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) moeten werknemers over de hele looptijd van het contract een gemiddeld rendement krijgen van minstens 3,25 procent per jaar. Die minimumrente geldt voor de stortingen van de werkgever in het pensioenplan. Voor de stortingen die de werknemer doet - doorgaans veel beperkter in omvang dan de werkgeversbijdragen - geldt een minimum van 3,75 procent. Het is de werkgever die de rendementsgarantie moet nakomen.

Winstdeelname redt rente groepsverzekering 2014 | De Tijd

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :