woensdag 27 augustus 2014

Onderhandelaars buigen zich over pensioenhervorming - De Redactie

De vier partijen die samen een federale regering willen vormen, buigen zich vandaag over de pensioenhervorming en het sociaal beleid. Formateur Kris Peeters (CD&V) benadrukt dat alle onderhandelaars achter de voorstellen van de commissie Pensioenhervorming staan, waar onder meer de voormalige SP.A-minister Frank Vandenbroucke in zat. Maggie De Block, die mee aan tafel zit voor Open VLD, wijst erop dat dankzij de pensioenhervorming jonge mensen in de toekomst een behoorlijk pensioen zullen krijgen. Ze bepleit ook een verhoging van de laagste pensioenen. Formateur Peeters merkt op dat de liberalen dan zelf maar met suggesties over de brug moeten komen over waar dat geld vandaan moet komen.

Vervolg


Kris Peeters: 'Voorstellen van pensioencommissie in regeerakkoord' - Knack.be

De partijen die onderhandelen over een nieuwe federale regering (N-VA, MR, CD&V en Open VLD) hebben de hoofdstukken Pensioenen en Sociale Vooruitgang aangesneden. Volgens coformateur Kris Peeters (CD&V) reageren alle partijen die rond de tafel zitten, positief op het rapport van de commissie Pensioenhervorming. Peeters hoopt de eerste lezing van de volledige formateursnota donderdagavond te kunnen afronden.

Kris Peeters: 'Voorstellen van pensioencommissie in regeerakkoord' - België - Knack.be

Vanaf 2016 staat uw groepsverzekering online - Wetgeving aanvullende pensioenen wordt bijgeschaafd - SD Worx

Een nieuwe wet sleutelt aan de regels rond het aanvullend pensioen (groepsverzekering). Het gaat om verduidelijkingen en bijsturingen, onder meer voor de bedrijfsleiders. Vanaf 2016 zal iedereen de gegevens van zijn groepsverzekering online kunnen raadplegen en zal iedereen rond zijn 45ste verjaardag een stand van zaken over zijn wettelijk en zijn aanvullend pensioen toegestuurd krijgen.

SD Worx R&D - Wetgeving aanvullende pensioenen wordt bijgeschaafd

dinsdag 26 augustus 2014

Veroudering van de bevolking zal wereldeconomie grondig doen veranderen - Beursnieuws - Moneytalk.be

De babyboomers gaan geleidelijk aan met pensioen, binnen x aantal jaren zal deze generatie compleet van de arbeidsmarkt verdwenen zijn. De daaropvolgende generatie is echter minder talrijk en dat heeft tot gevolg dat de maatschappij in haar geheel veroudert.

Veroudering van de bevolking zal wereldeconomie grondig doen veranderen - Beursnieuws - Moneytalk.be - Moneytalk.be

maandag 25 augustus 2014

Welke gepensioneerden mogen nu al onbeperkt bijverdienen?: Netto.be

De formateursnota, waarover de vier partijen van de Zweedse coalitie onderhandelen, voorziet dat gepensioeneerden onbeperkt mogen bijverdienen. Vandaag is dat enkel toegestaan voor gepensioneerde 65-plussers met een loopbaan van 42 jaar. Wat betekent dat concreet? Welke jaren tellen mee voor uw loopbaan? En naar welke inkomsten wordt gekeken?

Welke gepensioneerden mogen nu al onbeperkt bijverdienen?: Netto.be

vrijdag 22 augustus 2014

Politievakbonden willen staken voor vervroegd pensioen - De Standaard

De vakbonden voor het politiepersoneel (ACV-Politie, ACOD-Politie, NSPV en VSOA-Politie) hebben besloten om in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale stakingsaanzegging in te dienen. Oorzaak is het uitblijven van een oplossing voor het vervroegd pensioen. Begin juli oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het niet kon dat gewezen rijkswachtofficieren bij de pensioenhervorming hun gunstigere leeftijdsvoorwaarde voor vervroegd pensioen konden behouden, terwijl andere officieren binnen de geïntegreerde politie pas op 62 jaar met vervroegd pensioen kunnen. Het hof vernietigde de uitzondering ‘voor de geïntegreerde politie’ in de wet van december 2012 die de pensioenhervorming voor de overheidssector regelt.

Politievakbonden willen staken voor vervroegd pensioen - De Standaard

donderdag 21 augustus 2014

Belgische pensioenfondsen behalen mooi rendement - Mercer

Mercer analyseert jaarlijks een honderdtal actieve fondsen, wat overeenstemt met twee derden van de actieve pensioenfondsen in België. Gebaseerd op een beperkt staal van een 30-tal onderzochte fondsen leverden de Belgische pensioenfondsen een zeer mooi mediaan rendement van +6,2% over de eerste 6 maanden van 2014. Dat blijkt uit de Pension Investment Performance Survey (PIPS) van Mercer. Mooie resultaten werden behaald in de aandelenmarkten +6,8% (U.S.), +5,8% (Europa) en +5,9% (Emerging markets). De enige uitzondering was de Japanse aandelenmarkt met een toch wat pover rendement van +1,0%. Het rendement op obligaties over de eerste helft van het jaar was eveneens schitterend: een stijging met 7,1% voor staatsobligaties en 4,6% voor bedrijfsobligaties. Beleggingen in vastgoed braken alle records en leverden een meerwaarde van 15,8% op. Met cijfers gelijk aan +9,3% over 5 jaar en +4,9% over 10 jaar zien de rendementen over langere tijdsperiodes er eveneens meer dan behoorlijk uit.

Belgische pensioenfondsen behalen mooi rendement

dinsdag 19 augustus 2014

Bijna 46.000 Belgen werken door na 65 - De Standaard

Bijna 46.000 Belgen zijn na hun 65ste nog steeds beroepsactief. Dat zijn er dubbel zoveel als tien jaar geleden. Maar er zijn nog veel meer Belgen, ruim 77.000, die voor hun 60ste al met volwaardig pensioen zijn. Een groeiende groep Belgen blijft na het overschrijden van de wettelijke pensioenleeftijd, op 65 jaar, gewoon doorwerken. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie, gebaseerd op de EAK-enquête naar de arbeidskrachten.

Krant - De Standaard

'Met de neus op ons pensioen': De Tijd

Soms moeten we onze mening grondig herzien. Na een intense persoonlijkeervaring, een opzienbarende gebeurtenis, een beklijvend boek, een indrukwekkende ontmoeting, een onvergetelijke reis.Wat was uw kantelmoment, vroegen we onze opiniemakers. In deze bijdrage vertelt econoom Gert Peersman (Universiteit Gent) hoe zijn visie op de pensioenproblematiek veranderde. Toegegeven, vroeger las ik nooit de economiepagina’s in de krant. Op de sportpagina’s na ging al mijn aandacht naar fundamenteel onderzoek. Het enige wat voor een academicus telt, zijn publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, bij voorkeur met studies over de Verenigde Staten. Dan kom je niet ver met de waan van de dag, laat staan met de Belgische economische actualiteit.'

Met de neus op ons pensioen': De Tijd

woensdag 6 augustus 2014

Pensioenfactuur stoomt naar 40 miljard - De Standaard

De pensioenfactuur lag nog nooit zo hoog als nu: 34 miljard. En er waren ook nooit meer gepensioneerden in ons land. Eind 2013 waren er 2.142.000 mensen die een Belgisch pensioen ontvingen. Het cijfer dat gisteren circuleerde – 1.896.000 – is onvolledig. Dat is het aantal mensen dat een werknemers- en/of een zelfstandigenpensioen heeft dat wordt uitbetaald door de RVP, de Rijksdienst voor Pensioenen. Die maakte zopas zijn cijfers over 2013 bekend. Maar daarnaast kregen 475.000 mensen eind 2013 een ambtenarenpensioen dat wordt uitbetaald door de PDOS, de Pensioendienst van de overheden.

Krant - De Standaard


  

Roompot Vakanties aanbiedingen

dinsdag 5 augustus 2014

Het jaarverslag 2013 van de Rijksdienst voor Pensioenen bevestigt de tendensen

2013 was een jaar vol uitdagingen voor de RVP. Niet alleen neemt het aantal gepensioneerden door de vergrijzing nog steeds gestaag toe, ook de pensioenhervorming die de regering Di Rupo eind 2012 goedkeurde vereiste een op maat gesneden communicatie en een aanpassing van de computerprogramma’s. Het aantal gepensioneerden neemt gestaag toe In 2013 betaalde de RVP een pensioen aan 1 895 861 gerechtigden, het hoogste aantal sinds de oprichting van onze instelling. In 2013 waren er 6,18% gepensioneerden meer dan 5 jaar eerder. De jaarlijkse toename versnelt echter niet; sinds 2009 neemt het aantal gepensioneerden elk jaar op min of meer constante wijze toe. Zo is de jaarlijkse toename in 2013 niet echt groter dan in 2012: +2,10% in plaats van +2,18%.

Het jaarverslag 2013 van de Rijksdienst voor Pensioenen bevestigt de tendensen

€15,- korting bij aankoop vanaf €99,-

Al meer dan twee miljoen gepensioneerden - De Standaard

De Rijksdienst voor Pensioenen (RvP) maakte vanmiddag bekend dat het aantal gepensioneerden vorig jaar opnieuw steeg, tot iets minder dan1,9 miljoen. Daar worden echter niet alle uitkeringen van de pensioendienst van de overheid (PDOS) bijgeteld. Daarmee komt het totaal uit op 2.141.000 pensioentrekkenden. Het aantal gepensioneerden groeit sinds 2009 aan, meldt de RvP. In 2013 werden er door de Rijksdienst zo 1.895.861 pensioenen uitgekeerd, of 6,95 procent meer als vijf jaar eerder. Daarnaast kregen 475.000 mensen eind 2013 een ambtenarenpensioen dat wordt uitbetaald door de PDOS, de Pensioendienst van de overheden, onder andere aan politiemannen en NMBS-personeel.

Al meer dan twee miljoen gepensioneerden - De Standaard

vrijdag 1 augustus 2014

Vakantie

Naar jaarlijkse gewoonte doen we het wat rustiger aan tijdens de zomermaanden juli en augustus. Wij wensen u hierbij dan ook meteen een ontspannende vakantie toe!

U mag onze elektronische nieuwsbrief opnieuw verwachten vanaf september.

Moet ik belastingen betalen op mijn bedrijfspensioen? - Jobat.be

Aanvullende pensioenplannen, bovenop het wettelijk pensioen, zijn populair. Maar verkijk je niet op het brutobedrag van je aanvullend bedrijfspensioen. Ongeveer een vijfde daarvan verdwijnt onvermijdelijk in de schatkist van vadertje staat. Bedrijfspensioenen zijn maar liefst aan 4 verschillende belastingen onderworpen: de RIZIV-bijdrage, de solidariteitsbijdrage, de aanvullende personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen. Die gaan allemaal samen met ongeveer 20% van het opgebouwde kapitaal aan de haal. Die belasting gebeurt op het einde van je contract of op het moment dat je met pensioen gaat. Laten we eens een voorbeeld bekijken:

  Moet ik belastingen betalen op mijn bedrijfspensioen? - Jobat.be

Kosten voor groepsverzekering dreigen te ontsporen - Finance - Trends.be

Steeds meer werkgevers moeten extra geld opzij zetten om het aanvullend pensioen van hun werknemers te betalen. Dat komt omdat verzekeraars vandaag minder rendement garanderen dan het wettelijke minimum.

Kosten voor groepsverzekering dreigen te ontsporen - Finance - Trends.be

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :