donderdag 18 december 2014

Vanaf 65 jaar mag je onbeperkt bijverdienen - Jobat.be

Vanaf 1 januari 2015 mag een gepensioneerde 65-plusser onbeperkt bijverdienen. Men verwacht dat het aantal bijklussende gepensioneerden sterk zal toenemen. Om vandaag onbeperkt te kunnen bijverdienen moet een gepensioneerde 65 jaar zijn én een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben. Wie niet aan deze beide voorwaarden voldoet, mag slechts 22.293 euro bijverdienen als loontrekkende en 17.835 euro als zelfstandige (de bedragen zijn hoger als er nog kinderen ten laste zijn).

Vanaf 65 jaar mag je onbeperkt bijverdienen - Jobat.be

7 tips om zonder zorgen tot je 67ste te werken - Jobat.be

De regering is duidelijk: we zullen allemaal langer moeten werken. Voor veel mensen lijkt dat slecht nieuws. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Werk is geen straf, het is een manier om geëngageerd en zinvol te blijven. Gelukkig zijn er manieren om met gemak te werken tot je 67ste.


7 tips om zonder zorgen tot je 67ste te werken - Jobat.be

Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO | Presscenter.org

Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPOOp voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de provinciale en plaatselijke besturen die lid zijn van het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO.

Gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO | Presscenter.org

Responsabiliseringsbijdragen ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector voor 2014 | Presscenter.org

Responsabiliseringsbijdragen ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector voor 2014De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vaststelt van de responsabiliseringsbijdragen voor sommige werkgevers van de openbare sector voor 2014.

  Responsabiliseringsbijdragen ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector voor 2014 | Presscenter.org

Belfius: 'Meeste 56-plussers nemen vertrekregeling' - Trends.be

Twee weken voor een strengere wetgeving van kracht wordt, hebben bij Belfius 2 op 3 werknemers die 56 zijn of ouder een regeling aanvaard waarin ze vanaf hun 58ste feitelijk met pensioen zijn.

Dat schrijft De Tijd. Belfius biedt de oudere werknem
ers, amper twee weken voor de regeling verstrengt, een landingsbaan aan. Via die eindeloopbaanregeling kunnen ze deeltijds werken en hun loon aanvullen met een tijdskrediet, betaald door de overheidsdienst RVA.

Belfius: 'Meeste 56-plussers nemen vertrekregeling' - Bedrijven - Trends.be

Zelfstandigen willen wel langer werken - De Standaard

Terwijl de vakbonden van de werknemers staakten en betoogden tegen het langer werken, stemmen de zelfstandigen wel in met de verlenging van hun loopbaan. ‘Om het pensioenstelsel overeind te houden.’ De Belgische zelfstandigen – alleszins hun ‘vakbonden’, het Vlaamse Unizo en de Franstalige Union des Classes Moyennes (UCM) – zijn niet tegen de regeringsplannen voor het langer werken. Dat zegden Caroline Deiteren (Unizo) en Renaud Francart (UCM) aan De Standaard. Voor de werknemerspensioenen is er al gestaakt en betoogd en is er nog geen spoor van sociaal overleg, wij hebben dat overleg al afgerond en het algemeen beheerscomité van de sociale zekerheid van de zelfstandigen (ABC van de RSVZ) heeft zijn rapport klaar, zeggen ze trots. Dat is deels positief, deels waarschuwend.


Vervolg

woensdag 17 december 2014

Wat is de impact van Michel I op uw pensioen? | De Tijd

De regering-Michel nam in navolging van Di Rupo een hele rist pensioenmaatregelen. Het enige objectief: u langer aan het werk houden. Iedereen is zich er stilaan van bewust dat pensioenmaatregelen onvermijdelijk zijn. Het pensioenbudget in België is gestegen van 25 miljard euro in 2006 naar 36,5 miljard in 2013. Als we niet ingrijpen, neemt dat bedrag jaarlijks nog met 1,5 miljard euro toe. Dus zijn maatregelen nodig om de pensioenkosten onder controle te houden. De regering-Michel nam heel wat besluiten die doorgaan op het elan van de vorige regering. Maar tegelijk breekt de huidige regeringsploeg met het beleid van Elio Di Rupo (PS).

Wat is de impact van Michel I op uw pensioen? | De Tijd

Hoe succesvol sparen voor je pensioen? 4 wetenschappelijk ondersteunde tips - Moneytalk.be

Op basis van een psychologisch onderzoek 'de marshmallow-test' uit 1960 hebben twee Amerikaanse financiële experts vier wetenschappelijk ondersteunde tips uitgewerkt om te sparen voor je pensioen.

In 1960 introduceerde Walter Mischel de 'marshmallow-test'. De psychologische test onderzocht of kleuters konden weerstaan aan verleidingen als hen een beloning op een latere tijdstip werd beloofd.

Hoe succesvol sparen voor je pensioen? 4 wetenschappelijk ondersteunde tips - Pensioen - Moneytalk.be

dinsdag 16 december 2014

Rekenhof publiceert zijn 171e Boek | Rekenhof

Het Rekenhof heeft zijn 171e Boek voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dit Boek geeft het Rekenhof zijn commentaar bij de rekeningen van het jaar 2013. Daarnaast brengt het verslag uit over de toepassing van het boekhoudsysteem Fedcom. Het Boek bevat bovendien onderzoeken over het financiële en boekhoudkundige beheer, de overheidsopdrachten en het humanresourcesbeheer van de Staat. Ook ging opnieuw aandacht naar de impact van de steunmaatregelen in het kader van de economische crisis op de overheidsfinanciën. Het integrale 171e Boek van het Rekenhof en de samenvatting zijn beschikbaar op de homepagina van het Rekenhof (www.rekenhof.be).

Belgische Rekenhof | Rekenhof


Slechts 1 op 20 Belgen wil werken tot 67ste - De Standaard

Maar een op de twintig Belgen wil minstens tot zijn 67ste werken, de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd. Al kunnen meer geld en flexibele werkomstandigheden ons overtuigen om langer aan de slag te blijven. Om de pensioenen betaalbaar te houden, moeten we langer werken. Vanuit die optiek heeft de federale regering beslist om de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk op te trekken naar 67 jaar. Maar dat zien we niet zitten, zo blijkt uit een studie van onderzoeksbureau Trendhuis bij 4.000 mensen tussen 20 en 65 jaar.

Slechts 1 op 20 Belgen wil werken tot 67ste - De Standaard

‘Werknemer wil meer flexibiliteit in extralegale voordelen' - De Tijd

Extra pensioen, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en opleidingen blijven de populairste extralegale voordelen. Maar werknemers willen meer flexibiliteit, blijkt uit een studie van de Vlerick Business School.

Professor Xavier Baeten en onderzoekster Bieke Huyst peilden in hun onderzoek naar de tevredenheid met, kennis van en behoeften van bedienden en managers inzake extralegale voordelen als onderdeel van het verloningspakket. 1.993 respondenten namen daaraan deel aan het onderzoek.

Vervolg


maandag 15 december 2014

PVDA :: Langer werken zal de jongerenwerkloosheid doen groeien / Persmededelingen / Politics.be - Jouw politieke portaalsite

Een nieuwe studie van de studiedienst van de PVDA geeft een antwoord op verschillende argumenten die door Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) aangehaald worden om langer werken goed te praten. Langer werken zou volgens hem ook de jongerenwerkloosheid terugdringen. Klopt niet, reageert PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. In Zweden, het land bij uitstek waar deze regering naar verwijst, is de jeugdwerkloosheid sinds de verhoging van de pensioenleeftijd meer dan verdubbeld. Ook in Frankrijk en in Ierland is de jeugdwerkloosheid gestegen na het optrekken van de pensioenleeftijd.

PVDA :: Langer werken zal de jongerenwerkloosheid doen groeien / Persmededelingen / Politics.be - Jouw politieke portaalsite


Langer werken verlaagt jeugdwerkloosheid niét - Het Belang van Limburg

“De verhoging van de pensioenleeftijd, leidt niet tot lagere jeugdwerkloosheid, zoals minister van pensioenen Bacquelaine beweert.” Dat zegt Kim De Witte, pensioenspecialist die ook werkt voor de studiedienst van de pvda. “Ik heb bekeken wat het effect is in andere landen die de pensioenleeftijd op een bepaald moment hebben verhoogd. Op Noorwegen na, is die jeugdwerkloosheid overal gestegen.”

Langer werken verlaagt jeugdwerkloosheid niét - Het Belang van Limburg

‘Toegenomen levensverwachting vergt andere manier van denken... - De Standaard

Als pensioenexpert bij AXA speelt Koen Depaemelaere in op de snel veranderende uitdagingen die het pensioen stelt. We leven langer, en willen na ons pensioen meer doen.Het professionele parcours van Koen Depaemelaere leest als een dwarsdoorsnede van de financiële sector. Zo was hij commercieel directeur bij Banksys. Daarna ceo van Portima, uitbater van een computernetwerk voor verzekeringen, en ceo van Vanbreda Risk & Benefits. Sinds 2011 staat hij bij Axa aan het hoofd van de afdeling Life, Savings and Protection.

‘Toegenomen levensverwachting vergt andere manier van denken... - De Standaard

Is pensioensparen nog fiscaal aftrekbaar na 64 jaar? - De Standaard

Op het internet heb ik gelezen dat het toegelaten is om verder aan pensioensparen te doen nadat men 64 jaar is geworden, maar dat dat niet langer fiscaal aftrekbaar is. Daarom heb ik voor mijn 64ste verjaardag een levensverzekering afgesloten in het kader van het langetermijnsparen bij een andere financiële instelling (K…) die wel fiscaal aftrekbaar is. Nu stuurt mijn bank (B…) - waar mijn ‘oude’ contract voor pensioensparen loopt – me toch een vervaldagbericht. Op mijn vraag over de fiscale behandeling van de gevraagde storting voor pensioensparen, antwoordt de bank (B…) dat dit wel aftrekbaar blijft. Wie heeft er nu gelijk? En als ze allebei gelijk hebben: zijn het oude contract pensioensparen (bij B…) en het nieuwe contract langetermijnsparen (bij K…) dan cumuleerbaar voor de fiscale aftrek.?

Is pensioensparen nog fiscaal aftrekbaar na 64 jaar? - De Standaard


Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :