woensdag 23 april 2014

Ivan Van de Cloot over pensioenen - Kanaal Z

Hoe houden we de pensioenen betaalbaar? Met deeltijds pensioen en deeltijds werken, een puntensysteem om je pensioenrechten op te bouwen en méér belasting op consumptie of vermogen. Dat zijn de voorstellen van denktank Itinera in onze reeks verkiezingsrapporten.

Kanaal Z - Ivan Van de Cloot over pensioenen - YouTube

Nieuwe politieke partij: 'Hoger pensioen voor iedereen' - De Standaard

Brussel is een politieke partij rijker. Al noemt de groep vrienden het eerder 'een beweging'. Pensioen Plus ijvert voor hogere pensioenen en dat is meteen hun voornaamste programmapunt.

Nieuwe politieke partij: 'Hoger pensioen voor iedereen' - De Standaard

maandag 21 april 2014

'Pensioenplan N-VA is Verarming van de Vlaming: tot 275 euro minder pensioen per maand' (Kim De Witte, PVDA) - Knack.be

Het pensioenvoorstel van de N-VA snijdt diep in de pensioenrechten van de hardwerkende Vlaming, schrijft Kim De Witte, pensioenspecialist bij PVDA+. 'Het pensioenluik in het plan V staat veel meer voor 'Verarming van de Vlaming' dan voor 'Verandering voor Vooruitgang'.'

Pensioenplan N-VA is Verarming van de Vlaming: tot 275 euro minder pensioen per maand' - België - Knack.be

donderdag 17 april 2014

Dure pensioenen - De Standaard

Tegen het einde van deze regeerperiode zal het Belgische overheidsbeslag gedaald zijn met 1,4 procent. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Federaal Planbureau, die De Standaard kon inkijken.

Uit de statistieken blijkt wel dat de kosten in de sociale zekerheid tijdens de afgelopen bestuursperiode stegen van 22,1 procent naar 22,4 procent – en dan voornamelijk door de pensioenen.

Krant - De Standaard

woensdag 16 april 2014

Pensioenrechten meenemen in EU wordt makkelijker - Volkskrant

Opgebouwd aanvullend pensioen kan voortaan makkelijker meegenomen worden naar een ander EU-land. Het Europees Parlement (EP) stemde vanavond in met een eerder hierover bereikt akkoord met de EU-lidstaten. Er gelden al EU-regels over het meenemen van de door de staat geregelde oudedagsvoorziening. Maar over het extra opgebouwd pensioen bijvoorbeeld via de werkgever bestonden nog geen afspraken.

Pensioenrechten meenemen in EU wordt makkelijker - Nieuws - VK

dinsdag 15 april 2014

Laat uw aanvullend pensioen in kleine stukjes uitbetalen: Netto.be

De grote meerderheid van de Belgen krijgt zijn aanvullend pensioen in één keer uitbetaald. Toch bestaat er een mogelijkheid om dat kapitaal in maandelijkse rente te laten uitkeren. In sommige gevallen is dat zelfs de beste optie.

Meer dan 90 procent van de werknemers laat zijn groepsverzekering op de pensioenleeftijd in één keer uitbetalen. De reden waarom die formule het aantrekkelijkst is, heeft in eerste instantie met de fiscaliteit te maken. Maar de fiscaliteit is niet de enige reden.

Laat uw aanvullend pensioen in kleine stukjes uitbetalen: Netto.be

De Croo: "Iedereen moet aanvullend pensioen opbouwen" - De Morgen

Langer werken. Had u een ander voorstel van Open Vld verwacht? Wellicht niet. Maar haar minister van Pensioenen Alexander De Croo pleit in navolging van socialist Frank Vandenbroucke nu ook voor werkrugzakjes. Waardoor u op een financieel aantrekkelijke manier langer kunt werken. Het is een van dé uitdagingen van de volgende legislatuur. En toch pakt geen enkele partij ermee uit als het speerpunt van de campagne. Ook Open Vld zal er op haar congres dit weekend niet het centrale item van maken. Pensioenen blijven een heikel thema. Omdat geen enkele oplossing een populariteitstest zal doorstaan, wellicht.

De Croo: "Iedereen moet aanvullend pensioen opbouwen" - Verkiezingen - De Morgen

donderdag 10 april 2014

Verkiezingen - Positieve vergrijzing | abvv.be

De volgende regeringen moeten de vergrijzing positief benaderen en voorrang geven aan een (vol)waardig wettelijk pensioen. Er moet een bocht naar links genomen worden. Zowel op regionaal, federaal als Europees vlak. Een bocht naar links om de weg in te slaan van een duurzame en solidaire relance die banen schept. De eisen en aandachtspunten van ABVV voor de politiek zijn neergeschreven in een memorandum. Voor het ABVV liggen de prioriteiten in de versterking van de koopkracht, en dit in 3 domeinen: kwaliteitsvolle jobs, rechtvaardige fiscaliteit, een positieve benadering van de vergrijzing.

De vergrijzing wordt misbruikt als schrikbeeld om mensen ertoe aan te zetten of te verplichten langer te werken en om privépensioenen te bevorderen. Maar de vergrijzing is een overwinning: een betere levensverwachting dankzij betere arbeidsvoorwaarden, gezondheidszorg en hygiëne. Maar ons systeem is aan bijsturing toe, aldus ABVV.

Verkiezingen - Positieve vergrijzing | abvv.be

woensdag 9 april 2014

Verzekeraars moeten weer deel winst oppotten: De Tijd

De lage rente speelt de verzekeraars opnieuw parten. Ze kunnen niet vrij beschikken over hun winst, maar moeten een deel ervan aan de kant zetten als appeltje voor de dorst.

Verzekeraars moeten weer deel winst oppotten: De Tijd

Opnieuw verplichte reserve voor verzekeraars - HLN.be

Verzekeraars moeten van de Nationale Bank opnieuw een reserve aanleggen om zich te wapen tegen de lage rente. Het gaat om een verlenging van een maatregel die vorig jaar ook al gold. Voor de hele sector gaat het om honderden miljoenen euro's, zo schrijft De Tijd vandaag.

Het gaat om de zogenoemde "knipperlichtreserves": reserves die de verzekerden garanties moet geven dat de verzekeraars hun verplichtingen kunnen nakomen. Zij gelden voor levensverzekeraars en verzekeraars die arbeidsongevallen dekken.

Opnieuw verplichte reserve voor verzekeraars - HLN.be

maandag 7 april 2014

"Ik ben ontgoocheld over de huidige pensioenregeling" - Netto.be

Emiel Van Broekhoven (72) is zowel de peetvader van personal finance als de geestelijke vader van het pensioensparen in ons land. Hij laat zijn geld niet dikwijls rollen.

‘Het wettelijk pensioen van een gewoon hoogleraar is relatief heel goed. Toch ben ik ontgoocheld over de huidige pensioenregeling. Waarom mag ik na 65 niet blijven werken zoals mijn collega’s in het buitenland of elke arbeider? Ik heb 46 jaar gewerkt en nooit op kosten geleefd van de staat. Toch telt een deel van mijn loopbaan niet mee in de kredietberekening omdat ik zeven jaar in het buitenland heb gewerkt.’


Netto.be

vrijdag 4 april 2014

Als iedereen zijn eigen (pensioen)boontjes dopt, gaan we regelrecht de afgrond in - (Karin Temmerman) - Knack.be

Om onze pensioenen betaalbaar te houden, moeten we de kost in de eerste plaats met zijn allen samen aanpakken, schrijft Karin Temmerman (SP.A)

De belangrijkste politieke prioriteit van de Vlaming is zijn of haar pensioen. Uit de 'Foto van Vlaanderen', een grootschalig VRT-onderzoek bij 3.000 respondenten, blijkt dat maar liefst 76% angst heeft voor een te lage levensstandaard als gepensioneerde. Wie al met pensioen is, beseft dat hij of zij afhankelijk is van onze welvaartsstaat. Wie het nog niet is, ziet de werkdruk elke dag toenemen en stelt zich de vraag of diezelfde welvaartsstaat er later ook nog voor hen zal zijn. Tot slot heb je een laatste groep mensen - maar ze zijn met bijzonder weinig in dit land - die zo sterk staan, dat ze zich geen enkele vraag hoeven te stellen: zij kunnen wel hun eigen boontjes doppen, denken ze.

Als iedereen zijn eigen (pensioen)boontjes dopt, gaan we regelrecht de afgrond in - België - Knack.be

Meer groei en langer werk voor een beter pensioen (Jo Libeer) - België - Knack.be

Hoewel Karin Temmerman het afkeurt, zullen we ons pensioen meer zelf moeten regelen via lange termijnsparen en minder via ons spaarboekje, schrijft VOKA.

Ja, mensen zijn bevreesd over hun pensioen. En dus moeten we met oplossingen komen. Meer economische groei, meer mensen langer aan het werk en een grondige update van de berekening van ons pensioen. Dat zijn de ingrediënten die volgens Voka nodig zijn om ons pensioensysteem te vrijwaren voor de toekomst. En hoewel Karin Temmerman (SP.A) het afkeurt, zullen we ons pensioen ook meer zelf moeten regelen via lange termijnsparen en minder via ons spaarboekje. De volgende regering zou ons daar fiscaal voor moeten aanmoedigen.

Meer groei en langer werk voor een beter pensioen - België - Knack.be

"Brugpensioen konden we ons eergisteren niet permitteren" - De Redactie

“De index beschermt de koopkracht van de overheid, niet die van de werknemer.” Met die woorden maakte N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens het langverwachte debat met PS-
voorzitter Paul Magnette duidelijk dat hij het indexmechanisme behalve voor uitkeringen en pensioenen liefst afgeschaft ziet. Daarnaast noemde hij het brugpensioen een “roesmiddel” en vindt hij niet dat iemand die nog nooit heeft gewerkt recht op een uitkering heeft. Magnette benadrukte dan weer vooral de hervormingen die de regering-Di Rupo heeft doorgevoerd om het land en de economie weer op de rails te krijgen.

Behalve dat de officiële pensioenleeftijd op 65 moet blijven en dat de woonbonus ook na de 6e staatshervorming een vaste waarde moet vormen, verschilden de beide heren op zowat elk onderwerp van mening. Zowel wat de toekomst na de verkiezingen van 25 mei betreft, als de verwezenlijkingen van de regering-Di Rupo bleven de standpunten en het oordeel mijlenver uiteen liggen.

"In sommige gevallen kan brugpensioen een nuttig instrument zijn" Ook over het systeem van het brugpensioen liepen de meningen uiteen. “We moeten het brugpensioen niet integraal afschaffen”, vond Magnette. “De regering-Di Rupo heeft het systeem de voorbije jaren grondig aangepast. In sommige gevallen, zoals bij Ford Genk, kan het brugpensioen een nuttig instrument zijn.” “Een roesmiddel”, zo noemde De Wever het brugpensioen evenwel. “Zolang het in het medicijnkastje staat, kan niemand eraan weerstaan. Zelfs de N-VA niet. Dat is zoals de aftredingsvergoedingen voor parlementairen. Mensen van pakweg 52 op brugpensioen sturen kan niet. Wel moeten we een arbeidsmarkt creëren voor vijftigplussers. Het huidige model is op de lange termijn niet vol te houden. Wie dat wel denkt, is misschien socialistisch, maar zeker niet sociaal.”

deredactie.be video: "Brugpensioen konden we ons eergisteren niet permitteren"

donderdag 3 april 2014

Minimumlonen (en andere voordelen) per Paritair (Sub)Comité - FOD Waso

België kent niet één, maar tientallen minimumlonen. De FOD Werkgelegenheid heeft ze samengebracht in een overzichtelijke online databank, telkens met een hyperlink naar de sectorale cao. De website geeft ook aan welke andere premies of voordelen op sectoraal vlak worden toegekend, zoals sectorale aanvullende pensioenplannen.

Iedereen kan de databank raadplegen. De databank functioneert in het Nederlands en in het Frans.

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité


Verwarring mogelijk !
Opgelet: er bestaat ook een website met een bijna identieke naam (http://minimumloon.be). Deze site bevat haast geen informatie, gaat uit van initiatiefnemers (uit nederland) die nergens hun naam en adres vermelden, en is opgezet in de hoop wat advertentie-inkomsten te sprokkelen. Als professional heeft u hier niets aan

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :