woensdag 24 augustus 2016

AXA wil omstreden spaarverzekering afkopen - HLN.be

AXA wil de omstreden Crest20-spaarverzekering afkopen. Dat heeft de verzekeraar vandaag aangekondigd. AXA was met het product onder vuur komen te liggen omdat het een beloofde rente had verlaagd. AXA doet aan 27.000 klanten die hun Crest20-contract voor 31 januari 2002 hebben afgesloten een tijdelijk aanbod om het contract volledig af te kopen. Het biedt een uitstappremie die minstens gelijk is aan 25 procent van de gemiddelde reserve van het jaar. De betrokken klanten krijgen een brief. Het tijdelijk bod loopt tot 21 oktober.

AXA wil omstreden spaarverzekering afkopen - HLN.be

dinsdag 23 augustus 2016

'Hoera, de vergrijzing is opgelost' - Knack.be

'Niemand kan immers nog beweren dat de wettelijke pensioenen intrinsiek onbetaalbaar zijn', schrijft Olivier Pintelon. Hij houdt de bevindingen van de Studiecommissie voor de vergrijzing tegen het licht.

Wat kost de vergrijzing ons nu precies? In België is de Studiecommissie voor de Vergrijzing hiervoor de belangrijkste informatiebron. Die werd in 2001 opgericht door de toenmalige paars-groene regering en kreeg als opdracht om de sociale en budgettaire gevolgen van de vergrijzing te bestuderen. De afgelopen 15 jaar werden haar prognoses telkens aan het begin van de zomer voorgesteld. Veelal werd de kost van de vergrijzing geschat op ongeveer 4% van het BBP tegen 2060. Een significante kost, maar die manifesteert zich slechts langzaam over een langere periode. De vergrijzing is dus geen tsunami, maar een langzaam aanzwellende stroom.

'Hoera, de vergrijzing is opgelost' - België - Knack.be

4 belangrijke vragen om jezelf te stellen als je deeltijds wil gaan werken - HLN.be

Deeltijds gaan werken lijkt voor veel mensen de mirakeloplossing om aan de stress van hun professionele bestaan te ontsnappen en/of om meer quality time met het gezin door te brengen. Nadeel: de overheid is helemaal niet zo tuk op wie minder wil werken dan de rest. Er zijn dus heel wat (nadelige) gevolgen waar je best rekening mee houdt.

4 belangrijke vragen om jezelf te stellen als je deeltijds wil gaan werken - HLN.be

Bundesbank wil iedereen laten werken tot 69 jaar | De Morgen

Duitsers zullen tot hun 69ste moeten werken om hun pensioenstelsel op den duur betaalbaar te houden, vindt de Duitse centrale bank. In het snelst vergrijzende land van Europa maak je met zo'n voorstel geen vrienden. Dat weet ook Angela Merkel, die het voorstel afwees met het oog op het komende verkiezingsjaar. Het is de vraag of de regering dit standpunt tot de verkiezingen in september 2017 kan volhouden, want economen zien de maatregel als onvermijdelijk. Behalve Europees kampioen vergrijzing is Duitsland namelijk ook het land met het laagste geboortecijfer van de EU.

Bundesbank wil iedereen laten werken tot 69 jaar | Duitsland | De Morgen

Koning Albert II boos over "te laag" pensioen - deredactie.be

Koning Albert II is niet tevreden over zijn pensioen en is daardoor sinds zijn troonsafstand zo goed als helemaal uit de publieke arena verdwenen. Dat is te horen in regeringskringen. Bij de RTBF doet ook oud-premier Elio Di Rupo (PS) hierover enkele opmerkelijke uitspraken. 923.000 euro. Die dotatie ontvangen koning Albert II en koningin Paola elk jaar sinds ze op 21 juli 2013 de fakkel aan hun zoon koning Filip doorgaven.

Koning Albert II boos over "te laag" pensioen

donderdag 18 augustus 2016

AXA verlaagt gewaarborgde levenslange rente van levensverzekering - deredactie.be

Verzekeraar AXA heeft de gewaarborgde levenslange rente van een van zijn levensverzekeringen toch verlaagd. Dat schrijft De Tijd en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Consumentenorganisatie Test-Aankoop reageert misnoegd.

AXA verlaagt gewaarborgde levenslange rente van levensverzekering

woensdag 17 augustus 2016

Zo maak je van je aanvullend pensioen echt een appel voor de dorst - HLN.be

Van het doorsnee pensioentje ga je op je oude dag niet als god in Frankrijk kunnen leven. Meer kans op een luxueuze levensherfst maak je met het aanvullend pensioen. Deze zogeheten tweede pensioenpijler zorgt ervoor dat je het na je pensionering wat breder hebt.

Zo maak je van je aanvullend pensioen echt een appel voor de dorst - HLN.be

vrijdag 22 juli 2016

Zelfstandigen krijgen zicht op ruimere tweede pensioenpijler | pensioen | De Morgen

Zelfstandigen zonder een vennootschap zullen binnenkort ook een extra pensioen kunnen opbouwen bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De federale ministerraad keurde daarvoor een wetsontwerp goed van de bevoegde ministers Daniel Bacquelaine en Willy Borsus. Ook meewerkende echtgenoten en meewerkende zelfstandigen vallen onder de nieuwe regeling.

Zelfstandigen krijgen zicht op ruimere tweede pensioenpijler | pensioen | De Morgen

donderdag 14 juli 2016

‘Vergrijzingskosten nemen pas na 2040 af’ - De Standaard

De sociale kost van de vergrijzing zal in de komende twee decennia enkel toenemen, blijkt uit het recentste verslag van de studiecommissie voor de vergrijzing dat is voorgesteld. Gisteren om 11:56 Biznieuws Volgens de studiecommissie voor de vergrijzing zullen de budgettaire kosten van de sociale uitgaven (vooral de pensioenen en de gezondheidszorg) tegen 2040 oplopen tot 28,2 procent van het bruto nationaal product. Dat is 12 miljard zowat drie procent, meer dan vandaag. Pas na 2040 nemen de vergrijzingskosten weer wat af, maar slechts heel langzaam. Volgens de projecties van de overheid bedragen de sociale uitgaven in 2060 nog steeds 27,6 procent van het bbp.

‘Vergrijzingskosten nemen pas na 2040 af’ - De Standaard Mobile

woensdag 13 juli 2016

Federaal Planbureau - Perscommuniqué - Krachtlijnen van het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

Het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2015-2060 en de economische vooruitzichten 2016-2021 van het Federaal Planbureau. Ze integreren ook de voornaamste regeringsmaatregelen op vlak van sociale uitgaven, zoals de pensioenhervorming van 2015.

Het eerste hoofdstuk van het Jaarverslag 2016 toont de evolutie van alle sociale uitgaven tot 2060 volgens het SCvV-referentiescenario. Dit scenario houdt rekening met de in maart 2016 gepubliceerde ‘Demografische Vooruitzichten 2015-2060’1 en de ‘Economische vooruitzichten 2016-2021’2 die in juni 2016 werden gerealiseerd door het Federaal Planbureau. Dat scenario bevat de maatregelen van de pensioenhervorming van 2015, die al opgenomen en besproken werden in het vorige verslag, alsook enkele nieuwe maatregelen inzake sociale uitgaven. Gelet op de onzekerheid omtrent de langetermijnhypothese inzake productiviteitsgroei, worden twee gevoeligheidsanalyses voorgesteld in het laatste deel van dit hoofdstuk.

Het tweede hoofdstuk analyseert de sociale houdbaarheid van de vergrijzing. Eerst wordt de evolutie van de minimumpensioenen en van de IGO ten opzichte van een armoededrempel voorgesteld en vervolgens verschillende indicatoren voor de sociale houdbaarheid van de pensioenen op basis van EU-SILC 2014 (inkomens van 2013). Het armoederisico wordt berekend zowel volgens de 'klassieke' definitie als volgens alternatieve definities. Andere bijkomende indicatoren, zoals een materiële deprivatiegraad en een subjectieve armoede-indicator, worden ook onder de loep genomen. Een vergelijking met onze buurlanden en het geheel van de landen van de voormalige Europese Unie (EU15) vult die analyse aan. In een tweede deel worden de langetermijnperspectieven van de sociale houdbaarheid van de pensioenen voorgesteld via de evolutie van het armoederisico en de Gini-coëfficiënt tot 2060.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) werd, in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, opgericht binnen de Hoge Raad van Financiën. De SCvV heeft als taak een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing op te stellen. Het Federaal Planbureau (FPB) fungeert als technisch en administratief secretariaat van de SCvV.

Federaal Planbureau - Perscommuniqué - Krachtlijnen van het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

HOGE RAAD VAN FINANCIËN - Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag 2016 by pensiontalk on Scribd


Nieuwe klap Nederlandse pensioenfondsen|Nieuws| Telegraaf.nl

De pensioenfondsen blijven slecht presteren. De dekkingsgraden hebben in de maand juni forse klappen gekregen, zo blijkt uit de eerste reeksen cijfers van de fondsen. Vooral de alsmaar dalende rente zet de fondsen onder druk. Hoe lager de rente, hoe groter het vermogen dat fondsen in bezit moeten hebben om in de toekomst pensioenen te kunnen uitkeren. In de maand juni is de rente (mede door de Brexit) weer gedaald; het rendement op andere beleggingen, zoals aandelen, heeft dat verlies niet gecompenseerd.

Nieuwe klap pensioenfondsen|Nieuws| Telegraaf.nl

De beperkte garantie van een tak 21 - Beleggen - Moneytalk.be

Wie in een tak 21 belegt geniet in principe niet alleen van een kapitaalsgarantie, maar ook nog eens van de depositogarantie van 100.000 euro. Superveilig dus. Maar wist je dat dit wel beperkt is in de praktijk. Hoe komt dat?

De beperkte garantie van een tak 21 - Beleggen - Moneytalk.be

maandag 11 juli 2016

“Politici zijn vergeten hun eigen pensioenstatuut ook eens kritisch te bekijken” , Commentaar Liesbeth Van Impe - Het Nieuwsblad

Het is alweer een tijdje ­geleden dat Raoul Hedebouw (PVDA) zijn collega parlementsleden er fijntjes op wees dat ze niet bijzonder consequent zijn. Al meer dan tien jaar zijn ze immers de bevolking aan het vertellen dat er langer gewerkt moet worden. Je hoort politici ook graag uitleggen hoe iedereen bereid moet zijn zich een paar keer in zijn of haar leven om te scholen om de steeds langere carrière een nieuwe richting uit te sturen. Flexibiliteit, ­dames en heren, is de nieuwe realiteit.

COMMENTAAR Liesbeth Van Impe. “Politici zijn vergeten hun ei... - Het Nieuwsblad

Pensioenspaarder verloor al 375 euro | De Tijd

Dip sinds Nieuwjaar gevolg van pover beursklimaat. De Belgische pensioenspaarfondsen gingen er sinds begin dit jaar met gemiddeld 3,3 procent op achteruit. De slechte beursprestaties wegen op het rendement. Exclusief de nieuwe stortingen sinds Nieuwjaar verloren pensioenspaarders gemiddeld 375 euro.

Pensioenspaarder verloor al 375 euro | De Tijd

vrijdag 8 juli 2016

Iedereen moet langer werken behalve politici - De Standaard

Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen moeten straks tot hun 67ste werken. Maar dat geldt nog ­altijd niet voor de nationale politici die de beslissing hebben genomen de pensioenleeftijd te verhogen. En het ziet er niet naar uit dat dat snel gaat veranderen, schrijft Het Nieuwsblad. De zeven Belgische parlementen raakten het ook gisteren niet eens. N-VA wijst met een beschuldigende vinger naar de Franstaligen. Niemand zegt tegen een verhoging van de pensioenleeftijd te zijn. Maar het erover eens raken, dat lukt de parlementen toch ook niet. Gisteren kwam het tijdens een vergadering met zes van de zeven parlementsvoorzitters tot een hoogoplopende discussie. Waals parlementsvoorzitter André Antoine (CDH) verweet Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) de afspraken niet na te komen, Bracke sloeg terug door de Franstaligen openlijk te verwijten alles te blokkeren.

Iedereen moet langer werken behalve politici - De Standaard

maandag 4 juli 2016

Moet ik werken tot de dag dat ik 65 word om minder belastingen te betalen op mijn groepsverzekering ? - De Standaard

In uw rubriek heb ik gelezen dat ik actief moet blijven tot ik 65 jaar ben om mijn groepsverzekering te kunnen opnemen tegen het laagste belastingtarief van 10 procent. Moet ik daarvoor werken tot de dag van mijn 65ste verjaardag of is het voldoende om te werken tot het jaar waarin ik 65 word? Dat is het ­geval in januari 2017, maar ik dacht eraan om al op 1 januari 2017 met pensioen te gaan. Gelden diezelfde voorwaarden ook voor het VAPZ en een individuele pensioentoezegging?

Moet ik werken tot de dag dat ik 65 word om minder belastin... - De Standaard

donderdag 30 juni 2016

Nieuwsbrief Leergang Pensioenrecht Juni 2016

In bijlage vindt u alweer de laatste nieuwsbrief van academiejaar 2015-2016 van de Leergang Pensioenrecht.dinsdag 28 juni 2016

Hoe moet ik op 61 jaar mijn woonkrediet aflossen als mijn groepsverzekering pas op 65 jaar wordt uitbetaald? - De Standaard

Ik heb mijn groepsverzekering gebruikt als onderpand voor mijn woonkrediet en betaal nu enkel interesten. Als ik 61 word, moet het ontleende kapitaal afgelost worden met de opbrengst van mijn groepsverzekering. Volgens het huidige contract zal die uitbetaald worden op 60-jarige leeftijd. Als de uitbetaling opgeschoven wordt naar 65 jaar zit ik wel flink in de rats. Enig idee hoe daarmee omgegaan zal worden?

Hoe moet ik op 61 jaar mijn woonkrediet aflossen als mijn g... - De Standaard

Europese pensioenrichtlijn afgezwakt • pensioenweblog.nl

De drie Europese instanties – Parlement, Raad en Commissie – hebben een akkoord bereikt over een (aangepaste) Europese Richtlijn. Zo komen er geen gelijke kapitaaleisen tussen verzekeraars en pensioenfondsen en blijft de huidige systematiek in stand. Dat betekent dat de solvabiliteitseisen bij verzekeraars aanzienlijk hoger zijn dan bij pensioenfondsen. Vanuit de systematiek dat een pensioenfondsen kan korten en een verzekeraar niet te verklaren, maar vanuit zekerheid voor de deelnemer niet.

Europese pensioenrichtlijn afgezwakt • pensioenweblog.nl

Reeds een voetbaltruitje voor vrijdagavond ? #euro2016

Nog geen outfit voor vrijdagavond ? Voetbaltruitjes

Keep kalm ... We've got Courtois ! #euro2016

Keep kalm ... We've got Courtois ! #euro2016 and a great outfit ! Goalkeepers

vrijdag 24 juni 2016

Klanten Ethias vragen overstap naar pensioenfonds | De Tijd

Verzekeraar Ethias heeft een pensioenfonds opgericht, omdat sommige klanten willen overschakelen van een groepsverzekering naar zo'n fonds. PAGINA 28 'Beursgenoteerd vastgoed kan in vijf jaar verdubbelen' Een Bentley Bentayga als zoethoudertje Ethias heeft een pensioenfonds opgericht omdat sommige klanten willen overstappen van een groepsverzekering naar zo'n fonds. De verzekeraar zegt dat een pensioenfonds een hoger rendement kan boeken. Maar pensioenfondsen waarborgen geen minimumrendement, de meeste groepsverzekeringen doen dat wel. Groepsverzekeringen en pensioenfondsen bieden loontrekkenden een aanvullend pensioen boven op hun wettelijk pensioen.

Klanten Ethias vragen overstap naar pensioenfonds | De Tijd

donderdag 23 juni 2016

Spaarders en beleggers rekenen zich rijk - De Standaard

Belgen denken meer dan eender wie dat ze hun wettelijk pensioen moeten aanvullen. Maar als de geschiedenis een leidraad is, hebben ze veel te hoge verwachtingen over het rendement van hun spaarvermogen.

Belgen blijken iets realistischer of voorzichtiger het rendement van hun spaarvermogen in te schatten dan andere nationaliteiten. Maar met een gemiddeld gewenst jaarlijks rendement van 6,6 procent lijkt de beleggende Belg nog niet realistisch genoeg. Jongere Belgische beleggers, tussen 18 en 35 jaar, rekenen zelfs op 8 procent. In tijden dat spaarrekeningen zo goed als niets opbrengen, staatsobligaties een negatieve rente hebben en de aandelenbeurzen haperen, zijn mensen te optimistisch over het rendement van hun beleggingen.

Spaarders en beleggers rekenen zich rijk - De Standaard

"Hervorming minimumpensioen nadelig voor wie deeltijds werkt" - HLN.be

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine werkt aan een hervorming van de mimimumpensioenen die een serieuze streep door de rekening zal betekenen voor wie tijdens zijn loopbaan deeltijds heeft gewerkt. Dat vreest de socialistische vakbond op basis van teksten die de minister zal voorleggen op het beheerscomité van de federale pensioendienst.

"Hervorming minimumpensioen nadelig voor wie deeltijds werkt" - HLN.be

'Vergrijzing is de best presterende trend' | Fondsnieuws

Beleggen in trends als robotica , cyber security of de vergrijzing is niet zonder risisco, maar op de lange termijn groeien deze strategieën sneller dan de weredwijde markten, zeggen de fondshuizen die erin geloven.

'Vergrijzing is de best presterende trend' | Fondsnieuws

dinsdag 21 juni 2016

Pas op voor de addertjes onder het gras bij extralegale voordelen - HLN.be

Uiteraard ben je blij wanneer je van je baas maaltijdcheques, een bedrijfswagen of een hospitalisatieverzekering krijgt. Elk extraatje bovenop je loon is immers mooi meegenomen. Bovendien hou je aan extralegale voordelen netto meer over dan aan een loonsverhoging. Toch zijn er een paar elementen waar je voor moet opletten.

Pas op voor de addertjes onder het gras bij extralegale voordelen - HLN.be

vrijdag 17 juni 2016

Het belang en de samenstelling van gelijkgestelde periodes in de drie pensioenstelsels - Federaal Planbureau

Het voorliggende rapport werd geschreven op vraag van de strategische cel van de Minister van Pensioenen. Het geeft een overzicht van het belang en de samenstelling van de gelijkgestelde periodes in de verschillende pensioenstelsels en dit zowel voor de recent gepensioneerden als voor de bevolking op actieve leeftijd. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat respectievelijk 30 en 37 percent van de pensioenopbouw van mannen en vrouwen, die recent met pensioen gingen in het werknemersstelsel, wordt gelijkgesteld. In het zelfstandigenstelsel bedraagt dit aandeel respectievelijk 3 en 5 percent. In het stelsel van de ambtenaren is zo’n 10 percent van de pensioenopbouw gelijkgesteld. De beschikbare cijfers laten dus belangrijke verschillen zien in het belang van de gelijkgestelde pensioenopbouw van recent gepensioneerden. Omwille van de eigenheid van de drie stelsels en de onderscheiden administratieve praktijken, zijn deze verschillen tussen de stelsels echter moeilijk interpreteerbaar.

Federaal Planbureau - Publicatie - Het belang en de samenstelling van gelijkgestelde periodes in de drie pensioenstelsels - Een stand van zaken

donderdag 16 juni 2016

Aantal tachtigplussers gaat verdubbelen - De Standaard

In 2060 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit een studie van de bank Belfius. Tien procent van de bevolking zal tegen dan ouder dan tachtig zijn. De cijfers van Belfius tonen duidelijk dat onze bevolking in sneltempo vergrijst. In 2050 telt ons land meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden, ofwel bijna dertig procent van de bevolking. In 2026 wonen er in Vlaanderen al evenveel mensen van 67 of ouder als jongeren onder de achttien.

Aantal tachtigplussers gaat verdubbelen - De Standaard

België telt ruim 3,5 miljoen gepensioneerden in 2050

In 2050 wonen in ons land meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden, goed voor 30 procent van de bevolking. Dat blijkt uit een studie van Belfius. Wat zijn de laatste prognoses voor de vergrijzing in België? En wat is de verwachte impact op maatschappelijk vlak, maar ook voor de overheidsfinanciën, de gemeenten en de OCMW's? Op die vragen heeft Belfius geprobeerd antwoorden te vinden in een zogenoemde thematische analyse.

België telt ruim 3,5 miljoen gepensioneerden in 2050

Themavoormiddag pensioen en eindeloopbaan - Randstad - Claeys & Engels

Dit voorjaar organiseerde Randstad, in samenwerking met de experten van Claeys & Engels, een reeks themavoormiddagen over eindeloopbaan en pensioen. Basisregels werden opgefrist en daarnaast werd ook stilgestaan bij de recente wijzigingen. Rode draad doorheen ons betoog was de vraag of de maatregelen er daadwerkelijk zullen toe leiden dat mensen langer werken. De presentatie die tijdens deze sessies werd gegeven kan u hieronder raadplegen.


detail - Randstad

Jobaanbiedingen

Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :