maandag 31 januari 2011

De papy-boom is begonnen. Wat nu?

Terwijl de rest van Europa wakker schiet om de openbare financiën op orde te krijgen en de pensioenschok voor te bereiden, wiegt de institutionele patstelling België verder in slaap. Nochtans moet het probleem nu aangepakt worden. Met een half miljoen gepensioneerden meer binnen hier en tien jaar staat de pensioencrisis nu echt wel voor de deur. Bovendien zijn de legale pensioenen te laag en is de financiering ervan onzeker. Alle de gerealiseerde productiviteitswinsten van de afgelopen jaren hebben we ondertussen ook al opgesoupeerd. Volgens Jean Hindriks en Isabelle Martin bestaat de echte oplossing erin meer banen te creëren en effectief langer te werken. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid want er zullen meer dan 100 extra banen per dag moeten bijkomen om het pensioenbudget in evenwicht te houden. Samen kunnen we die uitdaging aan. We hebben dan wel nood aan een heus pact tussen de generaties en de sociale partners.De generatie van de Babyboomers moet nu haar verantwoordelijkheid nemen

Marc De Vos staat stil bij de jaarwende. Het jaar waarin de eerste Babyboomers de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, moet het jaar worden waarin deze generatie haar verantwoordelijkheid opneemt. De intergenerationele solidariteit waarop de sociale zekerheid is gebouwd, is aan het ontaarden in een piramidespel waarin de jongeren de dupe zijn.
Nieuwe editie van PDOS brochures ter beschikking

Een nieuwe editie (januari 2011) van de brochures van PDOS staat online.
Ontdek ze op de brochuresdownloadpagina.

Peiling: 'Pensioenfondsen uit core assets'

Pensioenfondsen willen hun exposure naar aandelen en obligaties verminderen ten faveure van alternatieve beleggingen.

Dat komt naar voren uit een onderzoek dat Bfinance heeft gedaan onder 50 pensioenfondsen in de wereld.

Pensioenfondsen willen meer geld beleggen in alternatives, zoals vastgoed, infrastructuur (foto), absolute return en private equity.

Alternatieve beleggingen hebben het voordeel dat ze veelal een stabiele(re) kasstroom opleveren en minder gecorreleerd zijn en daardoor minder gevoelig zijn voor schokken op de financiële markten. Ook worden ze als aantrekkelijk beoordeeld vanwege de stijgende inflatie die verwacht wordt.

zondag 30 januari 2011

Wouter De Vriendt vraagt naar stand van zaken Zilverfonds en maatregelen om financiering pensioenen veilig te stellen

In tijden van communautaire impasse, is het goed om de aandacht te trekken op een problematiek waarmee de meer dan 2,2 miljoen gepensioneerden in ons land elke dag worden geconfronteerd. De pensioenen. Deze zijn in ons land bij de laagste van Europa. Eén op de vier senioren is kansarm. En ook de financiering van de pensioenen staat op losse schroeven.


Een van de redmiddelen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, moest het Zilverfonds zijn. Nochtans vergeleek eind vorig jaar Mark Boeykens, de voorzitter van het Zilverfonds, het Belgische pensioensysteem met de Titanic. We stevenen af op een ramp. Nu we begin 2011 zijn leek het mij interessant om de precieze rekeningstand van het Zilverfonds te kennen en ook de evolutie na te gaan sinds 1 januari 2010. Wellicht zijn er immers interesten bijgekomen. Minister Daerden preciseerde dat het Zilverfonds eind december 2010 17,6 miljard euro bevatte.

Vlotte toekenning Inkomensgarantie voor Ouderen nodig

Gepensioneerden van 65 jaar met weinig bestaansmiddelen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), een extra financiële tegemoetkoming. Minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) beloofde eind oktober 2010 een automatisering en uitbreiding van het systeem. Uit berichten in de media vandaag blijkt echter dat er met de toekenning van de IGO nog heel wat fout loopt. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!) zal Minister Daerden hierover ondervragen.

De IGO kan voor vele gepensioneerden een dankbare aanvulling zijn op de eigen bestaansmiddelen. De Rijksdienst voor Pensioenen onderzoekt automatisch of iemand die op zijn 65ste op pensioen gaat, recht heeft op de IGO. Wie vervroegd met pensioen gaat, en dat is de grootste groep, moest de IGO tot voor kort zelf aanvragen. In de herfst van 2010 kondigde Minister Daerden in het parlement aan dat ook voor die groep een automatisch onderzoek zou gebeuren zodra de gepensioneerde 65 jaar wordt. Bovendien beloofde hij te onderzoeken of zij die sinds de invoering van de IGO in 2001 vervroegd op pensioen gingen aanspraak konden maken op de IGO.

Spaanse regering zet licht op groen voor pensioen op 67 jaar

De Spaanse regering heeft de verschuiving van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar goedgekeurd. Dat heeft het nummer twee van de regering, Alfredo Perez Rubalcaba, meegedeeld.

De pensioenleeftijd zal geleidelijk opschuiven richting 67 jaar in de periode van 2013 tot 2027. Tijdens de eerste zes jaar schuift de pensioenleeftijd elk jaar een maand op, nadien twee maanden per jaar. Werknemers met een loopbaan van 38,5 jaar achter de rug, kunnen nog op 65 met pensioen gaan.

Maar wat levert dat dan op, onderhandelen over pensioen?

Bij het zoeken van een pensioenverzekeraar of bij de contractverlenging van een collectief pensioencontract wordt vaak “vergeten” dat het van belang is te onderhandelen de voorwaarden waarop en de prijs waartegen contracten worden beheerd.

Dat het loont om te onderhandelen over de kosten blijkt uit dit voorbeeld dat is gebaseerd op een aantal zaken uit onze praktijk.

Berekening sociale bijdragen zelfstandigen 2011

Een zelfstandige betaalt om de drie maanden zelf bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds die hen rechten geeft op kinderbijslag, geneeskundige verzorging, pensioen, verzekering bij faillissement, enz.

Hoe worden deze sociale bijdragen berekend?

ALDE/Open VLD : Europees Parlement pakt de pensioenproblematiek aan!

Zopas stemde de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement over de pensioenproblematiek. Dit als reactie op het groenboek van de Europese Commissie "Naar adequate, houdbare, en zekere Europese pensioenstelsels".

Dirk Sterckx: "Ik ben zeer tevreden over het standpunt van de Commissie Economische en Monetaire Zaken over het groenboek van de Europese Commissie. Als schaduwrapporteur voor de liberale groep, Alde, heb ik mijn stempel op het dossier kunnen drukken.
We benadrukken dat op lange termijn duurzame economische groei onmisbaar is voor onze welvaart én pensioenvoorzieningen.
We bevestigen dat het uitstippelen van een evenwichtig meerpijlerstelsel (zie verder voor meer informatie) en het pensioenbeleid een bevoegdheid van de lidstaten blijven. De Europese Unie moet dus enkel optreden waar ze toegevoegde waarde kan bieden.

vrijdag 28 januari 2011

Delta Lloyd Life wil Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

Jan Van Autreve, CEO van Delta Lloyd Life, roept deze namiddag in zijn nieuwjaarstoespraak de politieke wereld op om werk te maken van de uitbouw van het Vrij Aanvullend Pensioen voor werknemers.

“Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers bouwt voort op een bestaand initiatief in de tweede pijler, namelijk de vrijwillige persoonlijke bijdrage”, legt Jan Van Autreve uit. “Hoe zien wij dit concreet? Elke werkgever die nog geen pensioenplan heeft lopen, voert een “leeg” pensioenplan in. Dat kost hem niets, maar biedt wel de mogelijkheid aan de werknemers om op eigen initiatief een bijdrage (onder de vorm van een afhouding van het loon) te storten in dat plan. Niet alleen zal een dergelijk initiatief de tweede pijler een boost geven, dit pensioenplan heeft ook een responsabiliserend effect op de werkgevers.”"De aanslepende regeringsvorming en het wegvallen van de nationale pensioenconferentie mag geen reden zijn om niet te zorgen voor een beter pensioen voor de Belgen", besluit de Delta Lloyd Life CEO, "niets weerhoudt de parlementsleden om het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers via parlementaire weg in te voeren zodat de toegang tot de 2de pensioenpijler voor werknemers verder wordt uitgebreid en mensen dus een beter pensioen kunnen opbouwen".

Volg HIER de volledige toespraak van Jan Van Autreve vanaf 14 uur via.
Volg HIER de toespraak indien je een mobiles of ipad hebt

Hospitalisatieverzekering: wat gebeurt er bij uw pensioen?

Ongeveer 4 miljoen Belgen beschikken over een hospitalisatieverzekering via het werk. Vroeg of laat komt dan het moment waarop ze zelf de fakkel moeten overnemen omdat ze met pensioen gaan of naar een werkgever verhuizen die niet zo'n hospitalisatieverzekering aanbiedt. Wilt u deze overgang vlekkeloos laten verlopen, dan hebt u drie mogelijkheden.

Als u een hospitalisatieverzekering hebt via het werk en de pensioenleeftijd nadert, kunt u theoretisch twee dingen doen: ofwel zet u de collectieve polis verder op individuele basis, ofwel verzekert u zich bij een ziekenfonds. Omdat de voortzetting op individuele basis echter duur kan uitvallen - u betaalt immers het tarief voor uw leeftijd - kunt u ook gebruik maken van een derde mogelijkheid: (lang voor u met pensioen gaat) een wachtpolis sluiten. Dit is een soort voorafbetaling op uw hospitalisatieverzekering zodat u later een verminderde premie zult betalen. Op deze pagina's zetten we de mogelijkheden op een rij, met hun voor- en nadelen, én de kosten.

Vervolg

donderdag 27 januari 2011

Geen pensioen voor 5.300 mensen door staking Brink's

Doordat gisteren niet is gewerkt bij waardentransporteur Brink's Belgium, zullen vandaag 5.300 mensen geen pensioen aan huis krijgen. Dat meldt een woordvoerder van bpost.

Het is Brink's dat instaat voor de levering van de pensioenen aan het postbedrijf. Doordat de pensioenen niet geleverd zijn, zullen de postbodes die morgen ook niet aan huis kunnen brengen. In totaal gaat het om 5.300 pensioenen. De betrokkenen worden vandaag verwittigd door de postbodes. Er wordt gewerkt aan een oplossing tegen volgende week, aldus bpost.

Minister Daerden beantwoordt vragen met plezier

Minister van Pensioenen Michel Daerden heeft in de Kamer antwoord gegeven op vragen over het Zilverfonds. En dat deed hij "met plezier... met een groot plezier". (Villa Politica - 27/01/11)

Villa Politica - 27/01/11

Nederlandse minister roept op tot een Europees online pensioenkadaster

Nederlandse Minister van Sociale Zaken Henk Kamp zei dat de nieuwe digitale pensioenregister in zijn land zo populair is dat een soortgelijke dienst voor het bijhouden van pensioenrechten moet worden ontwikkeld voor het geheel van de EU.

Sinds 6 januari ll is de website reeds meer dan 1 miljoen keer is bezocht.

Pensioenreserves ondergeschikte ambtenaren slinken

De financiering van de pensioenen van vastbenoemde ambtenaren van gemeente, provincies, openbare ziekenhuizen en intercommunales komt in het gedrang. Dit wisten we reeds omdat steeds meer middelen uit reserves moeten worden geput.

Uit het antwoord van minister van pensioenen Daerden op een schriftelijke vraag van Maggie De Block zien we dat het verschil tussen de geraamde pensioenontvangsten en de geraamde pensioenverplichtingen zowel in pool 1 en pool 2 steeds groter worden. De kloof neemt toe van 313 miljoen euro tekort in 2010 tot 400,79 miljoen euro in 2011.IORP-Richtlijn over de overdraagbaarheid van pensioenen

Eurocommissaris Michel Barnier vindt het Nederlandse pensioenstelsel één van de meest dynamische van Europa, en volgens hem zal de Europese Commissie niets doen wat het stelsel in gevaar kan brengen.

“Eén Europa hoeft niet per se een uniform Europa te zijn,” benadrukte de Europese bestuurder tijdens een bijeenkomst van de PensioenFederatie in Brussel.

Hij refereerde daarbij aan de onrust in Nederland over de mogelijke gevolgen van het Europese consultatiedocument – het zogenaamde Groenboek Pensioenen - voor het Nederlandse stelsel.

Volgens hem zijn er op het consultatiedocument 1.600 reacties binnengekomen die op dit moment nog worden bestudeerd.

Barnier – verantwoordelijk voor de interne markt en diensten – gaf verder aan dat de EC eind dit jaar met een voorstel komt voor een aangepaste IORP-Richtlijn over de overdraagbaarheid van pensioenen.

Spaanse regering en vakbonden eens over pensioen op 67 jaar

De Spaanse regering, de vakbonden en de werkgevers hebben afgelopen nacht een voorakkoord bereikt over de hervorming waarbij de pensioenleeftijd wordt verhoogd tot 67 jaar. Dat heeft het ministerie van Werk vandaag meegedeeld.

De regering onderhandelde al verschillende weken met de twee grote vakbonden, UGT en CCOO, die zich tegen de hervorming verzetten.

woensdag 26 januari 2011

Bevredigend rendement voor Belgische pensioenfondsen over het jaar 2010

Gebaseerd op 40% van de fondsen leverden de Belgische pensioenfondsen een mooi mediaan rendement van +7.8% over het jaar 2010.

Dat blijkt uit de Pension Investment Performance Survey (PIPS) van Mercer. De beste resultaten werden behaald in de aandelenmarkten buiten de eurozone, met rendementen van +22.3% (U.S.), +22.7% (Japan) en +26.0% (Emerging). Het onderzoek van Mercer is gebaseerd op de analyse van een honderdtal actieve fondsen, wat overeenstemt met twee derden van de 150 actieve pensioenfondsen in België. “In de loop van 2010 hebben de Belgische pensioenfondsen een belangrijk deel van het verlies gerecupereerd dat geleden werd tijdens de periode juli 2007 – maart 2009. De waarde van de fondsen daalde toen met ongeveer 30%. Op basis van de resultaten in 2009 en 2010 zijn we op de goede weg om het niveau van eind juni 2007 opnieuw te evenaren. Maar dat betekent wel dat er toch nog een spurtje van een kleine 10% getrokken moet worden om het verschil goed te maken,” zegt Willy Santermans, verantwoordelijke bij Mercer. Over een periode van meer dan één jaar bekeken, is het nodig een onderscheid te maken tussen het rendement op de middellange en de lange termijn. Op middellange termijn zijn de rendementen eerder pover. Over vijf jaar bekeken, is er een rendement van slechts +1.1% per jaar. Dat is voornamelijk te wijten aan een desastreus 2008, toen een rendement van -24.7% werd gerealiseerd. Over een periode van 10 jaar scoort het rendement van +1.6% niet veel beter. Dat is een gevolg van de negatieve cijfers van de jaren 2008, 2002 (-16.1%) en 2001 (-4.9%). Op de langere termijn, en dat is uiteindelijk toch de duurtijd die overeenstemt met de doelstelling van pensioenfondsen, ziet de situatie er beduidend beter uit. Over een periode van 15 en 20 jaar behaalden de bedrijfspensioenfondsen een reëel rendement na inflatie van respectievelijk +3.5% en +4.2% per jaar.


‘De ondervraagde pensioenfondsen, zo’n 40 procent van de markt, leverden over 2010 een mediaanrendement van 7,8 procent’, zegt Willy Santermans van Mercer. ‘De beste resultaten werden behaald in de aandelenmarkten buiten de eurozone, met rendementen van ruim 22 procent voor de VS en Japan en zelfs 26 procent voor de groeimarkten.’

Een uitstekende prestatie, maar dat betekent niet dat de krater die de kredietcrisis heeft geslagen al gecompenseerd is. De rendementen op middellange termijn zijn veeleer pover. Over vijf jaar is er slechts een rendement van 1,1 procent per jaar. Over tien jaar is het rendement met 1,6 procent nauwelijks beter.

De waarde van de bedrijfspensioenfondsen daalde door de kredietcrisis met 30 procent. Santermans: ‘Op basis van de resultaten in 2009 en 2010 zijn we op de goede weg om het niveau van eind juni 2007 opnieuw te evenaren. Maar dan moet er toch nog een spurtje van een kleine 10 procent getrokken worden.’Nederland : :''Passief'' moet basis pensioenfonds zijn

Het is raar dat passief beleggen niet de basisstrategie van ieder pensioenfonds is, nu uit onderzoeken telkens weer naar voren komt dat actieve beleggers de index over een langere periode zelden weten te verslaan.

Dat zegt Alfred Slager in gesprek met Fondsnieuws. Slager is verbonden aan de Universiteit van Tilburg en was eerder chief investment officer bij het Stork-pensioenfonds en werkzaam voor PGGM.

‘De verhouding actief-passief is bij pensioenfondsen nu vaak 70:30, terwijl dat in theorie het omgekeerde zou moeten zijn’, zegt hij.

Deense regering wil pensioenleeftijd optrekken

De Deense regering heeft plannen bekendgemaakt om de pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar en om een systeem van vervroegd pensioen op te doeken. De maatregels zijn volgens de regering nodig om de welvaartsstaat veilig te stellen.

"Met de ingreep kan Denemarken competitief blijven en een afnemende actieve bevolking tegengaan", aldus premier Lars Lokke Rasmussen. "We kunnen het ons niet veroorloven om gezonde mensen die niet werken te betalen."

Het systeem van vervroegd pensioen zou afgebouwd moeten zijn tegen 2037. De pensioenleeftijd zal tegen 2019 opgetrokken worden van 65 naar 67 jaar.

maandag 24 januari 2011

Sociale onrust in transport- en logistieke sector

De vakbonden in de transport- en logistieke sector willen een volwaardig aanvullend pensioen. Indien de werkgevers niet over de brug komen, dreigen ze met acties.

De bonden in de transportsector zijn al jaren vragende partij voor een tweede pensioenpijler. De uitbouw daarvan stond dan ook ingeschreven in de sectorakkoorden 2007-2008 en 2009-2010. "Bedoeling was het tegen het einde van de looptijd van dit akkoord in te voeren", aldus Frank Moreels, secretaris bij de ABVV-BTB. Volgens de bonden is door getalm aan werkgeverszijde daar nog niets van gekomen.

Op het laatste paritair comité van de sector stelden de werkgevers 100 euro per jaar per werknemer voor. Alles daarboven is voor rekening van het volgende sectorakkoord 2011-2012. "Te weinig om iets mee te doen. Een aalmoes", zegt Moreels daarover. De bonden willen 250 euro per jaar, maar stelden als eerste stap en als compromis 200 euro voor. De bonden kunnen zich niet vinden in de voorstellen van de werkgevers en spreken van woordbreuk. "Al zes jaar kent onze sector geen loonopslag boven de index.

We voelen ons bekocht", dixit de socialistische vakbondsman. Indien er op het volgende paritair comité, gepland op 17 februari, geen ernstig voorstel komt, dreigen de bonden met acties. In de sector werken ruim 60.000 arbeiders: zowel vrachtwagenchauffeurs als logistieke medewerkers, die actief zijn in de depots en magazijnen.

zondag 23 januari 2011

20 redenen waarom wij een regering nodig hebben01 Ons voorbereiden op de vergrijzing : Reden nr 1 : Ons voorbereiden op de vergrijzing

De sociale partners sluiten een loonakkoord, Duitsland neemt de Belgische economie op sleeptouw en een regering in lopende zaken kan geen zotte uitgaven doen. Hebben we eigenlijk wel een regering nodig? We geven u twintig redenen waarom het antwoord volmondig ‘ja’ is. We hebben een regering nodig, uiteraard dan wel een die krachtdadig genoeg is om haar werk te doen.

01 Ons voorbereiden op de vergrijzing
De belangrijkste reden waarom België een daadkrachtige federale regering kan gebruiken, is dat de Belgische overheid de komende jaren een gigantische schok moet opvangen: de vergrijzingskosten.

Dat de bevolking ouder wordt, is op zich geweldig nieuws, maar het betekent wel dat meer geld nodig is om de pensioenen en de gezondheidskosten te betalen.

Ook het Internationaal Monetair Fonds, dat vorige maand een doorlichting maakte van ons land, stipt de vergrijzing aan als de belangrijkste uitdaging. Om ze op te vangen zijn hervormingen nodig. Meer Belgen moeten aan het werk en ze zouden dat ook iets langer moeten doen. Het IMF pleit daarom voor meer aanmoediging, training en begeleiding voor wie een job zoekt, en meer sancties voor wie niet zoekt. Allochtonen, die in ons land uitzonderlijk zelden aan werk geraken, moeten meer (taal)opleiding krijgen.

Meer jobs zijn nodig omdat dan meer mensen belastingen betalen. Het is de beste manier om het gat in de begroting te dichten en de schulden weer af te bouwen. Ook de druk van de EU wordt groter. Als ons land enkel morrelt in de marge, riskeert het voortaan negatieve beoordelingen en boetes te krijgen.

De teller tikt overigens nu al. Volgens het laatste rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing kosten hogere uitgaven voor pensioenen en ziektekosten tussen 2009 en 2015 1,1 procent van het bruto binnenlands product, of 3,8 miljard euro.

Vervolg

vrijdag 21 januari 2011

Pensioen koppelen aan levensverwachting?

De sociale partners in Nederland willen de pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting : in 2020 gaat de AOW-leeftijd naar 66, daarna wordt iedere vijf jaar bekeken of de gezondheid van werknemers een latere pensioendatum mogelijk maakt, dus naar 67 in 2025 en 68 in 2030. Ook verdwijnt mogelijk het automatisch leeftijdsontslag op 65 jaar.

In het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2011

21 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comit voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw, bl. 6636.

In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2011

12 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de betonindustrie, bl. 3003.

16 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het aanvullend pensioen voor de notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie, bl. 3009.

16 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal pensioenstelsel, bl. 3023.

donderdag 20 januari 2011

Aanpassing van de bedragen voor beslaglegging/overdracht voor het jaar 2011

De pensioenbedragen komen binnen bepaalde grenzen in aanmerking voor beslaglegging of overdracht.

 
De grensbedragen voor het jaar 2011 zijn vastgesteld als volgt:

 
  • het gedeelte van de pensioenen dat hoger is dan 1 300,00 EUR netto per maand kan voor het totale bedrag in beslag genomen of overgedragen worden
  • het gedeelte boven 1 077,00 EUR en niet hoger dan 1 300,00 EUR kan niet in beslag genomen of overgedragen worden voor meer dan 2/5
  • het gedeelte boven 1 003,00 EUR en niet hoger dan 1 077,00 EUR kan niet in beslag genomen of overgedragen worden voor meer dan 1/5
  • het gedeelte van de bedragen niet hoger dan 1 003,00 EUR kan niet in beslag genomen of overgedragen worden
  • Ingeval van één of meer kinderen ten laste, worden bovenvermelde bedragen vermeerderd met 62,00 EUR per kind ten laste.

 
In principe komt het totaalbedrag der pensioenen, renten, wedden, ... in aanmerking voor het bepalen van de beslaglegging of de overdracht.

 
Bovenvermelde bedragen zijn niet gekoppeld aan de indexevolutie en worden jaarlijks vastgesteld.

 
Uitzondering in geval van onderhoudsverplichting

 
In geval van onderhoudsverplichting (bv. bij echtscheiding) gelden deze grenzen niet. Het volledige bedrag kan dan in aanmerking komen voor beslaglegging of overdracht.

 

Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 - Welvaartsvastheid sociale uitkeringen

De sociale partners hebben de bedoeling om met het sluiten van dit IPA een signaal van vertrouwen in de toekomst uit te zenden. Dit IPA moet bijdragen tot sociale stabiliteit in de schoot van de bedrijven. De ondertekende partijen engageren zich om hiertoe alle nodige initiatieven te nemen.

Welvaartsvastheid sociale uitkeringen

De wet op het Generatiepact voorziet dat tweejaarlijks de sociale uitkeringen, op advies van de sociale partners, aangepast worden aan de welvaart. Momenteel is door de overheid echter enkel en alleen een bedrag voor 2011 begroot. Bovendien nemen de sociale partners akte van de vaststelling van het Federaal Planbureau dat de wettelijke parameters waarop de welvaartsenveloppe is gebaseerd, niet overeenstemmen met de reële parameters die door hetzelfde Federaal Planbureau werden opgetekend. Ook de Studiecommissie voor de Vergrijzing heeft ondertussen in haar basisscenario de parameter betreffende de jaarlijkse productiviteitstijging verlaagd van 1,75% naar 1,5%.

Anderzijds wensen de sociale partners uitdrukkelijk aan te geven dat de overheid blijvend de nodige middelen moet voorzien om op een gerichte wijze voor specifieke en behartenswaardige situaties verbeteringen door te voeren. Gezien de moeilijke budgettaire toestand wensen zij voor 2011-2012 60% van de theoretische enveloppe in te vullen. Indien de overheid, na overleg met de sociale partners, zou beslissen om in 2012 de resterende 40% van de enveloppe vrij te maken, dan zal deze prioritair aangewend worden ter verbetering van de minima-pensioenen en ter financiering van de kosten verbonden aan de voorstellen inzake arbeidsongevallen.

Met deze voorstellen ter versterking van de 1ste pensioenpijler geven de sociale partners evenwel niet aan dat de toegang tot de 2de pensioenpijler uit het oog mag verloren worden.


Bij de invulling van deze begrotingsenveloppe (detail zie bijlage I) hebben zij zich laten leiden door de volgende uitgangspunten :
a. Prioriteit voor de minimum-uitkeringen, in het bijzonder op het vlak van de pensioenen;
b. Geen creatie van nieuwe noch een versterking van bestaande werkloosheidsvallen in de werkloosheidsverzekering;
c. Gezien de specificiteit van de arbeidsongevallen en de afgeleide effecten op de werkgeverspremies voor arbeidsongevallenverzekeringen wordt eerst een coherente regeling uitgewerkt om alle gevolgen perfect in rekening te kunnen brengen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met het FAO en de vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen.


Interprofessioneel Akkoord 2011-2012

Colloquium "Communicatie rond pensioenrechten in Europa": presentaties beschikbaar

Het European Social Insurance Platform (ESIP) en de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) organiseerden op 25 november een colloquium over de "Communicatie rond pensioenrechten in Europa", en dit in het kader van het Belgische EU-Voorzitterschap.

In het voorjaar van 2011 zal een colloquiumverslag gepubliceerd worden, dat samen met de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) werd opgesteld.

Momenteel zijn de presentaties van de sprekers beschikbaar op de website van de RVP.

Presentaties colloquium "Communicatie rond pensioenrechten in Europa" op website RVP

In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011

16 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomit voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten, bl. 6367.

16 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2010, gesloten in het Paritair Comit voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot vaststelling van de forfaitaire bijdrage ter financiering van het sectoraal pensioenplan georganiseerd door het "Waarborg- en Sociaal fonds voor de vastgoedsector", bl. 6377.

Geen premietaksen bij een sectoraal pensioenplan

Op antwoord van mevrouw de volksvertegenwoordiger Meryame Kitir bevestigt de minister van Pensioenen de stelling dat een Fonds voor Bestaanszekerheid is erkend als een openbare instelling.

Op basis van die erkenning zijn er geen taksen van 4,4% op de bijdragen verschuldigd als het sectoraal pensioenplan wordt ingericht door het Fonds voor Bestaanszekerheid, en dit ongeacht of er een solidariteitsluik is voorzien.

Voor het bepalen van een standpunt ter zake en de te ondernemen stappen om een correcte toepassing van deze sociale stimuleringsmaatregel te garanderen, wordt verwezen naar de minister van Financiën.

Geen premietaksen bij een sectoraal pensioenplan

België telde 1559 honderdplussers op 1 januari 2010

Begin 2010 leefden er in België 1 559 mensen van 100 jaar en ouder. Dit betekent een verdrievoudiging op twintig jaar tijd. De toename was groter in Vlaanderen (maal 3,1) dan in Wallonië (maal 2,8) en in het Brussels Gewest (maal 2,2), maar significanter is het verschil tussen vrouwen (maal 3,1) en mannen (maal 1,7). De grootste toename is er bij vrouwen in het Vlaams Gewest (maal 3,5), de kleinste bij mannen in het Brussels Gewest (maal 1,3).

Mogelijk heeft de kleinere groei in Brussel te maken met het feit dat de Brusselse bevolking van oudsher al vrij oud was. Geen enkel gewest telt immers zoveel honderdplussers per hoofd van de bevolking als het Brusselse. Op provinciaal niveau zien we dat West-Vlaanderen verhoudingsgewijs meest honderdplussers telt (19,4 per 100 000 inwoners) en Limburg minst (6,6).

Raadpleeg de tabel met cijfergegevens


woensdag 19 januari 2011

7 februari 2011: Infosessie CBFA m.b.t. aandachtspunten tot de rapportering over het boekjaar 2010

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) nodigt u graag uit om deel te nemen aan het seminarie over "Aandachtspunten m.b.t. tot de rapportering over het boekjaar 2010".

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de CBFA in deze periode haar "circulaire over de mededeling van de jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten" voor het voorbije boekjaar. Ook dit jaar wil de CBFA naar aanleiding van de publicatie, die verwacht wordt voor begin februari, tijdens een seminarie de belangrijkste verwachtingen terzake toelichten.

Naast een algemene inleiding zullen we ingaan op de belangrijkste nieuwigheden en aandachtspunten bij de financiële en kwalitatieve rapportering.

Er zal tevens ingegaan worden op het belang van correcte informatie.

Tot slot zal getracht worden een antwoord te geven op uw vragen. Ten einde ermee rekening te kunnen houden, vragen wij u uw eventuele vragen samen met uw inschrijving op onderstaand e-mailadres mee te delen.

Dit seminarie is bedoeld voor al wie betrokken is bij de rapportering van een IBP.


7 februari 2011: Infosessie CBFA m.b.t. aandachtspunten tot de rapportering over het boekjaar 2010

Eén op drie Nederlandse pensioenfondsen overweegt liquidatie

Eén op de drie Nederlandse ondernemingspensioenfondsen denkt serieus na over liquidatie en het onderbrengen van een fonds bij een verzekeraar. Twintig procent van alle fondsen acht de kans dat liquidatie binnen twee jaar plaatsvindt zelfs ‘zeer groot’; nog eens acht procent noemt de kans ‘groot’.
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van KPMG onder honderd ondernemingspensioenfondsen. Mede vanwege de kredietcrisis kunnen veel pensioenfondsen slechts met grote moeite voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving en het opereren in een steeds complexere omgeving.

De overstap van veel, met name kleinere, ondernemingspensioenfondsen is al langer een trend. In de afgelopen tien jaar werden de pensioenregelingen van ruim 250 pensioenfondsen overgebracht naar verzekeraars, zo berekende De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs. De kredietcrisis en de daarop volgende recessie zullen een extra impuls geven aan deze ontwikkeling.

Doorwerken tot 67 voor meeste Nederlandse werknemers haalbare kaart

Een meerderheid van de Nederlandse werknemers verwacht zonder grote problemen tot 67 jaar te zullen doorwerken. Wel moet dan de werkbelasting worden aangepast, via vermindering van het aantal uren of wijziging van de functie. Het nut van een periodiek inzetbaarheidsonderzoek om in goede gez ondheid de verhoogde pensioenleeftijd te kunnen halen, wordt daarbij vrij breed ingezien. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een door GfK verricht onderzoek onder ruim 1.200 werknemers, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.

Onderzoek

'EenVandaag' over babyboomers die stoppen met werken

Nog nooit gingen zoveel mensen met pensioen als dit jaar. 'EenVandaag' onderzoekt, in de uitzending van woensdag 19 januari, een aantal aannames over deze Babyboomers (geboren 1945-1964). Wat is waar, wat niet? Zijn het er inderdaad teveel? Zijn ze te duur? Waren ze idealistisch, maar zijn ze nu materialistisch? Praten ze links maar doen ze rechts?

Verabsoluteren ze hun normen en waarden? Hebben ze overgeprofiteerd van een zeer sociaal stelsel, lekker lang studeren, ruime prepensioenregelingen? Hoe zit het met hun politieke macht? Is de generatie na de babyboomers achtergesteld?

In 1968 veranderde de wereld met de studentenopstand in Parijs, dachten we allemaal. De revolte tegen het gezag leek prachtig, maar is meer dan veertig jaar later verzand in behoudzucht en links conservatisme. De angry young men zijn getransformeerd in Archie Bunker-achtige zuurpruimen. Ze zitten overal, in de politiek, in de media en bij de overheid. Deze ooit zo vrijgevochten zelfbewuste babyboomers wonen in een gouden kooi met de deur op slot. Het wordt tijd voor een vrolijk tegengeluid.

'EenVandaag', woensdag 19 januari om 18.15 uur bij de NCRV op Nederland 1.

dinsdag 18 januari 2011

Pensioenpremie voor uitzendkrachten n de sector van bewakings- en/of toezichtsdiensten en in de sector van de voedingsnijverheid

16 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2010, gesloten in het Paritair Comit voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van bewakings- en/of toezichtsdiensten, bl. 5238.

16 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2010, gesloten in het Paritair Comit voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid, bl. 5239.

maandag 17 januari 2011

In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2011

16 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal pensioenstelsel, bl. 3023.

12 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de betonindustrie, bl. 3003.

zondag 16 januari 2011

Vijf miljoen euro slapend geld naar staat

De banken hebben omgerekend al meer dan 5 miljoen euro "slapend geld" overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK). Het gaat vooral om geld afkomstig van slapende rekeningen met minder dan 20 euro op. Dat bericht de krant De Tijd vrijdag.

De regering besliste in 2006 dat geld op slapende rekeningen waar de eigenaar niet van teruggevonden wordt, doorgestort moet worden aan de DCK.

Slapende rekeningen zijn rekeningen waar 5 jaar geen verrichting op gebeurt. Het geld waarvan de eigenaar niet komt opdagen, kan via een koninklijk besluit doorgestort worden naar het Zilverfonds, dat dient om de kosten van de vergrijzing te helpen opvangen.

Leeftijd voor sommige afwijkende brugpensioenregelingen gaat van 55 naar 56 jaar

Vanaf 1 januari 2011 wordt de leeftijd van 55 jaar automatisch vervangen door 56 jaar voor brugpensioenen die worden toegekend op basis van een sectorale of bedrijfsCAO die vóór 31 mei 1986 bij de griffie van de Algemene directie Collectieve arbeidsbetrekkingen werd neergelegd en tot vandaag zonder onderbreking werd verlengd.

Deze wijziging geldt voor werknemers die na 31 december 2010 worden ontslagen en ook voor werknemers die vóór 1 januari 2011 werden ontslagen met een opzeggingstermijn die over deze datum loopt, maar op 31 december 2010 de leeftijd van 55 jaar nog niet hadden bereikt.

vrijdag 14 januari 2011

Waalse besturen lonken naar Vlaamse pensioenregeling

Een veertigtal Waalse gemeenten toont interesse voor de Vlaamse aanvullende pensioenregeling (tweede pijler) voor contractuele ambtenaren. Dat vernam De Tijd. Wegens politieke gevoeligheden kunnen zij voor een dergelijke regeling immers niet terecht in hun eigen regio. Onder meer La Louvière en Luik onderzoeken de mogelijkheid. Zowel arme als rijke besturen, wars van politieke kleur, zijn geïnteresseerd.

Het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel is een oud zeer. Al jaren is sprake van een kaderwet die duidelijkheid moet brengen. Omdat de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) het op haar heupen kreeg van het getreuzel van de federale minister voor Pensioenen Michel Daerden (PS), zette ze zelf een regeling op poten. Sinds 1 januari 2010 kunnen de lokale besturen in Vlaanderen in een aanvullende pensioenregeling stappen. De minimumbijdrage is 1 procent van de wedde.

Plotsklaps kregen 100.000 contractuele personeelsleden in de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en provincies dus uitzicht op een aanvullend pensioen. Aan de andere kant van de taalgrens fronsten veel gemeenten hun wenkbrauwen. Waalse lokale besturen hebben van oudsher in verhouding meer contractuelen in dienst dan de Vlaamse.

Meer De Tijd

Commentaar : Wallonië lonkt naar Vlaamse tweede pijler : Hefboom

Een veertigtal Waalse gemeenten toont interesse om aan te sluiten bij de aanvullende pensioenregeling voor contractuele ambtenaren, opgezet door de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. Ze vinden dat klaarblijkelijk een waardevol initiatief waar ook zij hun voordeel mee kunnen doen. Langs Waalse kant bestaat er geen politieke consensus om een gelijkaardige constructie op te zetten. Er is een njet van de Waalse overheidsvakbonden. Uit ideologische overwegingen zijn die gekant tegen een aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren. Ze vinden dat de gemeenten het geld moeten gebruiken om contractuelen een vast statuut te geven. De Waalse gemeenten die wel iets willen doen, worden bijgevolg gegijzeld. Tienduizenden medewerkers van de lokale besturen wordt een aanvullend pensioen onthouden. Omdat de zaken maar niet in beweging lijken te komen, overwegen sommige Waalse gemeenten bij het Vlaamse systeem aan te sluiten.

Ze zijn welkom. Hun eventuele aansluiting benadeelt de Vlaamse gemeenten niet. Waarom zouden de Waalse lokale besturen niet hun voordeel mogen doen met een interessant initiatief dat in Vlaanderen is opgezet? De aansluiting van tientallen Waalse gemeenten bij de Vlaamse aanvullende pensioenregeling voor ambtenaren kan een hefboom zijn om in Wallonië de geesten rijp te maken om de verstarde ideeën op te geven en nieuwe paden te betreden.

Meer De Tijd (pag 2)

Wallonië lonkt naar Vlaamse tweede pijler - Pensioenoplossing contractuele ambtenaren

Het uitblijven van een aanvullende pensioenregeling voor contractuele ambtenaren begint enkele Waalse besturen de keel uit te hangen. Een veertigtal lokale besturen, vooral gemeentes en OCMW’s, informeren zich over de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Vlaamse regeling.

Sinds 1 januari 2010 kunnen Vlaamse lokale besturen in een aanvullende pensioenregeling (tweede pijler) stappen. Meer dan 400 van hen hebben dat al gedaan.

Britten met 65 niet meer verplicht met pensioen

Britse werkgevers mogen hun personeel niet meer bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd verplicht met pensioen sturen.

Het nieuwe beleid gaat 1 oktober in. Werkgevers kunnen dan werknemers boven de 65 net als ander personeel alleen wegsturen als ze niet goed functioneren. Het Britse ministerie voor bedrijven, innovatie en vakbekwaamheid heeft dit donderdag meegedeeld.
De leeftijd waarop Britten aanspraak kunnen maken op een staatspension wordt in 2020 verhoogd van 65 naar 66 jaar. De maatregel is voor een deel bedoeld om de druk op het pensioenstelsel door de gestegen levensverwachting te verlichten.

donderdag 13 januari 2011

Pensioenen met eenvoudige ingreep weer toekomstbestendig

De huidige rekenmethodieken bedreigen de toekomstbestendigheid van de Nederlandse pensioenen, stelt econometrist Gerwin Griffioen. In dit artikel presenteert hij de resultaten van een simulatie van een pensioenfondsmodel waarbij de rekenrente voor het bepalen van de pensioenverplichtingen op een andere manier wordt gedefinieerd. De resultaten laten zien dat het Nederlandse pensioenstelsel met enkele eenvoudige aanpassingen toekomstbestendig te maken is.

Toekomstbestendigheid pensioenen in gevaar
In de recente financiële crisis zijn pensioenfondsen op alle fronten geraakt. Enerzijds daalden de beleggingen in waarde door dalende koersen van aandelen en schuldpapieren. Anderzijds stegen de actuele waardes van de pensioenverplichtingen door de dalende marktrentes op staatsobligaties van de meer veilig geachte landen. Naast de turbulentie op de financiële markten werden pensioenfondsen ook nog eens geconfronteerd met de publicatie van nieuwe overlevingstafels, waaruit blijkt dat de levensverwachting meer toeneemt dan verwacht. Door al deze ontwikkelingen lijkt de financiële positie van veel pensioenfondsen ontoereikend geworden te zijn.

woensdag 12 januari 2011

Assuralia promoot Belgisch pensioenmodel als antwoord op Europees groenboek

Op basis van die antwoorden zou de Commissie in een volgende fase een Witboek met Europese reglementering omtrent deze materie uit kunnen werken.

 
Assuralia, die als beroepsvereniging van de verzekeraars drie kwart van de aanvullende pensioenmarkt in België vertegenwoordigt, heeft een aantal voorstellen gedaan over hoe volgens haar de pensioenopbouw het best omkaderd wordt op Europees niveau. De hoofdlijnen van dat antwoord kunnen als volgt worden samengevat.

dinsdag 11 januari 2011

Aanpassingen 01.01.2011

Loonplafond 2010

De loongrens waarboven de bezoldiging niet meer in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen, bedraagt
47 960,29 EUR voor het jaar 2010.

Meer weten over de grensbedragen.

Nieuwe schalen van de bedrijfsvoorheffing

Op 1 januari 2011 werden de fiscale barema’s van de bedrijfsvoorheffing aangepast.
Elke gepensioneerde van wie het netto pensioenbedrag daardoor wijzigt, zal een nieuwe afrekening ontvangen.
Die afrekening maakt de vergelijkende berekening tussen netto pensioenbedragen van december 2010 en januari 2011.

Meer weten over de bedrijfsvoorheffing.

België kan nog voor 1,3 miljard euro in pensioenpotten graaien - Federale overheid kan reserves van lokale overheden en overheidsinstellingen (voor wettelijk pensioen) opeisen

De markten nemen België onder vuur omdat er geen regering is en omdat ons land op Griekenland en Italië na de hoogste staatsschuld torst. De markt eist een regering, die de broeksriem aanhaalt. In Hongarije, Polen en Ierland dichten de regeringen de gaten in de begroting met geld van pensioenfondsen. De Tijd ging na welke pensioenfondsen in ons land nog te nationaliseren zijn.

Meer

Pensioenspaarder mist januari-effect bij KBC

KBC klanten kunnen het bedrag voor hun pensioenspaarfonds steevast pas de derde werkdag van het jaar overmaken. Eerder zijn de IT systemen van KBC 'wegens de eindejaarsverwerking' niet klaar om de storting te registreren.

De eerste twee handelsdagen van 2011 won de Bel20 2,6 procent. Die klim zagen de pensioenspaarders aan hun neus voorbijgaan. Sindsdien kleurde het koersenbord elke dag rood.De andere grootbanken (BNP Paribas Fortis, Dexia en ING België) en ook Argenta verzekeren dat hun klanten probleemloos vanaf de eerste werkdag kunnen overschrijven naar hun pensioenspaarfonds en dat in 2011 geen problemen werden gemeld.

Meer

Opinie :Vandaag stijgt de Belgische rente op 10 jaar het snelst in Europa (Daan Killemaes, redactiecoördinator bij Trends)

“Als een compromis in het Belgische huishouden niet meer mogelijk is, dan moet er iets ontbonden worden”, zei grondwetspecialist Paul Van Orshoven deze morgen op Radio 1.

Helaas werd niet doorgevraagd naar wat Paul Van Orshoven precies bedoelde, maar de hoogleraar publiek recht doelde duidelijk op België en had het over een regimecrisis en een totaal geblokkeerde situatie die de auteurs van de grondwet nooit voor mogelijk hielden.

De grondwet voorziet dus ook niet in een ontsnappingsroute. “Maar een regime bestaat niet meer als het permanent vanuit lopende zaken bestuurd moet worden”, zei Paul Van Orshoven nog.

Zelfstandigen gaan steeds later op pensioen

De gemiddelde leeftijd dat zelfstandigen voor het eerst een rustpensioen uitgekeerd krijgen, is de afgelopen jaren zowel voor mannen als vrouwen gestegen. Bij mannen steeg deze in de periode van 2005 tot 2009 van 63,81 tot 63,99 jaar en bij vrouwen in de periode van 2006 tot 2009 van 64,46 tot 66,26 jaar. Dat blijkt uit het antwoord van minister voor Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Maggie De Block (Open VLD).

Bij vrouwen schommelt de gemiddelde leeftijd in de periode van 2004 tot 2005 telkens net onder de 64 procent en in de periode van 2007 tot 2008 iets boven de 64,4 procent. Voor de jaren 2006 (66,37 procent) en 2009 (66,26 procent) werden echter opvallend hogere cijfers genoteerd. Dat is volgens Laruelle het gevolg van het feit dat er tijdens die jaren minder vrouwen op pensioen gegaan zijn door de verhoging van de pensioenleeftijd (van 63 naar 64 jaar in 2006 en van 64 naar 65 in 2009) waardoor de impact van enkele extreme gevallen (70 jaar en ouder) groter is.

Meer in Trends

Spanje : Vierde dag pensioen-overleg

De Spaanse regering en de belangrijkste vakbonden UGT en CCOO keren vandaag terug naar de onderhandelingstafel om overeenstemming te bereiken over de hervormingen van het pensioensysteem.

Opvallend is dat er weinig nieuws naar buiten is gekomen over het overleg van de afgelopen drie dagen. Ook is niet bekend waar en hoelaat vandaag zal worden overlegd. Wat men wel weet, is het voornaamste punt van onenigheid: de door Zapatero voorgestelde verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar.

maandag 10 januari 2011

Leve de langetermijnbeleggers - Pensioenspaarfondsen gebruik je bij uitstek voor de opbrengst op lange termijn: dat compenseert de akelige schommelingen.

Pensioenspaarfondsen gebruik je bij uitstek voor de opbrengst op lange termijn: dat compenseert de akelige schommelingen.

Die bewering mag je echt over de hele lijn letterlijk nemen. Terwijl de meeste mensen nog altijd het einde van het jaar afwachten, hebben mensen die de jongste twintig jaar al in januari stortten, 11 procent meer rendement dan spaarders die in december betalen. Wie de formule van maandelijkse stortingen gebruikte, heeft nog altijd 5 procent meer.

Een hele grote groep mensen begint pas met pensioensparen als ze de dertig al voorbij zijn. Daardoor missen ze het geweldige effect dat samengestelde intrest op lange termijn heeft.


Wie op zijn twintigste elke jaar 870 euro stort en daarop een rendement van 6 procent per jaar haalt, heeft op zijn 65ste een spaarpot van bijna 200.000 euro, terwijl zijn collega die pas op zijn 30ste begint, amper aan 100.000 euro komt.

zondag 9 januari 2011

Sectorale pensioenplannen ingericht door een Fonds voor Bestaanszekerheid. - Premievrijstelling

Meryame Kitir stelde op 9 november 2010 een vraag aan de Minister van Pensioenen en Grote Steden omtrent Sectorale pensioenplannen ingericht door een Fonds voor Bestaanszekerheid. - Premievrijstelling.
(Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0031 - Zittingsperiode : 53 )

Vraag
De Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) of wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, voorziet in een vrijstelling van de verzekeringstaks van 4,4% op de pensioenbijdragen voor zogenaamde "sociale pensioenplannen". Om van die vrijstelling te kunnen genieten moet een pensioenplan (zowel op bedrijfs- als op sectoraal niveau) aan enkele - strikte - voorwaarden voldoen: zo moet het bijvoorbeeld toegekend worden aan alle werknemers van het bedrijf (respectievelijk de sector), en moet het bepaalde solidariteitsprestaties voorzien, waaronder de financiering van de opbouw van de pensioentoezegging gedurende bepaalde periodes van inactiviteit, de vergoedingen van inkomstenverlies in bepaalde gevallen of de verhoging van lopende uitkeringen. Deze maatregel heeft dus een uitgesproken sociale doelstelling, met name de stimulering van sociale plannen. Naar verluidt zou de fiscale administratie echter alle sectorale pensioenplannen die ingericht worden door een Fonds voor Bestaanszekerheid de premievrijstelling toekennen, en dit ongeacht of ze voldoen aan de strikte sociale eisen in de WAP. Indien dat het geval zou zijn, zou via fiscale weg een belangrijke sociale stimulans ondergraven worden, vermits het voordeel dan niet meer resultaatgebonden is maar louter een kwestie wordt van juridische organisatie. Dat was destijds absoluut niet de bedoeling en kan ook nu niet de bedoeling zijn. (1) Wat is uw standpunt over deze gang van zaken? (2) Welke stappen overweegt u te ondernemen om de correcte toepassing van deze sociale stimuleringsmaatregel te garanderen?

Antwoord
Ik heb de eer het geacht lid te bevestigen dat ingeval een sectoraal pensioenplan, zonder een solidariteitsluik te voorzien, ingericht wordt door een Fonds voor Bestaanszekerheid er een vrijstelling is van de taks van 4,4% op de bijdragen. De bijdragen gestort door een Fonds voor Bestaanszekerheid zijn altijd vrijgesteld want het is op dat ogenblik gelijkgesteld met een openbare instelling en dit op basis van artikel 176/2, al.1, 6° van de code diverse rechten en taksen. Voor het bepalen van een standpunt ter zake en de te ondernemen stappen om een correcte toepassing van deze sociale stimuleringsmaatregel te garanderen heb ik de eer het geachte lid er op te wijzen dat dit tot de bevoegdheid behoort van de heer minister van Financiën (Vraag nr. 215 van 7 januari 2011).

Het Europees pensioenprobleem: het volgende knelpunt dient zich aan - Pensioenuitgaven Europa dubbel zo groot als in BRIC-landen

Europa moet dringend zijn pensioenproblemen oplossen, zoniet dreigen de kosten van de overheidsfinanciering in de komende jaren fors te gaan stijgen. De Finse minister van financiën Jyrki Katainen, toch iemand waarvan we kunnen veronderstellen dat hij weet waarover hij praat, waarschuwt regelmatig voor de onhoudbaarheid van ons pensioensysteem.

Landen met een onbetaalbaar pensioensysteem gaan een hogere risicopremie moeten betalen op hun overheidsschulden dan landen die wel moeite doen op het vlak van pensioenen. Inderdaad, Katainen spreekt dan onrechtstreeks over een heruitgave van de Europese begrotingscrisis. Die crisissen raken we dus blijkbaar moeilijk kwijt.

De aan de ouderdom gerelateerde uitgaven bedragen in Europa bijna het dubbele van die in BRIC-landen. In Europa is sprake van 16,30 percent van het Bruto Binnenlands Product, ten opzichte van 14,20 percent als gemiddelde van de 49 landen. In de BRIC-landen is slechts sprake van een last van 8,70 percent van het BBP. Bovendien zal in Europa tot en met 2050 sprake zijn van een snellere stijging t.o.v. het BBP dan in de BRIC-landen, zo blijkt opnieuw uit een berekening van S&P.

Een bijkomend probleem blijkt in Europa de onderfinanciering van de pensioenfondsen te zijn. Katainen is van mening dat een afnemend aantal belastingbetalers onmogelijk in staat zal zijn om het toenemend aantal gepensioneeerden te betalen. Of met andere woorden: er zijn nog voldoende problemen waar een oplossing voor moet worden bedacht. Wie dacht dat we nu veilig thuis waren, zit dus goed fout.

Pensioenpremie Uitzendkrachten PC322 (Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren)

Pensioenpremie Uitzendkrachten PC322 -Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren:

Verlenging voor de periode tot 31.12.2011 van de pensioenpremie van PC nr. 106.2 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 0,82 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer

Invoering voor de periode tot 31.12.2011 van een pensioenpremie in PC nr. 116 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 0,15 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer

Aanpassing voor de periode tot 31.12.2011 van de pensioenpremie van PC nr. 118 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 0,94 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer

Invoering voor de periode tot 31.12.2011 van een pensioenpremie in PC nr. 207 betaald door de uitzendonderneming en bepaald op 0,16 % van het brutoloon van de uitzendwerknemer

Aanvullend sectoraal pensioenstelsel PC 209 (Bedienden der metaalfabrikatennijverheid) verhoging werkgeversbijdrage

PC 209 - Bedienden der metaalfabrikatennijverheid:

Ondernemingen die vallen onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen:
- de werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt 1,1 %: verhoging van de werkgeversbijdrage tot 1,77 %

Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen vallen:
- de werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt 1,1 %: verhoging van de werkgeversbijdrage tot 1,77 %
- de werkgeversbijdrage in 2009 is hoger dan 1,1 % maar lager dan 1,77 %: verhoging van de werkgeversbijdrage tot 1,77 % (toekenning van het saldo onder de vorm van ecocheques op 01.10.2011; een cao die uiterlijk op 31.01.2011 wordt gesloten kan voorzien in de toewijzing van het saldo aan een verbetering van het aanvullend pensioenplan op ondernemigsvlak voor de bedienden).

Aanvullend sectoraal pensioenstelsel PC 226 verhoging werkgeversbijdrage

Op 1 januari 2011 moet de werkgeversbijdrage van 0,75 % voor het aanvullend sectoraal pesnioenstelsel met 0,25 % worden verhoogd tot 1 % van de lonen onderhevig aan patronale RSZ-bijdragen.

Op 1 januari 2007 werd in de sector een WAP-conform aanvullend sectoraal pensioenstelsel ingevoerd dat wordt gefinancierd door een werkgeversbijdrage die automatisch wordt geïnd op het totale loon onderworpen aan patronale RSZ-bijdragen via de elektronische RSZ-kwartaalaangifte (DMFA). Ondernemingen die reeds een eigen stelsel van aanvullend pensioen hadden op 31 december 2006 konden onder bepaalde voorwaarden en mits naleving van bepaalde formaliteiten worden vrijgesteld van deelname aan het sectoraal pensioenstelsel.


De werkgeversbijdrage bij de invoering van het sectoraal pensioenstelsel bedroeg 0,50 %. Op 1 januari 2009 werd deze bijdrage verhoogd met 0,25 % tot 0,75 %.


Vanaf 1 januari 2011 wordt de werkgeversbijdrage van 0,75 % voor het aanvullend sectoraal pensioenstelsel verhoogd met 0,25 % tot 1 % van de lonen onderhevig aan patronale RSZ-bijdragen (dit percentage omvat de totale pensioenbijdrage, inclusief de bijzondere werkgeversbijdragen en de kosten aangerekend door de pensioeninstelling en de inrichter).Ondernemingen die vrijgesteld zijn van deelname aan het sectoraal pensioenstelsel, kunnen op 1 januari 2011 de keuze maken:

de bijdrage van 0,25 % toevoegen aan het eigen pensioenplan, of
aansluiten bij het sectorpensioenplan voor de volledige bijdrage van de sectorale pensioentoezegging, of

in overleg met de vakbondsafvaardiging een ander evenwaardig voordeel van 0,25 % voorzien hetzij globaal op ondernemingsniveau, hetzij individueel. Deze 0,25 % is een koopkrachtverhoging inclusief alle toepasselijke fiscale en parafiscale heffingen en kosten, eigen aan het gekozen alternatief voordeel.
Deze verhogingen werden voorzien in het sectoraal akkoord 2009-2010.

vrijdag 7 januari 2011

Belg kraakt pensioenvarken

Het aantal spaarders dat het geld uit hun pensioenspaarfonds bij KBC heeft opgenomen, lag vorig jaar 2,5 keer hoger dan in 2009. Ook andere grootbanken zien een 'forse' toename.

De pensioenspaarfondsen, die in meer of mindere mate in aandelen beleggen, kwamen vorig jaar opnieuw wat boven water na de crisis die in 2008 toesloeg. Wie een defensief pensioenspaarfonds heeft, eentje dat voornamelijk in obligaties belegt, zag zijn fonds zelfs opnieuw stijgen tot het hoogste peil ooit. De 'agressievere' tegenhangers deden het het afgelopen jaar wel beter, maar hebben nog een stukje van de weg af te leggen om weer hun recordpeil te bereiken.

Dubbel zoveel spaarders incasseren pensioenspaarpot

Het aantal 60-plussers dat vorig jaar het geld van zijn pensioenspaarfonds heeft opgevraagd, was ongeveer dubbel zo hoog als in 2009. Dat suggereert een rondvraag van De Tijd bij de banken. Bij KBC was het aantal 2,5 maal groter. BNP Paribas Fortis spreekt van een ‘heel sterke stijging’.Ook Dexia en ING melden een toename. Veel spaarders hadden eind 2008 en in 2009 de opvraging uitgesteld omdat de lage beurskoersen de waarde van hun fonds hadden ondermijnd. De cijfers over de nieuwe stortingen tonen aan dat het succes van de pensioenspaarverzekeringen stijgt.


Belg vraagt massaal pensioenpot op

Pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid

12 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comit voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de voedingsnijverheid, bl. 463.

donderdag 6 januari 2011

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2010

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het bedrag voor 2010 bedraagt € 47.960,29 (in 2009 bedroeg dit € 47.171,84).

Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 23.385,37, en als gezinshoofd € 29.231,71. Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 128,24.

2011grensbedragen

Nederlanders bekijken pensioen in het Pensioenregister

Vanaf vandaag kunt u uw opgebouwde pensioen bekijken in het Pensioenregister. Daar kunt u al uw pensioen- en AOW-aanspraken raadplegen. Hier heeft u wel uw DigiD inlogcode voor nodig.

Vanaf 6 januari 2011 kunt u met al uw vragen over hun pensioenopbouw terecht bij de website http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/ . De site is opgezet door de Stichting Pensioenregister met als doel om mensen beter inzicht te geven in hun pensioenaanspraken. De Sociale Verzekeringsbank en zo'n zeshonderd pensioenfondsen en -verzekeraars zijn op de database aangesloten. Behalve uw AOW- en pensioenopbouw kunt u ook zien wat uw recht is op een eventueel nabestaandenpensioen in geval van overlijden.

Nederlands CDA: ook pensioenoverzicht vanuit buitenland !

Regeringspartij CDA is opgetogen dat mensen vanaf donderdag via internet op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/  kunnen nagaan hoeveel aow en aanvullend pensioen ze hebben opgebouwd.

„Helaas geldt dit niet voor Nederlanders die in het buitenland wonen, want er kan alleen ingelogd worden met een DigiD en die krijg je alleen, als je bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Dit moet worden opgelost”, aldus Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA.

Meer

woensdag 5 januari 2011

Pensioenspaarder klopt Bel20-index - Fondsen winnen 6,6 procent in 2010

Het doorsneepensioenspaarfonds bracht in 2010 6,6 procent op. De fondsen met een groter gewicht aan aandelen presteerden het afgelopen jaar het sterkst. Ter vergelijking: een korf Bel20-aandelen leverde beleggers in 2010 5,2 procent return op, inclusief nettodividenden.

De defensieve pensioenspaarfondsen, die traditioneel het gros van hun middelen in obligaties beleggen, bleven in 2010 weinig verrassend achter op de rest. Over een langere periode (vijf jaar of meer) moeten zij echter niet onderdoen voor hun dynamischere collega’s.

Op het dynamische pensioenspaarfonds van Dexia (-0,4%) na boekten alle fondsen de voorbije vijf jaar winst. De kredietcrisis dunde het gemiddelde jaarrendement wel uit tot een schamele 1 procent. De beurscrash in 2008-2009 is nog niet volledig doorgeslikt. Het leeuwendeel van de fondsen noteert nog meer dan 10 procent onder zijn precrisispiek.

Meer

dinsdag 4 januari 2011

Pensioenfondsen in infrastructuur

Grote pensioenfondsen kijken steeds vaker naar de mogelijkheden om direct in infrastructuur te beleggen.

Dit meldt de Financial Times op basis van gesprekken met bankiers en adviseurs.

Vorige week kocht Alberta Investment Management Corporation, dat 70 miljard dollar beheert van Canadese pensioenfondsen in de publieke sector, een belang van 50 procent in een Chileense tolweg.

Aantal aangeslotenen bij een groepsverzekering of pensioenfonds

In antwoord op de vraag van mevrouw de volksvertegenwoordiger Maggie De Block geeft de minister van Pensioenen een overzicht van het aantal aangeslotenen bij een groepsverzekering of pensioenfonds en van het totaal aan premies in de 2de pensioenpijler.
Aantal aangeslotenen bij een groepsverzekering of pensioenfonds

maandag 3 januari 2011

Enkele wijzigingen in het PC322 (uitzendkrachten) vanaf 1 januari 2011

CAO - Verhoging pensioenpremie PC 106.02: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 106.02 (betonindustrie) een premie van 0,82 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2011.

CAO - Aanpassing pensioenpremie PC 118: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder het PC 118 (voedingsnijverheid) een premie van 0,94% van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2011.

CAO - Invoering pensioenpremie PC 116.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 116.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,15 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2011.

CAO - Invoering pensioenpremie PC 207.00: het uitzendbureau betaalt aan de uitzendkracht ter beschikking gesteld aan gebruikers die ressorteren onder PC 207.00 (scheikundige nijverheid) een premie van 0,16 % van zijn brutoloon. Toekenning bij elke loonafrekening tot en met 31 december 2011.

Het jaar van de babyboomers

Bent u voor 1970 geboren, dan hebt u geluk: uw generatie zal meer krijgen van de sociale zekerheid dan ze erin investeert. Jammer voor wie na 1970 geboren is. MARC DE VOS vindt dat oneerlijk en onverstandig.


Het is de tijd voor heilsdronken en ik toast op de intergenerationele solidariteit. Dat is de saus waarmee onze sociale zekerheid officieel wordt overgoten. De financiering van pensioenen en gezondheidszorg gebeurt tussen de generaties via de techniek van 'repartitie': de jongere, actieve generatie betaalt in real time de bijdragen en belastingen voor hen die ziek of met pensioen zijn. Zij doet dat in de wetenschap dat de oudere generatie betaald heeft voor de generatie voordien en in de hoop dat de volgende generatie ook voor haar zal betalen. Ziedaar het cement van onze welvaartsstaat.

Ik wil meegaan in dat solidariteitsdiscours. Maar solidariteit tussen de generaties is geen eenrichtingsverkeer van jong naar oud. Ze speelt ook van oud naar jong. De oudere generatie heeft de politieke macht. Zij bepaalt de aanspraken voor zichzelf, die de volgende generatie zal moeten ophoesten. We kunnen rekenen op de toekomstige solidariteit van de jongeren, maar dan moeten we er ook voor zorgen dat die betaalbaar zal zijn. Dat vergt offers van de oudere generatie.

Financiering tussen generaties kan pas duurzaam zijn wanneer de oudere generatie voldoende kinderen heeft, zodat de volgende generatie voldoende talrijk is. Er moet ook economische groei zijn om de steeds groeiende behoeften te kunnen dragen, anders erodeert het systeem van binnenuit. Groei komt er maar door productief en competitief te werken: opnieuw een investering die de oudere generatie moet doen om de solidariteit van de jongere te verdienen.

Meer

Overheidsdiensten vergrijzen snelst

De vergrijzing van de beroepsbevolking in Vlaanderen gaat heel erg snel. In de overheidsdiensten is er nu al een oververtegenwoordiging van 50-plussers.

De arbeidsdienst VDAB wijst in een rapport over de arbeidsmarktsituatie van de Vlaamse 50-plussers op de ‘pijnlijke' evolutie van de beroepsbevolking in Vlaanderen. Tegen 2020 zal de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd (van 15 tot 64 jaar) nog stijgen met ongeveer 60.000 personen, waarna ze met liefst 150.000 afneemt tussen 2020 en 2040.


Meer

zondag 2 januari 2011

Is uw groepsverzekering wel helemaal van ú?

U heeft ondertussen een aardige groepsverzekering of individuele pensioentoezegging opgebouwd. Nu het iets minder goed botert tussen u en uw partner, vraagt u zich echter af wat er met uw IPT zal gebeuren bij een echtscheiding...Waarover gaat het?

Een ‘dikke’ groepsverzekering. Wellicht zal u toch pas na de leeftijd van 45 jaar veel aandacht besteden aan uw extralegaal pensioen. Vaak wordt dan zelfs de volledige zgn. 80%-grens helemaal opgevuld met een groepsverzekering of IPT (individuele pensioentoezegging, oftewel een groepsverzekering ‘op maat’). Deze 80%-grens wordt voor het verleden dan trouwens ook nog eens opgevuld via een zgn. backservice, zodat de spaarpot die in de groepsverzekering zit vaak groot is. Hoe zit het echter als u morgen bv. zou scheiden? Moet u die mooie spaarpot dan verdelen?

Scheiding van goederen

Principe. Wie getrouwd is met scheiding van goederen zit doorgaans goed. De spaarpot die u in uw groepsverzekering aan het opbouwen bent, komt aan uzelf toe. U bent dus bij een eventuele echtscheiding geen enkele vergoeding verschuldigd aan uw ex-echtgeno(o)t(e). Hetzelfde geldt trouwens als het kapitaal in uw groepsverzekering bv. op uw 65ste uitbetaald werd.

Uw ex-echtgeno(o)t(e) heeft meebetaald? Dan liggen de zaken anders. Heeft uw ex-echtgeno(o)t(e) met zijn of haar eigen vermogen (een deel van) de premies meebetaald, dan kan hij of zij bij een echtscheiding vragen om hiervoor vergoed te worden. De voorwaarde is wel dat uw ex-echtgeno(o)t(e) dit moet kunnen bewijzen, bv. d.m.v. de betaling van premies via zijn of haar privérekening.

Getrouwd onder het wettelijk stelsel

Wat? Wie geen huwelijkscontract sluit, valt onder het wettelijk stelsel. U kunt in uw huwelijkscontract echter ook uitdrukkelijk kiezen voor het wettelijk stelsel. Dit komt er dan op neer dat ‘eigen’ is dat wat u had vóór het huwelijk en alles wat u erft of geschonken krijgt tijdens het huwelijk. Al de rest zit in principe in de gemeenschap. Om te weten hoe het zit met uw groepsverzekering hangt het ervan af of uw kapitaal reeds uitbetaald is, of uw groepsverzekering nog loopt, ...

Kapitaal is al uitbetaald. Werd het kapitaal van de groepsverzekering al aan u uitbetaald en bent u reeds met pensioen, dan komt het uitgekeerde kapitaal in de gemeenschap terecht. Bij een eventuele latere echtscheiding zal dit kapitaal dan m.a.w. verdeeld moeten worden.

Uw groepsverzekering loopt nog? In dit geval is de zgn. rechtsleer verdeeld en komt u in een juridisch ‘moeras’ terecht. Volgens de meeste juristen en (weliswaar beperkte) rechtspraak is het kapitaal dat u op het moment van scheiden opgebouwd heeft ‘gemeenschappelijk’. Andere juristen beweren daarentegen dat het opgebouwde kapitaal op het moment van scheiden ‘eigen̵ 7; is.

In de praktijk. Doorgaans wordt er een vergoeding afgesproken die vaak bestaat uit de helft van de ‘nettowaarde’ op dat moment. Aangezien een zgn. afkoop (of het opvragen van het kapitaal vóór het einde van het contract) sinds 2010 niet meer mogelijk is, kan men in principe discussiëren over wat de ‘nettowaarde’ is. Men zou bv. kunnen zeggen dat dit 78% is omdat er op het einde ongeveer 22% af gaat. Soms kan de ene echtgenoot de andere echter niet uitbetalen. Hierdoor krijgt de ex-echtgeno(o)t(e) een vordering die pas opeisbaar wordt bij de uitbetaling van het kapitaal.

Tip. Om discussies te vermijden, kunt u uiteraard een regeling opnemen in het huwelijkscontract.

Bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel en loopt uw groepsverzekering nog, dan is het onduidelijk of de opgebouwde reserv e wel gemeenschappelijk is. Neem dus een regeling op in uw huwelijkscontract om discussies te vermijden.

Belasting volgt inflatie :nieuwe fiscale drempels en limieten voor het pensioensparen

Na een jaar afwezigheid verscheen de inflatie in 2010 weer op het toneel. Dat betekent voor volgend jaar nieuwe fiscale drempels en limieten voor uw spaarboekje, het pensioensparen, uw woonkrediet en misschien wel uw elektrische auto.

De inflatie liep het afgelopen jaar in ons land hoger op dan in de meeste buurlanden en dat blijft niet zonder gevolgen, blijkt uit berekeningen van Jef Wellens, fiscalist bij Kluwer. Hij bracht het effect van de indexering op de fiscale grensbedragen in kaart.

Zo zullen we in 2011 per belastingplichtige tot 880 euro kunnen storten in het kader van het pensioensparen. Dat is 10euro meer dan dit jaar. En ons spaarboekje mag 1.770 euro per (huwelijks)partner opbrengen voor er roerende voorheffing wordt afgehouden. Dat is 40euro meer dan nu. Wie een fiscaal aftrekbare gift wil doen, zal dan weer vanaf volgend jaar ten minste 40euro per instelling moeten storten, 10euro meer dan dit jaar.

Meer

De kleinste bank betaalt de hoogste rente

De Waregemse bank CKV en de onlinebank Fortuneo hadden in 2010 de spaarrekeningen met het hoogste rendement op de markt.

Spaargids.be en De Standaard bekronen dit jaar voor de eerste keer de Spaarrekeningen van het Jaar. Die titel wordt uitgereikt voor de meest renderende spaarrekeningen in drie categorieën: vers spaargeld, actief spaargeld en slapend spaargeld. De berekeningen gebeurden door de betrokken banken en werden gecontroleerd door de onafhankelijke en gespecialiseerde website Spaargids.be. Telkens werd uitgegaan van een spaarbedrag van 10.000 euro, dat belegd wordt volgens drie verschillende scenario's.

Meer

29 DECEMBER 2010. - Wet houdende diverse bepalingen (I), bl. 83506.

29 DECEMBER 2010. - Wet houdende diverse bepalingen (I), bl. 83506.

TITEL 13. - Pensioenen
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij :
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij : Familus - 149 euro korting
Jobaanbiedingen mogelijk dankzij : Familus - 149 euro korting